Postal address

Department of Archaeology and Cultural History Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway

Background and activities

Ph.D. Universty of Lund 1980, professor NTNU University Museum 1998, director NTNU University Museum 2002-2013, professor (historical archaology) NTNU 2013-

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Christophersen, Axel. (2012) Med museum for en bedre verden. Museumsnytt.
 • Christophersen, Axel. (2012) Museene må produsere kunnskap. Museumsnytt.
 • Christophersen, Axel. (2011) Konflikt truer kulturminner. Adresseavisen.
 • Christophersen, Axel. (2011) Norways Museum of the Year 2010. Scandinavian Update Magazine. volum sept.
 • Christophersen, Axel. (2011) fra ord til handling. Forskerforum.
 • Tuddenham, David; Christophersen, Axel. (2009) Den vanskelige kulturarven. Adresseavisen.
 • Brattli, Terje; Christophersen, Axel. (2008) Kunnskapsløs forvaltning?. Adresseavisen.
 • Christophersen, Axel; Stenøien, Hans K.; Hveem, Kristian. (2008) Truede arter får evig liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Christophersen, Axel. (2003) "Selskapets Cabinet". Spor. volum 18 (1).
 • Christophersen, Axel. (2000) Byen er død. Så hva gjør vi med historien?. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift.
 • Christophersen, Axel. (2000) "He is dead, but he won't lay down". Om globalt kulturminnevern, lokalt demokrati og vestlig kulturimperialisme. Primitive tider.
 • Christophersen, Axel. (2000) Humanosteologi - samarbeide eller samhandling? Et diskusjonsopplegg. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier.
 • Christophersen, Axel. (2000) Hvilken byhistorie? Byhistorie i skjæringspunktet mellom ting og tekst. Skriftserie. volum Nr.30.
 • Christophersen, Axel. (2000) I brygge, bod og strete. Havn og handel i Trondheim i tidlig middelalder. Havn og handel i 1000 år. Karmøyseminaret 1997.
 • Christophersen, Axel. (1999) Branner i Bergen i middelalderen. Anm. av Medieval Fires in Bergen - Revisited. The Bryggen Papers. Supplementary Series 6. Hovedred. Ingvild Øie. Bergen 1998. Collegium Medievale. volum 12.
 • Christophersen, Axel. (1999) Korskirken funnet?. Spor. volum 1 (27).
 • Christophersen, Axel. (1999) Møte med Xian - Kinas gamle keiserby. Spor. volum 2 (28).
 • Christophersen, Axel. (1999) Norm, handling og identitet. Om boligkultur og sosial romliggjøring i urbane miljøer i norsk middelalder. Kulturtekster. volum 14.
 • Christophersen, Axel. (1999) Royal Power, State Formation and early Urbanization in Norway ca AD 700-1200. A Synthesis. Karkow, C.E., Wickham-Crowley, K.M. and Young, B.K. (eds):Spaces of the Living and the Dead: An Archaeological Dialogue. American early Medieval Studies 3..
 • Christophersen, Axel. (1999) The Waterfront and beyond. Commercial activity and the making of townscapes. Publications from the National Museum. Studies in archaeology & history. volum 4.
 • Christophersen, Axel. (1998) Blandt smilende stenansikter. Adresseavisen.
 • Christophersen, Axel. (1998) "Disse Mure har Bibliothekar Tellefsen forfulgt...." Arkeologi og nasjonal reisning i 1830-årenes Trondheim. Spor. volum Nr.2 (26.).
 • Christophersen, Axel. (1998) Opprinnelsen til våre eldste byer. P2-Akademiet.
 • Christophersen, Axel. (1998) Runeinnskrifter fra Trondheim : kontekst og kronologi. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier. volum Nr. 8.
 • Christophersen, Axel. (1998) Steja, efla or reisa kaupstad? A critical reading of the Sagas on the origin of Trondheim in light of archaeological evidences. Hikuin.
 • Christophersen, Axel. (1998) Trondheims oppkomst - en opprinnelsesmyte?. Spor. volum nr. 2 (26.).
 • Christophersen, Axel. (1997) "..Og han sat der lenge og vakta landet...". Momenter til en diskusjon om Konghelle i middelalderen. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. volum Nr.2.
 • Christophersen, Axel. (1997) Byer? Hvilke byer? Tanker om byutviklingen i Norge i middelalderen. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. volum Nr.4.
 • Christophersen, Axel. (1997) Byhistorien som forsvant. Anmeldelse av Grethe Authén Blom:Trondheims historie 997-1997. Bind 1: Hellig Olavs by. Middelalder til 1537. Adresseavisen.
 • Christophersen, Axel. (1997) Fra Nidarnes til Nidaros. En historie i fire akter og to versjoner. Spor. volum 12. (23.).
 • Christophersen, Axel. (1997) Kaupang, Nidaros, Trondheim. Fra Nidarnes til Trondheim& vandringer i et bylandskap.
 • Christophersen, Axel. (1997) META. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. volum Nr.4.
 • Christophersen, Axel; Brattli, Terje. (1997) Trondheim 1000 år? Myte, tradisjon eller virkelighet?. Adresseavisen.

