Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

  • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnevernlederes syn på barnehagen som tiltak. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
  • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Hvordan skape et godt samarbeid?. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
  • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Om prosjektet "Barnehagen som barneverntiltak". Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
  • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2013) Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
  • Storhaug, Anita S.; Bratterud, Åse. (2013) Et mangfold av fedre i barnevernet. Det nye barnevernet.
  • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2011) Barnehageansatte sitt kompetansebehov ved håndtering av bekymring for barns omsorgssituasjon. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
  • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.
  • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (1999) Gifte eller samboende foreldre - hvilken betydning har det for barna?. Barn-familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.
  • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.

Report/dissertation