Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Bull-Berg, Heidi; Volden, Gro Holst; Grindvoll, Inger Lise Tyholt. (2014) Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse Praksis og erfaringer i statlige investeringsprosjekter. 2014. ISBN 9788293253297. Concept rapport (38).
 • Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst; Welde, Morten; Bull-Berg, Heidi. (2014) Mot sin hensikt. Perverse insentiver - om offentlige ivesteringsprosjekter som ikke forplikter. 2014. ISBN 978-82-93253-33-4. Concept rapport (.).
 • Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst. (2013) Etterevaluering av statlige investeringsprosjekter Konklusjoner, erfaringer og råd basert på pilotevaluering av fire prosjekter. 2013. ISBN 9788293253099. Concept rapport (30).
 • Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst. (2013) Investing for Impact. Lessons with the Norwegian State Project Model and the first ivvestment projects that have been subjected to external quality assurance. 2013. ISBN 9788293253211. Concept rapport (36).
 • Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst. (2013) Statens prosjektmodell Bedre kostnadsstyring. Erfaringer med de første investeringstiltakene som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring. 2013. ISBN 978-82-93253-19-8. Concept rapport (35).
 • Volden, Gro Holst. (2013) Bruk av karbonpriser i praktiske samfunnsøkonomiske analyser. En oversikt over praksis fra analyser av statlige investeringsprosjekter under KVU-/KS1-ordningen. 2013. ISBN 978-82-93253-23-5. Concept rapport (37).

Part of book/report

 • Volden, Gro Holst. (2013) Beslutninger om utbygging av infrastruktur i Norge – med fokus på konseptvalget. Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av infrastruktur, Rapport til Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
 • Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst. (2012) The Proposal. Project Governance. Getting Investments Right.

Report/dissertation

 • Kvernes, Sigmund; Volden, Gro Holst; Neerland, Henning; Hatling, Morten Arnt. (2011) NCEI mot 2016 - en analyse for nye medlemmer. 2011. ISBN 9788214050776. SINTEF Rapport.
 • Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Volden, Gro Holst; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi. (2010) Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2008- en ringvirkningsanalyse. 2010. ISBN 9788214049473. SINTEF Rapport (SFH 80-A106031).
 • Volden, Gro Holst. (2010) Alternative virkemidler i arbeidsmiljøforvaltningen. 2010. ISBN 9788214048636. SINTEF Rapport.
 • Volden, Gro Holst; Bull-Berg, Heidi; Kalseth, Jorid. (2010) Evaluering av Arbeidstilsynets budsjettfordelingsnøkkel. 2010. ISBN 9788214048933. SINTEF Rapport.
 • Volden, Gro Holst; Johansen, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Aarhus, Ingvild Johanne. (2009) Verdiskapingsanalyse for Kysten er klar. 2009. ISBN 9788214048575. SINTEF Rapport.