Books

 • Brattland, Sanna Ørsjødal; Christophersen, Axel; Elgseter, Anne Sofie; Sørenssen, Kim. (2012) Fortrengte minner – en burmesisk reise i tid = Broken Memories – a Burmese Journey in Time. 2012. ISBN 978-82-92383-28-5. Falstadsenterets skriftserie (13).
 • Christophersen, Axel. (2008) Middelalderbyen Nidaros. 2008. ISBN 978-82-303-1030-4.
 • Christophersen, Axel; Dybdahl, Audun. (1999) Gásir - en handelsplass i Nord-Atlanteren = Senter for middelalderstudier. Skrifter. 1999. ISBN 82-519-1511-2.
 • Christophersen, Axel; Dybdahl, Audun. (1999) Gásir-en internasjonal handelsplass i Nord-Atlanteren. 1999. ISBN 82-519-1511-2.
 • Hermanns-Audardóttir, Margrét; Kristjánsdóttir, Steinunn; Júliusson, Árni Daníel; Pétursson, Halldór G.; Birgisdóttir, Brynja Bjørk; Torláksson, Helgi; Hagland, Jan Ragnar; Christophersen, Axel; Dybdahl, Audun. (1999) Gásir - en internasjonal handelsplass i Nord-Atlanteren. 1999. ISBN 82-519-1511-2. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier.
 • Christophersen, Axel. (1997) Fra Nidarnes til Trondheim. Vandringer i et bylandskap. 1997. ISBN 82-426-0829-6.

Part of book/report

 • Risvaag, Jon Anders; Christophersen, Axel. (2004) Early Medieval Coinage and Urban Development: A Norwegian Experience. Land, Sea and Home. Proceedings of a Conference on Viking Period Settlement, at Cardiff, July 2001. The Society for Medieval Archaeology Monograph 20.

