Postal address

Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare Norwegian University of Science and Technology Postboks 8905 7491 Trondheim Norway

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1064-0.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari; Lillemyr, Ole Fredrik. (2006) Menn og omsorg - i familie og profesjon. Fagbokforlaget. 2006. ISBN 8276749887.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2002) Barne- og familiekunnskap. Videreføring og fornyelse. Fagbokforlaget. 2002. ISBN 8276747248.

Part of book/report

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnevernlederes syn på barnehagen som tiltak. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Hvordan skape et godt samarbeid?. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Om prosjektet "Barnehagen som barneverntiltak". Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2013) Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
 • Storhaug, Anita S.; Bratterud, Åse. (2013) Et mangfold av fedre i barnevernet. Det nye barnevernet.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2011) Barnehageansatte sitt kompetansebehov ved håndtering av bekymring for barns omsorgssituasjon. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning..
 • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (1999) Gifte eller samboende foreldre - hvilken betydning har det for barna?. Barn-familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.
 • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.

Report/dissertation

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste. 2013. ISBN 978-82-91927-22-0.
 • Bratterud, Åse; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica. (2012) Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. 2012. ISBN 978-82-91927-18-3. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (21).
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2011) Små barns rett til beskyttelse. Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn. 2011. ISBN 978-82-91927-15-2.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2009) Kartleggingsundersøkelse "Små barns rett til beskyttelse". 2009.
 • Bratterud, Åse; Storhaug, Anita S.. (2008) Overgang fra barnevern til voksenliv i Trondheim: sluttrapport fra OBVIT-prosjektet. 2008.
 • Skårstad, Anita; Bratterud, Åse; Binde, Ragna; Horneman, Kristin; Husby, Inger Sofie Dahlø. (2007) Fra 17 til 18 : endret livssituasjon for ungdom med barneverntiltak i Trondheim. 2007.
 • Bratterud, Åse; Binde, Ragna; Horneman, Kristin; Husby, Inger Sofie Dahlø; Iversen, Oddmar; Munkeby, Lene; Skårstad, Anita. (2006) Ungdom med barnevernstiltak : på vei mot voksenlivet. 2006.