Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1064-0.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari; Lillemyr, Ole Fredrik. (2006) Menn og omsorg - i familie og profesjon. Menn og omsorg - i familie og profesjon. Fagbokforlaget. 2006. ISBN 8276749887.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2002) Barne- og familiekunnskap. Videreføring og fornyelse. Barne- og familiekunnskap. Videreføring og fornyelse. Fagbokforlaget. 2002. ISBN 8276747248.

Part of book/report

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnevernlederes syn på barnehagen som tiltak. Barnevernlederes syn på barnehagen som tiltak. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Hvordan skape et godt samarbeid?. Hvordan skape et godt samarbeid?. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Om prosjektet "Barnehagen som barneverntiltak". Om prosjektet "Barnehagen som barneverntiltak". Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2013) Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
 • Storhaug, Anita S.; Bratterud, Åse. (2013) Et mangfold av fedre i barnevernet. Et mangfold av fedre i barnevernet. Det nye barnevernet.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2011) Barnehageansatte sitt kompetansebehov ved håndtering av bekymring for barns omsorgssituasjon. Barnehageansatte sitt kompetansebehov ved håndtering av bekymring for barns omsorgssituasjon. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (1999) Gifte eller samboende foreldre - hvilken betydning har det for barna?. Gifte eller samboende foreldre - hvilken betydning har det for barna?. Barn-familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.
 • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.

Report/dissertation