Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1064-0.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari; Lillemyr, Ole Fredrik. (2006) Menn og omsorg - i familie og profesjon. Fagbokforlaget. 2006. ISBN 8276749887.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2002) Barne- og familiekunnskap. Videreføring og fornyelse. Fagbokforlaget. 2002. ISBN 8276747248.

Part of book/report

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnevernlederes syn på barnehagen som tiltak. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Hvordan skape et godt samarbeid?. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Om prosjektet "Barnehagen som barneverntiltak". Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2013) Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
 • Storhaug, Anita S.; Bratterud, Åse. (2013) Et mangfold av fedre i barnevernet. Det nye barnevernet.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2011) Barnehageansatte sitt kompetansebehov ved håndtering av bekymring for barns omsorgssituasjon. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (1999) Gifte eller samboende foreldre - hvilken betydning har det for barna?. Barn-familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.
 • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.

Report/dissertation

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste. 2013. ISBN 978-82-91927-22-0.
 • Bratterud, Åse; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica. (2012) Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. 2012. ISBN 978-82-91927-18-3. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (21).
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2011) Små barns rett til beskyttelse. Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn. 2011. ISBN 978-82-91927-15-2.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2009) Kartleggingsundersøkelse "Små barns rett til beskyttelse". 2009.
 • Bratterud, Åse; Storhaug, Anita S.. (2008) Overgang fra barnevern til voksenliv i Trondheim: sluttrapport fra OBVIT-prosjektet. 2008.
 • Skårstad, Anita; Bratterud, Åse; Binde, Ragna; Horneman, Kristin; Husby, Inger Sofie Dahlø. (2007) Fra 17 til 18 : endret livssituasjon for ungdom med barneverntiltak i Trondheim. 2007.