Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Omdal, Gerd Karin. (2013) Clara Reeve's Progress of Romance and the Female Critic in the 18th Century. Literature Compass. vol. 10 (9).
  • Omdal, Gerd Karin. (2009) Det fantastiske i den nordiske fortellingen. Norsklæreren.
  • Omdal, Gerd Karin. (2008) Retrospektiv fornyelse. Horace Walpole og den gotiske litteraturen. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
  • Omdal, Gerd Karin. (2006) Gotisk drama. Tradisjon og opprør i Horace Walpoles The Mysterious Mother. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
  • Omdal, Gerd Karin. (2006) Metaportrett og kjendisprofiler - kunsten og livet i fire Duras-portretter: Lapoujade, Socquet, Price og Fonteyn. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
  • Omdal, Gerd Karin. (2005) Fragment av et eventyr. Edith Södergrans "Älvdrottningens spira" (Fragment), 1920. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
  • Omdal, Gerd Karin. (2001) "De dødes tjern" av Bernhard Borge - kommentar til en tradisjon og en genre. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 2.

Books

  • Omdal, Gerd Karin. (2010) Grenseerfaringer. Fantastisk litteratur i Norge og omegn. Fagbokforlaget. 2010. ISBN 978-82-450-0668-1.

Part of book/report

  • Omdal, Gerd Karin. (2011) Avantgardistisk tilsnitt. Sigurd Mathiesens Unge sjæle. Syv fortellinger (1903). Norsk avantgarde.

Report/dissertation

  • Omdal, Gerd Karin. (2000) SKRIFTEN OG DET UBESTEMMELIGE. En studie i Guy de Maupassants fantastiske kort-tekstforfatterskap: "Le Horla", "Qui Sait?" og "La Petite Roque". 2000.