Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Brønstad, Bård; Brønstad, Bård M.; Hestevik, Svein. (1983) TSUKUBA RESEARCH CENTER, besøk 16.11.1983. Deltakerrapport fra MVLs studiereise til Japan 1983.

Report/dissertation

 • Brønstad, Bård M.. (2008) MAL002T Teknisk Tegning/DAK Øvingshefte i AutoCAD 2008. Tapir Akademisk Forlag. 2008.
 • Brønstad, Bård M.. (2007) Automatiseringsteknikk 2. Tapir Akademisk Forlag. 2007.
 • Brønstad, Bård M.; Olsen, Herman. (2007) EVALUERING AV STUDIERETNINGEN KONSTRUKSJONSTEKNIKK 2007. 2007.
 • Brønstad, Bård M.. (2006) Måleteknikk. 2006.
 • Brønstad, Bård M.. (1991) Laserbearbeiding i elektronikk-industrien. 1991.
 • Brønstad, Bård M.. (1990) Overflaters egenskaper og funksjon,. 1990.
 • Brønstad, Bård M.. (1990) Produktkvalitet ved laserskjæring. 1990. ISBN 82-7119-150-0.
 • Brønstad, Bård M.. (1987) Overflateruhetsmålinger ved hjelp av blyavtrykk. 1987.
 • Brønstad, Bård M.. (1986) Kontroll av verktøymaskiner ved hjelp av laser. 1986.
 • Brønstad, Bård M.. (1985) Sliping med kubisk bornitrid. 1985.
 • Brønstad, Bård M.. (1979) Termiske forhold ved dypsliping. 1979.
 • Brønstad, Bård M.. (1978) Bearbeiding av aluminiumstøpegods. 1978.
 • Brønstad, Bård M.; Langmoen, Roger; Lien, Terje Kristoffer. (1978) Automatisk mating av smipresse. 1978.
 • Brønstad, Bård M.; Ustad, Asbjørn. (1976) Demping av trykkluftstøy fra eksenterpresse. 1976.
 • Tønnessen, Kjell; Brønstad, Bård M.. (1974) Testing av eksenterpresser med C-stativ. 1974.
 • Seland, Bernt; Brønstad, Bård M.; Tønnessen, Kjell. (1973) Støybekjempelse ved pressearbeid. 1973.
 • Seland, Bernt; Brønstad, Bård M.; Tønnessen, Kjell. (1973) Støybekjempelse ved pressearbeid, delrapport IV. 1973.