Ellen Andenæs

Associate Professor Department of Language and Literature

+47 73598234
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5523

Background and activities

 

Research interests:

 • Working life discourse, particularly in the healthcare sector
 • Teamwork and team communication
 • Poststructuralist discourse and cultural studies
 • Gender, ethnicity and intersectionality
 • Second language studies

Teaching: I participate in most courses in discourse studies on all levels, with a particular responsibility for AVS2215 Language, gender and ethnicity.

Network: The multidisciplinary research network EMMA-Nord (In the Name of Gender Equality? On Ethnic Minority and Majority Relations), with members from Norway's three northernmost universities and from the POMOR University.

Latest research project: Talking gender and ethnicity – analyses of talk at work.

Current research project: Communication in action - team performance and communication skills in critical care.

Emergency calls to 113

Publications: please go to http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=40165&la=no&action=sok

·        

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Strømmen, Magnus; Bakken, Inger Johanne; Andenæs, Ellen; Kløckner, Christian; Mårvik, Ronald; Kulseng, Bård Eirik; Holen, Are. (2015) Fet, feit eller bare overvektig = Fat, obese or just overweight. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 135 (19).
 • Andenæs, Ellen. (2008) Språklæring, kjønn og hverdagsliv: om tilgang til posisjoner og praksis. Språklæring, kjønn og hverdagsliv: om tilgang til posisjoner og praksis. NOA. Norsk som andrespråk. vol. 24 (1).
 • Andenæs, Ellen. (2005) ""En virkelig far fra første stund"" diskursive (re)konstruksjoner av mannlighet og faderskap. ""En virkelig far fra første stund"" diskursive (re)konstruksjoner av mannlighet og faderskap. Tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Andenæs, Ellen. (1995) Høner og egg eller omvendt: Tre teorier om kjønn og kommunikasjon. Høner og egg eller omvendt: Tre teorier om kjønn og kommunikasjon. Nordlyd.
 • Andenæs, Ellen. (1993) Hvem er teksten, hvor er jeg?. Hvem er teksten, hvor er jeg?. Skriftserie. vol. 2.
 • Andenæs, Ellen. (1992) Makt og misforståelser: om kjønn, kultur og kommunikasjon. Makt og misforståelser: om kjønn, kultur og kommunikasjon. Nytt om Kvinneforskning.
 • Andenæs, Ellen. (1990) Nye mål - tvilsomt grunnlag. En kritisk analyse av ei lærebok. Nye mål - tvilsomt grunnlag. En kritisk analyse av ei lærebok. NOA. Norsk som andrespråk.

Books

 • Feilberg, Julie; Ahlberg, Nora; Andenæs, Ellen; Bostad, Finn; Lea Eik Nes, Nancy; Nordgaard, Torbjørn; Thommassen, Martin; Åm Vatn, Gunhild; Strandhagen, Jan Ola. (1998) Produktivitet 2005. Satsingsområdet Bedrifter i Nettverk State of the art rapport. Kommunikasjon og kultur. Produktivitet 2005. Satsingsområdet Bedrifter i Nettverk State of the art rapport. Kommunikasjon og kultur. 1998. ISBN 82-14-00879-4. STF38 A98607.
 • Andenæs, Ellen. (1984) Morsmål - mellomspråk - målspråk. Hvordan lærer vi nye språk?. Morsmål - mellomspråk - målspråk. Hvordan lærer vi nye språk?. 1984. ISBN 82-02-10072-0. "Kan jeg få ordene dine, lærer?" Artikler om norsk som andrespråk, språkfunksjoner, tospråklighet, tokulturell undervisning..
 • Andenæs, Ellen. (1984) Vietnamesisk og norsk språkstruktur. Vietnamesisk og norsk språkstruktur. 1984. ISBN 82-02-10072-0. "Kan jeg få ordene dine, lærer?" Artikler om norsk som andrespråk, språkfunksjoner, tospråklighet, tokulturell undervisning..

Part of book/report

 • Andenæs, Ellen. (2010) "Nok norsk" til å være "norsk nok"? Språk, arbeidsliv, likestilling. "Nok norsk" til å være "norsk nok"? Språk, arbeidsliv, likestilling. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Andenæs, Ellen. (2007) Snakk om kjønn og etnisitet: Teoretiske utgangspunkt og analytiske grep. Snakk om kjønn og etnisitet: Teoretiske utgangspunkt og analytiske grep. Språk och kön i nutida och historisk perspektiv.
 • Andenæs, Ellen. (1994) Språklig konstituering av sosial identitet. (Hvor i all verden ble det av mamma?). Språklig konstituering av sosial identitet. (Hvor i all verden ble det av mamma?). Konstituering av kjønn fra antikken til moderne tid.
 • Andenæs, Ellen. (1984) Flerspråklighet - handicap eller ressurs?. Flerspråklighet - handicap eller ressurs?. "Kan jeg få ordene dine, lærer?" Artikler om norsk som andrespråk, språifunksjoner, tospråklighet, tokulturell undervisning.

Report/dissertation

 • Andenæs, Ellen; Gjertsen, Vigdis. (2007) TV-debatter om innvandring - En innholdsanalyse av Standpunkt og Holmgangs framstilling av innvandrere. TV-debatter om innvandring - En innholdsanalyse av Standpunkt og Holmgangs framstilling av innvandrere. 2007.
 • Andenæs, Ellen; Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. (1999) De vonde bena og vitenskapen, eller: Hvordan familien Berg gjenvant sitt gode humør. Husmorskikkelse med og mot diskurser. De vonde bena og vitenskapen, eller: Hvordan familien Berg gjenvant sitt gode humør. Husmorskikkelse med og mot diskurser. 1999. Arbeidsnotat (-).
 • Andenæs, Ellen. (1993) Anvendt språkvitenskap - helt kjønnsløs? Om bruk og betydning av begrepet 'kjønn' i et tverrvitenskapelig fag. Anvendt språkvitenskap - helt kjønnsløs? Om bruk og betydning av begrepet 'kjønn' i et tverrvitenskapelig fag. 1993.
 • Andenæs, Ellen. (1981) Undervisning i norsk som fremmedspråk. Rapport fra et kurs for lærere . Dragvoll 13.-14. mars og 27. mars 1981. Undervisning i norsk som fremmedspråk. Rapport fra et kurs for lærere . Dragvoll 13.-14. mars og 27. mars 1981. 1981.