Others

 • Christiansen, Per; Christophersen, Axel; Ødegård, Øyvind; Sylvester, Morten; Thun, Terje. (2013) Byhistorie i elva. Adresseavisen [Avis]. 2013-09-18.
 • Christophersen, Axel. (2012) And the times they are changin - Universitetsmuseene i endring. UHR-m seminar . UHR museumsutvalg; Bergen. 2012-10-05 - 2012-10-05.
 • Christophersen, Axel. (2012) Broken memories. A time-travel i Burma. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Falstad Museum; Falstad museum. 2012-09-20 - 2012-09-20.
 • Christophersen, Axel. (2012) Fremad i alle retninger!Trenger vi en ny historisk arkeologisk forvaltningspraksis?. Samarbeidsmøte i forvaltningen . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-03-12 - 2012-03-13.
 • Christophersen, Axel. (2012) "Grav opp kanalene, ovesvøm museene!". Kulturhistorisk Museums seminar om forskning ved unversitetsmuseene . Kulturhistorisk Museum, UiO; Oslo. 2012-01-13 - 2012-01-13.
 • Christophersen, Axel. (2012) Havstein - fra beitelandskap til golfbane. Tanker om landskapsendring i bynære områder. Medlemsmøte Byåsen Hiostorielag . Byåsen historielag; 2012-11-21 - 2012-11-21.
 • Christophersen, Axel. (2012) Om å gjøre det usynlige synlig og det uforståtte forståelig. En strategi for arkeologi?. Riksantikvarens workshop . Riksantikvaren; Oslo. 2012-05-02 - 2012-05-03.
 • Christophersen, Axel. (2012) Regionale konflikter truer verdens kulturarv. Bergens Tidende [Avis]. 2012-12-30.
 • Christophersen, Axel. (2012) The Science Museum in Trondheim: An introduction. XIII Universeum Network Meeting . European Academic Heritage Network; Trondheim. 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Christophersen, Axel. (2012) Truede kulturminner-kulturminner truer?. Olavsfestdagene . Olavsfestdagene; Trondheim. 2012-07-28 - 2012-08-05.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Fastner, Jørgen; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Hansen, Rita Mari; Jensås, Ivar Margido; Pedersen, Solbjørg; Magnusson, Jan Inge; Ellingsen, Ellen J. Grav; Christophersen, Axel; Steffensen, Morten; Skar, Birgitte; Risvaag, Jon Anders; Geisnes, Bjørn Einar; Skjelbakken, Roger; Alterskjær, Roger W.Jongsma; Vea, Inga; Randerz, Ellen L.Wijgård; Peacock, Elizabeth E.; Pawel, Daniela; Geisler, Ivonne; Thingstad, Britt Eli; Airola, Leena Aulikki; Lourjoux, Pierre Alexandre; Solberg, Riitta Anelma Oinas; Vordahl, Kari; stabell, kirsten; Staven, Ingvild; Holt, Gunnar; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Lindgjerdet, Frode; Krogh, Randi; Romulslie, Rita Irene; Sandnes, Kathryn; Sæther, Bjørn; Hojem, Åge; Rønning, Marte Iversen. (2012) Afghanistan - Den gjemte historien. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-05-10 - 2012-09-02.
 • Christophersen, Axel. (2011) En ildsjel. Universitetsavisa [Avis]. 2011-10-30.
 • Christophersen, Axel. (2011) Farlige kulturminner. Fagseminar [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU VItenskapsmuseet; Trondheim. 2011-10-12 - 2011-12-20.
 • Christophersen, Axel. (2011) Forsk på meg da!. Kvalitet og klima for forskning i arkiv og museum . Norsk Kulturråd; Oslo. 2011-03-23 - 2011-03-23.
 • Christophersen, Axel. (2011) NATO bomber verdensarv. Kulturenytt NRK P2 [Radio]. 2011-06-16.
 • Christophersen, Axel. (2011) Ny fjær i hattenm for VM. Universitetsavisa [Avis]. 2011-09-27.
 • Christophersen, Axel. (2011) Når kulturarv blir farlig. Universitetsavisa [Avis]. 2011-09-14.
 • Christophersen, Axel. (2011) Vitenskapsmuseet får vise prestisjeutstilling. Universitetsavisa [Avis]. 2011-10-28.
 • Christophersen, Axel; Børresen, Anne Kristine; Brandt, Thomas; Overskaug, Kristian. (2011) Collecting scientific instruments – why and for whom?. XII Universeum network Meeting . Universeum + Universitetet i Padova; Padova. 2011-05-26 - 2011-05-29.
 • Christophersen, Axel; Skar, Birgitte. (2011) Mind the gap! Om midlertidige tilsettinger ved NTNU Vitenskapsmuseet. Det Norske Arkeologmøtet . NAM; Kristiansand. 2011-11-04 - 2011-11-04.
