Eirik J. Irgens

Professor Educational Leadership Programme for Teacher Education

+47 73591952 +47 97706950

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Irgens, Eirik J.. (2011) Dynamiske og lærende organisasjoner : ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Dynamiske og lærende organisasjoner : ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 9788245008227.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Pluralism in management : organizational theory, management education, and Ernst Cassirer. Pluralism in management : organizational theory, management education, and Ernst Cassirer. Routledge. 2011. ISBN 978-0-415-88617-8.
 • Irgens, Eirik J.; Wennes, Grete. (2011) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.). Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.). Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-0958-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2010) Kompetent skoleledelse. Kompetent skoleledelse. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2486-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2009) Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2319-4.
 • Irgens, Eirik J.. (2007) Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet. Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet. Fagbokforlaget. 2007. ISBN 8245005282.

Part of book/report

 • Ertsås, Turid; Irgens, Eirik J.. (2012) Teoriens betydning for profesjonell yrkesutøvelse. Teoriens betydning for profesjonell yrkesutøvelse. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Profesjonalitet, samarbeid og læring. Profesjonalitet, samarbeid og læring. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) De beste blant oss. De beste blant oss. Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.).
 • Irgens, Eirik J.; Wennes, Grete. (2011) Kunnskapsarbeid : om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner. Kunnskapsarbeid : om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner. Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.).
 • Irgens, Eirik Johannes. (2011) Profesjonsutvikling gjennom samarbeid. Profesjonsutvikling gjennom samarbeid. Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse: Et fellesprosjekt fra KS og Utdanningsforbundet.
 • Nygaard, Claus; Irgens, Eirik Johannes. (2011) Artful making in vocational postgraduate programme. Artful making in vocational postgraduate programme. Postgraduate education - form and function.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2010) Kompetent skoleledelse. Kompetent skoleledelse. Kompetent skoleledelse.
 • Irgens, Eirik J.. (2010) Rom for arbeid: lederen som konstruktør av den gode skole. Rom for arbeid: lederen som konstruktør av den gode skole. Kompetent skoleledelse.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2009) Introduksjon: Skoleledere under press. Introduksjon: Skoleledere under press. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.
 • Andreassen, Roy Asle; Skaalvik, Einar M.; Irgens, Eirik J.. (2009) Introduksjon: Skoleledere under press. Introduksjon: Skoleledere under press. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.
 • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2008) Higher Education as Competence Program Providers in a Nationwide School Reform. Higher Education as Competence Program Providers in a Nationwide School Reform. Understanding learning-centred higher education.

