John Alexander Strømme

Professor Programme for Teacher Education

+47 73590450
Jonsvannsveien 82, PLU

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Østern, Tone Pernille; Strømme, Alex. (2014) Learning Through Aesthetic Pedagogical Design. The Educational Forum. vol. 78 (4).
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit; Strømme, Alex. (2008) Fra skippertak til jevn studieinnsats i et teknologirikt læringsmiljø. Fra skippertak til jevn studieinnsats i et teknologirikt læringsmiljø. UNIPED (Tromsø). vol. 31 (1).
 • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe; Strømme, Alex; Hokstad, Leif Martin. (2007) Using mobile phones to prepare for university lectures: student's experiences. Using mobile phones to prepare for university lectures: student's experiences. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. vol. 6 (4).
 • Strømme, Alex. (2003) Galenos - læremester i 1400 år. Galenos - læremester i 1400 år. Biolog. vol. 21 (3).
 • Strømme, Alex. (2002) Noen utvalgte biologers liv og historie - menneskane bak kunnskapen: Aristoteles. Noen utvalgte biologers liv og historie - menneskane bak kunnskapen: Aristoteles. Biolog. vol. 2.
 • Strømme, Alex. (1998) The PC as an animated 'chalkboard'. The PC as an animated 'chalkboard'. School Science Review. vol. 80 (291).
 • Strømme, Alex. (1997) Undervisningsformer som kan stimulere konstruktivisme og dybdetilnærming blant elever og studenter. Undervisningsformer som kan stimulere konstruktivisme og dybdetilnærming blant elever og studenter. Didaktisk Tidskrift. vol. 1/2.
 • Strømme, Alex; Eggen, Per-Odd. (1997) Synspunkter på ny læreplan i biologi for videregående skole. Synspunkter på ny læreplan i biologi for videregående skole. Biolog. vol. 15 (1/2).

Books

 • Marion, Peter van; Strømme, Alex. (2015) Biologididaktikk. Biologididaktikk. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-41930-1.
 • Strømme, Alex. (2015) Biologididaktikk. Biologididaktikk. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-41930-1.
 • Østern, Tone Pernille; Strømme, Alex. (2014) Sanselig didaktisk design. SPACE ME. Sanselig didaktisk design. SPACE ME. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0308-9. NTNU skole- og utdanningsforskning (Publikasjon nr 6 (vitenskapeplig antologi)).
 • Østern, Anna-Lena; Strømme, Alex. (2012) Art and science combined in storyline key questions. Art and science combined in storyline key questions. 2012. ISBN 978-88-96610-24-4.
 • Marion, Peter Van; Strømme, Alex. (2008) Biologididaktikk. Biologididaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2008. ISBN 978-82-7634-595-7.

Part of book/report

 • Korsager, Majken; Strømme, Alex. (2015) Digital kompetanse. Digital kompetanse. Biologididaktikk.
 • Strømme, Alex. (2014) Reisen til evigheten : design av en multimodal forelesning for ungdomsskoleelever. Reisen til evigheten : design av en multimodal forelesning for ungdomsskoleelever. Sanselig didaktisk design. SPACE ME.
 • Østern, Tone Pernille; Strømme, Alex. (2014) Jeg og verdensrommet. Undring som veiviser for utvikling av sanselig didaktisk design. Jeg og verdensrommet. Undring som veiviser for utvikling av sanselig didaktisk design. Sanselig didaktisk design. SPACE ME.
 • Østern, Tone Pernille; Strømme, Alex. (2014) Sanselig didaktisk design som innovasjon i skole og lærerutdanning. Et samlende perspektiv på SPACE ME. Sanselig didaktisk design som innovasjon i skole og lærerutdanning. Et samlende perspektiv på SPACE ME. Sanselig didaktisk design. SPACE ME.
 • Østern, Anna-Lena; Strømme, Alex. (2013) The Conference Poster as a Multimodal Hybrid Form of Knowledge Exchange. The Conference Poster as a Multimodal Hybrid Form of Knowledge Exchange. Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012.
 • Østern, Anna-Lena; Sandvik, Lise Vikan; Strømme, Alex. (2012) Storylines åpne arkitektur i lærerutdanning. Storylines åpne arkitektur i lærerutdanning. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Strømme, Alex. (2009) Å være digital i naturfag. Å være digital i naturfag. Å være digital i alle fag.