 • Christophersen, Axel; Steffensen, Morten. (2011) The Challenge of renewal. The best in Heritage Conference . The best in Heritage and Europa Nostra; Dubrovnik. 2011-09-22 - 2011-09-24.
 • Christophersen, Axel; Steffensen, Morten. (2010) Challenge og renewal. NTNU University Museum Trondheim meets the community. Disseminating the Past into the Future . NTNU Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2010-10-22 - 2010-10-22.
 • Christophersen, Axel; Sørenssen, Kim. (2010) The Nation stays alive when its culture stays alive!. Konferanse/utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Den norske Atlanterhavskomite; Oslo. 2010-08-24 - 2010-12-15.
 • Christophersen, Axel; Wanvig Nygaard, Christin; Sørenssen, Kim. (2010) Kansakunta elaa kun kulttuuri elaa. Konferanse/utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . City of Tampere - Culture and Youth Affairs; Tampere. 2010-08-19 - 2010-09-17.
 • Steffensen, Morten; Christophersen, Axel; Berglund, Birgitta; Thingstad, Britt Eli; Sørumgård, Marit; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sylvester, Morten. (2010) Kunnskapslarm - Jubileumsutstilling 2010 NTNU Vitenskapsmuseet. Presentasjon for konferansedeltakere. Konferanse/årsmøte Norges museumsforbund . NTNU/ Norges museumsforbund; 2010-09-09 - 2010-09-09.
 • Christophersen, Axel. (2009) A nation stays alive when it´s culture stays alive. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Kulturkraft; Oppdal. 2009-02-28 - 2009-03-27.
 • Christophersen, Axel. (2009) Bevare meg vel! Forskning i skjæringspunktet mellom forvaltningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert forvaltning. Forvaltningsarkeologi mot 2020. Hvorfor bevarer vi, hva og hvordan? . Riksantikvaren; Oslo. 2009-06-09.
 • Christophersen, Axel. (2009) Da Ming - et kinesisk bylandskap i endring. Da Ming - et bylandskap i endring [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og Xian University of architecture and engeneering; Trondheim. 2009-07-03.
 • Christophersen, Axel. (2009) Middelalderarkeologi i Norge? Tid for refleksjon, tid for revisjon. Utfordringer i norsk middelalderarkeologi og grensesprengende forskning . MAiN; Oslo. 2009-03-05 - 2009-03-05.
 • Christophersen, Axel. (2009) Nasjonen lever når kulturen lever!. Nasjonen lever når kulturen lever [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og Kulturbunker DORA; Trondheim. 2009-04-18 - 2009-06-27.
 • Christophersen, Axel. (2009) hvilke utfordringer stilles museumsledelsen overfor i en verden i forandring?. Nordisk Museikonferens . Norges Museumsforbund, Danske Museer, Sveriges Museer; 2009-04-01 - 2009-04-03.
 • Christophersen, Axel; Sandbakk, Elin. (2009) Utstillingskatalog til fotoutstillingen ”Nasjonen lever når kulturen lever!”.
 • Christophersen, Axel. (2008) Fotografi og kulturminner. Foto.no [Internett]. 2008-05-15.
 • Christophersen, Axel. (2008) Tibet. kultur [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2008-06-13 - 2009-04-13.
 • Christophersen, Axel. (2008) Truet verdensarv. Verdensarv og menneskerettigheter . UiO og ICOMOS; Oslo. 2008-02-07 - 2008-02-07.
 • Christophersen, Axel. (2008) VMs strategier og planer knyttet til omstilling,eierskap og markedsføring. Gunnerusbibliotekets fagseminar . NTNU-Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2008-04-07 - 2008-04-07.
 • Christophersen, Axel. (2007) Cultural heritage management in areas of armed conflict and war - a question of human rights harassement. Twin Cities and Cultural Heritage . NTNU, Trondheim Kommune; Trondheim. 2007-07-30.
 • Christophersen, Axel. (2007) Midt-Norsk arkeologi - hvor står vi og hvor går vi?. DKNVS Akademiet medlemsmøte . DKNVS; Trondheim. 2007-04-23.
 • Christophersen, Axel. (2007) Treffpunkt Lhasa, Et fotodokumentarisk møte mellom øst og vest i pilgrimsbyen Lhasa, Tibet. Treffpunkt Lhasa [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Trondheim kunstforening; Trondheim. 2007-07-26 - 2007-08-26.