Others

 • Digernes, Torbjørn; Irgens, Eirik J.; Rasmussen, Bente; Levin, Morten. (2012) Rir der støv og problemer møtes. Rir der støv og problemer møtes. Universitetsavisa [Internett]. 2012-01-23.
 • Ertsås, Turid; Irgens, Eirik J.. (2012) Professional Teachers: Theorizing for Better Practice. Professional Teachers: Theorizing for Better Practice. ECER 2012 . EERA, European Educational Research Association; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Etablering av bærekraftige, robuste virksomheter med utgangspunkt i prosjekterfaringer. Etablering av bærekraftige, robuste virksomheter med utgangspunkt i prosjekterfaringer. Prosjektledersamling, Ny GIV. Overgangsprosjektet, Oppfølgingsprosjektet og Gjennomføringsbarometeret . . Kunnskapsdepartementet; Oslo. 2012-06-14 - 2012-06-14.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Fra kurs og konferanse og tilbake jobb – utfordringer fra individuell til organisatorisk læring. Fra kurs og konferanse og tilbake jobb – utfordringer fra individuell til organisatorisk læring. Mulighetskonferansen 2012 . NAV; Trondheim. 2012-05-04 - 2012-05-04.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Sammen om en bedre skole. Om samarbeid, ledelse, tidsbruk og profesjonalitet. Sammen om en bedre skole. Om samarbeid, ledelse, tidsbruk og profesjonalitet. GNIST-KONFERANSEN 2012: Tema: Tidsbruk og skoleutvikling . Kunnskapsdepartementet; Oslo. 2012-11-20 - 2012-11-20.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) School Leadership – A Practice between Art and Science?. School Leadership – A Practice between Art and Science?. NFPF/ NERA Congress 2012 . NFPF/ NERA; Copenhagen. 2012-03-08 - 2012-03-11.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Skolebasert kompetanseutvikling – hvordan kan skoler – og ikke bare enkeltlærere - lære?. Skolebasert kompetanseutvikling – hvordan kan skoler – og ikke bare enkeltlærere - lære?. Fagkonferanse for universitets- og høgskolesektoren om vurdering for læring, klasseledelse/læringsmiljø og skolebasert kompetanseutvikling. . Utdanningsdirektoratet; Oslo. 2012-11-13 - 2012-11-13.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Utfordringer i å utvikle gode profesjonskulturer i skoler. Utfordringer i å utvikle gode profesjonskulturer i skoler. Skoletinget 2012 . KS; Gardermoen. 2012-05-23 - 2012-05-24.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Åpningsforedrag: Ledelse og profesjonalitet. Åpningsforedrag: Ledelse og profesjonalitet. Konferanse om profesjonell ledelse i videregående skole . Forum for fylkesutdanningssjefer; Gardermoen. 2012-03-19 - 2012-03-20.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Den profesjonelle samtale. Den profesjonelle samtale. Penger til besvær 2011 . Arbeids- og velferdsdirektoratet; Oslo, Radisson Blu Plaza hotel. 2011-11-01 - 2011-11-01.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Kompetanse- og kunnskapsutvikling: Fra prosjekt til varig virksomhet. Kompetanse- og kunnskapsutvikling: Fra prosjekt til varig virksomhet. HUSK - Det nasjonale, femårige forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor «HUSK» 2006-2011 . Arbeids- og velferdsdirektoratet; Oslo,. 2011-10-17 - 2011-10-17.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Profesjonsutvikling gjennom samarbeid. Profesjonsutvikling gjennom samarbeid. Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse . KS og Utdanningsforbundet; Lærernes Hus, Oslo. 2011-02-09 - 2011-02-09.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Strategi omsatt til hverdagen. Strategi omsatt til hverdagen. Inspirasjonsdag 2012 . NAV Akershus; Folketateret, Oslo. 2011-10-28 - 2011-10-28.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Utfordringer i å utvikle profesjonell kompetanse. Utfordringer i å utvikle profesjonell kompetanse. Konferanse for Regional GNIST om kompetanse og kompetanseutvikling . Kunnskapsdepartementet, GNIST; Oslo, Utdanningsforbundets lokaler. 2011-09-28 - 2011-09-28.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Utvikling av den gode kunnskapsarbeider. Utvikling av den gode kunnskapsarbeider. Mulighetskonferansene NAV 2011 . NAV; Bergen, Trondheim og Oslo. 2011-05-20 - 2011-06-09.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Verdibasert ledelse i en travel tid. Verdibasert ledelse i en travel tid. Temadag for ledere og lærere i skole og barnehage . Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag; Britannia hotell, Trondheim. 2011-03-10 - 2011-03-10.
 • Irgens, Eirik Johannes. (2011) Management Education: A Call for a New Dialogue. Management Education: A Call for a New Dialogue. Academy of Management Meeting 2011 . Academy of Management; San Antonio, USA.. 2011-08-14 - 2011-08-16.
 • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2007) Collective and individualized learning in Norwegian schools: fusion or confusion?. Collective and individualized learning in Norwegian schools: fusion or confusion?. OLKC 2007 ; Ivey School of Business, London, Ontario, Canada. 2007-06-14 - 2007-06-17.
 • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2006) Competence for development, or complicated development? Transforming schools into learning organizations through Governmental reforms. Competence for development, or complicated development? Transforming schools into learning organizations through Governmental reforms. 22nd EGOS Colloquium ; Bergen. 2006-07-06 - 2006-07-08.