Hanne Rustad

Assistant Professor Student and Academic Division staff Faculty of Humanities

+47 73596513 Høgskoleringen 1, Hovedbygningen*481b

Background and activities

Research interests

 • Institutional communication
 • Health and risk communication
 • Interface between text and talk
 • Talk-in-interaction
 • Interdisciplinary communication
 • Politeness
 • Laughter and humour

Project

I currently work on my phd-thesis on written and oral risk communication in a large health survey in Norway (The Nord-Trøndelag Health Study - HUNT). Working title of ph.d.-project: "The interface between text and talk in medical documents".

Supervisors: Professor Lars S. Evensen and Associate Professor Gøril Thomassen.

Publications

Publications (mostly in Norwegian).

Research group

Member of The Health Communication and Ethics Research Group

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

 • Rustad, Hanne. (2009) Helse- og risikoinformasjon forstått som kommunikative prosjekter. Tilbakemeldingstekster fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Skriving i kunnskapssamfunnet.
 • Rustad, Hanne; Vatn, Gunhild Åm. (2009) Tverrfaglighetens flerstemmige klangbunn. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Rustad, Hanne. (2005) Latter som høflighetsstrategi i gruppesamtale. Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon.

Report/dissertation

 • Rustad, Hanne. (2005) Latter som kommunikativt virkemiddel. Om latter og ansiktsbevaring i samtale. 2005.

Postal address

Student and Academic Division staff Norwegian University of Science and Technology NO-7491 Trondheim Norway