Egil Bakka

Department of Music

+47 73596575 Dragvoll, Loholt allé 81, Idrettssenteret*A423

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Bakka, Egil. (2010) Noen linjer i den nordiske folkedansbevegelsens historie i Norden. Folkedansforskning i Norden. volum 33.
 • Bakka, Egil; Karoblis, Gediminas. (2010) Kūryba ir kartotė šokant ir šokį užrašant [Creativity and Repetition in Dancing and Recording of Dance]. Tautosakos darbai. volum XXXIX.
 • Bakka, Egil; Karoblis, Gediminas. (2010) Writing a dance: Epistemology for Dance Research. Yearbook for Traditional Music. volum 42.
 • Bakka, Egil. (2005) Traditional dance - Safeguarded heritage - Revival practice - Stage material?. Folkedansforskning i Norden. volum 28.
 • Bakka, Egil. (2002) The Polka Before and After Polka. Yearbook for Traditional Music. volum 33.

Artistic productions

 • Elvemo, Johan-Magnus; Bakka, Egil. (2008) Dance Structures - Live Illustrations - Addition to the book Dance Structures - Perspective on the analysis of human movement. Dance Structures - Live Illustrations

Books

 • Bakka, Egil; Biskop, Gunnel. (2007) Norden i dans. Folk - Fag - Forskning. Novus Forlag. 2007. ISBN 978-82-7099-468-7.
 • Grau, Andrée; Wierre-Gore, Georgiana; Bakka, Egil. (2006) Antropologi de la danse. Genèse et construction d'une discipline. 2006. ISBN 2-914124-28-7.
 • Bakka, Egil. (2005) Svettedråpen. Folkedansdråpar : læremateriell for folkedans i grunnskulen / av Egil Bakka, Brit Versland og Dag Vårdal. 2005. ISBN 82-91419-22-1.
 • Bakka, Egil; Wikan, Arne. (1996) Dansetradisjoner fra Finnmark. 1996.
 • Waagen, Wenche; Bakka, Egil; Gravesen, Finn; Høgset, Carl; Nedberg, Nina; Rygg, Maja Lise Rønneberg; Dahl, Tor Edvin. (1994) Musikk dans drama:Grunnkurs. 1994. ISBN 82-05-22101-4.

Part of book/report

 • Bakka, Egil; Stranden, Marit. (2013) Vern av tradisjonsdans. Leve kulturarven!.
 • Bakka, Egil. (2012) Frå norsk folkedans til dansevitskap for verda. Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim.
 • Bakka, Egil. (2012) Ideological discourse and practical priorities of the Norwegian folk dance movement. From Field to Text & Dance and Space. Proceedings from the 24 Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology.
 • Bakka, Egil. (2012) Rise and Fall of Dances. Dance, Gender and Meanings - Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology.
 • Bakka, Egil. (2012) Testing the Concept of ‘Hybridity’ in Dance Studies: The Case of Halling: Halling on the Ballet Stage in Copenhagen, Denmark, 1786. Dancing Mosaic. Issues on Dance Hybridity.
 • Bakka, Egil. (2011) Tracing lines through the History of Nordic Folk dance Movement. Folk dances now and then in the light of Polish and Norwegian experience..
 • Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete. (2011) Tracing Dance Fields. Dance and the Formation of Norden. Emergences and Struggles.
 • Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete; Damsholt, Inger; Hammergren, Lena; Hoppu, Petri; Nilsson, Mats; Vedel, Karen. (2011) Reflexsive Notes: A Conclusion. Dance and the Formation of Norden. Emergences and Struggles.
 • Bakka, Egil; Gore, Georgiana. (2009) Intangible cultural heritage: Agency and/or critical distance. Transmitting Dance as Cultural Heritage & Dance and Religion: Proceedings of the 25th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology..

Postal address

Department of Music Norwegian University of Science and Technology Olavskvartalet 7491 Trondheim Norway