Guro Busterud

Postdoctor Department of Language and Literature

+47 73596594
Dragvoll, Loholt allé 91, Bygg 3 * 3405B

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Busterud, Guro. (2015) Anaforer; relasjonen mellom nominaler og finitthet. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2015) Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Jin, Fufen. (2015) Nyere andrespråksteorier. Norsk andrespråkssyntaks.

Report/dissertation

 • Busterud, Guro. (2014) Anaforiske bindingskonstruksjoner i norsk som andrespråk. 2014. ISBN 9788232601981.

Others

 • Busterud, Guro. (2016) Andrespråksinnlæring - hvordan er dette relevant for muntlighet i barnehage og skole?. Felles fagdag for branehager og skoler om grunnleggende ferdigheter . Trondheim kommune; Trondheim. 2016-04-07 - 2016-04-07.
 • Busterud, Guro. (2016) Ka sa du, sa du? Barn og språkutvikling. Radio Trondheim [Radio]. 2016-04-26.
 • Busterud, Guro. (2015) Reflexive binding in Norwegian L2 and L3. Workshop on Multilingual Language Acquisition, Processing and Use 3 . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2015-03-20 - 2015-03-21.
 • Busterud, Guro. (2014) En ny analyse av tempus-infinitiv-asymmetrien. Den 6. forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Busterud, Guro. (2014) Reflexive binding in Norwegian as a second language. Språk- og kognisjonsgruppen . Språk- og kognisjonsgruppen; NTNU. 2014-01-22 - 2014-01-22.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2014) Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Busterud, Guro. (2013) Anafortilegning hos andrespråksinnlærere av norsk og "tempus-infinitiv-asymmetrien". Møte om norsk språk 15 . Universitetet i Oslo; Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Busterud, Guro. (2013) L2 acquisition of Norwegian anaphors and the "tensed-infinitive asymmetry". Generative Approaches to Second Language Acquisition 12 . University of Florida; Gainesville, Florida. 2013-04-26 - 2013-04-28.
 • Busterud, Guro. (2013) L2 acquisition of Norwegian anaphors and the “tensed-infinitive asymmetry”. EUROSLA 23 . University of Amsterdam; Amsterdam. 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Busterud, Guro. (2013) Reflexive binding: the tensed-infinitive-asymmetry in Norwegian L2. Parallel grammars and multilingualism . NTNU; Trondheim. 2013-10-16 - 2013-10-18.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology. Societas Linguistica Europaea . University of Split; Slit. 2013-09-18 - 2013-09-21.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology. 25th Scandinavian Conference of Linguistics . University of Iceland; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
 • Busterud, Guro. (2012) Generativ andrespråksforskning - er den relevant?. Den femte nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Høgskolen i Hedmark; Hamar. 2012-10-18 - 2012-10-19.