Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Hovland, Jon; Tøndel, Gunhild. (2009) Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60-årsdag. Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60-årsdag. 2009. ISBN 978-82-91976-07-5.

Part of book/report

  • Tjora, Aksel; Tøndel, Gunhild. (2012) Framtidens pasient. Framtidens pasient. Fremtidens Helse-Norge.
  • Tøndel, Gunhild. (2012) Mellom tvil og tall: Behovsvurderinger i helse- og omsorgstjenestene. Mellom tvil og tall: Behovsvurderinger i helse- og omsorgstjenestene. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
  • Tøndel, Gunhild. (2011) Constructing Mirrors, Constructing Patients - with High Stakes Statistics. Constructing Mirrors, Constructing Patients - with High Stakes Statistics. The Mutual Construction of Statistics and Society.

Report/dissertation

  • Tøndel, Gunhild. (2014) Øyeblikkbildenes autoritet. Om tall som styringsteknologi i de kommunale helse- og sosialtjenestene. Øyeblikkbildenes autoritet. Om tall som styringsteknologi i de kommunale helse- og sosialtjenestene. 2014.
  • Tøndel, Gunhild; Ose, Solveig Osborg. (2014) Samarbeid mellom helsetjenestene for mennesker med psykiske lidelser. Samarbeid mellom helsetjenestene for mennesker med psykiske lidelser. 2014.
  • Tøndel, Gunhild. (2006) Diagnoser og forhandling. DRG-systemets interaksjon med den medisinske diagnosesettingen. Diagnoser og forhandling. DRG-systemets interaksjon med den medisinske diagnosesettingen. 2006.