Background and activities

Women in Islam; Processes of religious individualization among Muslims in the West; Islam in Norway; Islam in Trondheim; Muslim women's knowledge and practice of Islam in Trondheim.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Thomassen, Merete. (2011) Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7800-5.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Thomassen, Merete. (2011) Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7798-5.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Øierud, Gunnfrid Ljones. (2011) Inn i livet 3 - religion, livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7792-3.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Øierud, Gunnfrid Ljones. (2011) Inn i livet 3 - religion, livssyn og etikk: ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7794-7.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Øierud, Gunnfrid Ljones. (2011) Inn i livet 4 - religion livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7796-1.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aare; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Thomassen, Merete; Therkelsen, Maria. (2011) Inn i livet 4 - religion, livssyn og etikk. Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 9788252177985.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Jangaard, Anne-Ruth; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria. (2010) Inn i livet 6: Religion, livssyn og etikk, elevbok. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252175868.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Jangaard, Anne-Ruth; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria. (2010) Inn i livet 6: Religion, livssyn og etikk, ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252177633.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria. (2010) Inn i livet 2. Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252177640.
 • Skarpeid, Jon; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2010) Inn i livet 2, Religion, livssyn og etikk, ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252177640.
 • Skarpeid, Jon; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø. (2010) Inn i livet 2: Religion, livssyn og etikk, elevbok. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252175837.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 1 : Elevbok. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174557.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 1 : Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174564.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 5 : Elevbok. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174601.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 5 : Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174618.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Skarpeid, Jon; Næss, Even; Sværen, Jenny Helen. (2009) Inn i livet 1. Elevbok. Religion, livssyn og etikk. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174540.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helen. (2009) Inn i livet 1. Ressursbok for læraren. Religion, livssyn og etikk. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174564.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Iversen, Ragnhild; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helen; Næss, Even. (2009) Inn i livet 5. Elevbok. Religion, livssyn og etikk. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174595.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helen. (2009) Inn i livet 5. Ressursbok for læraren. Religion, livssyn og etikk. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174618.

Report/dissertation

 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Rian, Dagfinn. (2006) Hverdagsreligiøsitet blant muslimske kvinner i Trondheim. 2006.

Others

 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2013) Islam i Norge og Trondheim. Fagdag for fylkesnettverket i religion . Fylkesnettverket i religion; Charlottenlund videregående skole. 2013-11-29 - 2013-11-29.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2011) Individualization among young Muslim women in Trondheim Phase one: Identity and religious knowledge. Workshop on Human Empiri . NTNU; Trondheim. 2011-06-17 - 2011-06-18.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2011) Kvalitative metoder. Gjesteforelesning . PLU; Trondheim. 2011-10-03.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2011) Muslimske kvinner i diskusjon og fortolkning av religiøs praksis. Gjesteforelesning Soroptimistforeningen . Soroptimistforeningen Trondheim; Øya Helsehus. 2011-10-18.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2010) Islam i Norge. Temamøte i AUF . AUF Trondheim; Trondheim. 2010-05-03 - 2010-05-03.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2010) Muslim Society Trondheims plass i den trønderske offentligheten. CHAOS-symposiet 2010 . UiTØ, Chaos, Norsk religionshistorisk forening; Tromsø. 2010-05-07 - 2010-05-08.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Mårtensson, Ulrika. (2010) Muslim Society Trondheim. Public Islam and the Scandinavian Welfare State . Youngstown University; Ohio. 2010-10-26 - 2010-10-27.
 • Iversen, Ragnhild; Skarpeid, Jon; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Næss, Even; Næss, Even. (2010) Inn i livet CD 1.-4. Samlaget. 2010.
 • Skarpeid, Jon; Iversen, Ragnhild; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Næss, Even; Næss, Even. (2010) Inn i livet CD 5.-7. Samlaget. 2010.