Background and activities

PhD in sociology, Department of Sociology and Political Science, Norwegian University of Science and Technology, 2014

MA in sociology,  Department of Sociology and Political Science, Norwegian University of Science and Technology, 2006

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Hovland, Jon; Tøndel, Gunhild. (2009) Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60-årsdag. 2009. ISBN 978-82-91976-07-5.

Part of book/report

  • Tjora, Aksel; Tøndel, Gunhild. (2012) Framtidens pasient. Fremtidens Helse-Norge.
  • Tøndel, Gunhild. (2012) Mellom tvil og tall: Behovsvurderinger i helse- og omsorgstjenestene. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
  • Tøndel, Gunhild. (2011) Constructing Mirrors, Constructing Patients - with High Stakes Statistics. The Mutual Construction of Statistics and Society.

Report/dissertation

  • Tøndel, Gunhild. (2014) Øyeblikkbildenes autoritet. Om tall som styringsteknologi i de kommunale helse- og sosialtjenestene. 2014.
  • Tøndel, Gunhild; Ose, Solveig Osborg. (2014) Samarbeid mellom helsetjenestene for mennesker med psykiske lidelser. 2014.
  • Tøndel, Gunhild. (2006) Diagnoser og forhandling. DRG-systemets interaksjon med den medisinske diagnosesettingen. 2006.