Department of electric power engineering

Research Groups

The department of power engineering is organized into the three research groups Electric power engineering, Energy conversion and Power systems. Their area of research is briefly described below. Please follow the link for more information.

 

 
Electric power technologoy  
Modelling and calculations of over-voltages, components, insulation materials, cable technology,  life-cycle costs, condition based maintenance, economical utilization of electrical power components, lightning technology. 

 
 Illustrasjonsfoto
Energy conversion  
Kraftelektronikk, elektronikk for energistyring, motordrifter, elektriske maskiner, elektrovarme, feltberegninger.   Generator
Power systems  
Drifts- og utbyggingsplanlegging, driftssikkerhet og leveringskvalitet, overvåking og vern i kraftnett, ny alternativ energiproduksjon, kraftmarkedet.   Vannkraftverk