 • Christophersen, Axel. (2007) Universitetsmuseene-strategi og omstilling. Universitetsmuseene-strategi og omstilling 05.12.2007 . Museum Gustavianum, Uppsala universitet; 2007-12-05.
 • Christophersen, Axel. (2006) Between text and artifacts: Towards an interdisciplinary understanding of early urban developement in Norwy 950-1100. Archaeology in Xian, finds and perspectives . Tibet University; Lhasa. 2006-10-23 - 2006-10-27.
 • Christophersen, Axel. (2006) Hva vil vi med museene?. Senioruniversitetet . DKNVS, Byen, bygdene og kunnskapen; Rådhussalen, Folkebiblioteket, Trondheim. 2006-11-21.
 • Christophersen, Axel. (2006) NTNU Vitenskapsmuseet. Fra raritetskabinett til kunnskapsbedrift. DKNVS Bokseminar . DKNVS (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab); Trondheim. 2006-01-26 - 2006-01-28.
 • Christophersen, Axel. (2006) Trenger vi universitetsmuseene?. Konferansen om NOU 2006:8 . NOU (Norges offentlige utredninger); 2006-06-16.
 • Christophersen, Axel. (2006) Å lage utstilling - mål, mening, motiv. NMF kurs: Utstillinger - fra idé til utstillingsplan . Norges Museumsforbund; Rica Hotell, Trondheim. 2006-11-14.
 • Christophersen, Axel. (2005) De universitetshistoriske samlingene ved NTNU. seminar . NTNU Forum for Kunnskapshistorie; Trondheim. 2005-09-12.
 • Christophersen, Axel. (2005) Stratigrafi og digitale dokumentasjonsmetoder: Nye muligheter-nye utfordringer. Internasjonal konferanse . NIKU; Trondheim. 2005-10-21 - 2005-10-23.
 • Christophersen, Axel. (2005) Universitetsmuseene utfordres. Forelesning . Tromsø Museum Tromsø Universitet; Tromsø. 2005-12-13.
 • Christophersen, Axel. (2005) World Heritage Sites-problems and challenges. internasjonalt seminar . NTNU-Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2005-09-18 - 2005-09-23.
 • Christophersen, Axel; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Sørumgård, Marit. (2005) Xi'an - en by i Kina 1997-2005. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Vitenskapsmuseet, Suhmhuset - Cafe Magasinet,. 2005-11-11 - 2006-03-09.
 • Christophersen, Axel. (2004) Byutvikling og etikk. Byutvikling og etikk . Program for anvendt etikk, NTNU; Trondheim. 2004-11-30.
 • Christophersen, Axel. (2004) Det fysiske objekt og Vitenskapsmuseets eldste samlinger. Kunnskapshistorisk forum . Forum for kunnskapshistorie, NTNU; Trondheim. 2004-02-16.
 • Christophersen, Axel. (2004) Fra nasjonal til regional arkeologi. Arkeologi i Norge 2004 - fra nasjon til region . Norske Arkeologmøte; Trondheim. 2004-11-11 - 2004-11-13.
 • Christophersen, Axel. (2004) Hva vil vi med museene?. Byen, bygdene og kunnskapen . DKNVS; Trondheim. 2004-01-21.
 • Christophersen, Axel. (2004) Hvilken by? Perspektiv på bybegrepet i arkeologisk og historisk forskning. Stavanger fra tettsted til bispeby . Arkeologisk Museum Stavanger; Stavanger. 2004-04-21.
 • Christophersen, Axel. (2003) Byggeskikker i det gamle Nidaros. [Mangler data] . Trondhjems Historiske Forening; Trondheim Folkebibliotek, Rådstuesalen. 2003-12-08.
 • Christophersen, Axel. (2003) Museene og fremtiden. Hva vil vi med universitetsmuseene i fremtiden? Skal de være forskningsinstitusjoner, formidlingsinstitusjoner eller steder for oppbevaring av gamle ting?. [Mangler data] . Byen, bygdene og kunnskapen; Vitenskapsmuseet, Suhmhuset. 2003-12-03.
 • Christophersen, Axel. (1999) The future for medieval archaeology - perspectives and possibilities. II. Congrès Européen d'Études Médiévales . Fédération Internationale des Instituts d' Études Médiévales; Barcelona. 1999-06-08 - 1999-06-12.
 • Christophersen, Axel. (1999) The shaping of urban landscapes in medieval Norway. An archaeological experience. NOFUA Conference . [Mangler data]; Trondheim 23.august.
 • Christophersen, Axel. (1998) Runeinnskrifter fra Folkebibliotekets Tomt i Trondheim : kontekst og kronologi. Innskrifter og dateringsproblematikk . [Mangler data]; Trondheim.