Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

  • Volden, Gro Holst. (2013) Beslutninger om utbygging av infrastruktur i Norge – med fokus på konseptvalget. Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur, Rapport til Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
  • Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst. (2012) The Proposal. Project Governance. Getting Investments Right.

Report/dissertation

  • Finne, Håkon; Lædre, Ola; Volden, Gro Holst. (2015) Studentliv i Halden sentrum, studiested i utkanten av byen, eller høyskole i en helt annen by? Evaluering av bygging av høyskolesenter på Remmen i Halden. SINTEF akademisk forlag. 2015. ISBN 978-82-14-05951-9.
  • Kvernes, Sigmund; Volden, Gro Holst; Neerland, Henning; Hatling, Morten Arnt. (2011) NCEI mot 2016 - en analyse for nye medlemmer. 2011. ISBN 9788214050776. SINTEF Rapport.
  • Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Volden, Gro Holst; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi. (2010) Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2008- en ringvirkningsanalyse. 2010. ISBN 9788214049473. SINTEF Rapport (SFH 80-A106031).
  • Volden, Gro Holst. (2010) Alternative virkemidler i arbeidsmiljøforvaltningen. 2010. ISBN 9788214048636. SINTEF Rapport.