Background and activities

Research interests: Technological change and organisatorial/societal development, digital economy, eCommerce and transformation of business models.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Krokan, Arne. (2014) Ny teknologi skaper nye muligheter for læring. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
 • Krokan, Arne. (2008) Canal Digital mangler digital kompetanse - om hvordan etablerte virksomheter fremdeles har svært dårlige nettsider for dem som vil handle på nett. Kapital.
 • Krokan, Arne. (2005) Teknologi og samfunn : teknologien kan ofte være mer til forbannelse enn velsignelse. Kapital.
 • Gottschalk, Petter; Krokan, Arne. (2002) Pricing Public Information: The Case of Norwegian Government Policymaking. ?. vol. 14 (1).

Books

 • Krokan, Arne. (2013) Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 9788202412142.
 • Krokan, Arne. (2012) Smart læring - hvordan ikt og sosiale medier endrer læring. Fagbokforlaget. 2012. ISBN 9788245013559.
 • Kvalnes, Øyvind; Brandtzæg, Petter Bae; Gillund, Lars; Krokan, Arne; Meling, Alf Tore; Wessel-Aas, Jon. (2011) Sosiale medier i all offentlighet. Kommuneforlaget. 2011. ISBN 978-82-446-2090-1.
 • Krokan, Arne. (2010) Den digitale økonomien : Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. Cappelen Damm Akademisk. 2010. ISBN 978-82-02-31884-0.

Part of book/report

 • Krokan, Arne. (2014) Smart læring i en folkelig tradisjon. Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år.
 • Krokan, Arne. (2011) Sosiale mediers inntog i samfunnet. Sosiale medier i all offentlighet.
 • Krokan, Arne. (2008) Oppvekst i det digitale nettsamfunnet - utfordringer for utdanningsinstitusjonene. Moderne oppvekst - nye tider, nye krav.
 • Krokan, Arne; Midtbust, Solveig. (2006) Why don't they automate?. User involvement and representation in e-Government projects.
 • Krokan, Arne. (2004) Det sosiale og kommersielle internett. Medier, politikk og samfunn.
 • Krokan, Arne. (2004) Internett som drivkraft i samfunnsutviklingen. Medier, politikk og samfunn.
 • Gottschalk, Petter; Krokan, Arne. (2001) Pricing principles for public information: the case of norwegian goverment policy-making. Læring gjennom økonomi, system og prosjekt: Festskrift til Erling S. Andersen/Gottschalk,P. and Welle-Strand,A. (eds.).

Report/dissertation

 • Kjeldstad, Berit Johanne; Alvestrand, Harald; Bongo, Mathis Persen; Breivik, June; Elvestad, Endre; Erstad, Ola; Gjerdrum, Eva; Ingebretsen, Trond; Krokan, Arne; Landstad, Bergljot; Melve, Ingrid. (2014) NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. 2014. ISBN 978-82-583-1198-7. NOU - Norges offentlige utredninger (5).
 • Krokan, Arne; Lindqvist, Ulf; Bjørn-Andersen, Niels; Kaldalons, Ørn S; Persson, Christian. (2008) New Business Forms in eBusiness and Media "eMedia". 2008.
 • Krokan, Arne; Andersen, Niels-Bjørn; Lindqvist, Ulf; Persson, Christian. (2006) Contact Forum between Nordic Media Industry and Ebusiness Operators. 2006.
 • Brisis, Katerina; Krokan, Arne; Sølvberg, Ingeborg Torvik. (1995) IRF på Norsk. Workshop om Informasjonsforvaltning (IRF). 1995.

Postal address

Department of Sociology and Political Science Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway