Postal address

Department of Civil and Transport Engineering Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway
profileimage

Inge Hoff

Professor, Research group manager

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba. (2013) Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 1. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0285-3.
 • Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba. (2013) Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0286-0.

Part of book/report

 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl Christian. (2013) Effect of Aggregate Mineralogy on Permanent Deformation. Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2.
 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl Christian. (2013) Effect of Freeze-thaw Cycles and Deicing Fluids on Pavements. Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2.
 • Lalagüe, Anne; Gryteselv, Dagfin; Hoff, Inge. (2013) Bearing capacity of airfield pavements – In situ survey, measurements and calculations using GPR and FWD. Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 1.
 • Horvli, Ivar; Uthus, Lillian; Hoff, Inge. (2005) A study on the influence of water and fines on the deformation properties of unbound aggregates. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRA.
 • Uthus, Lillian; Horvli, Ivar; Hoff, Inge. (2005) Evaluation of some grain shape characterization methods for unbound aggregates. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRA.

Report/dissertation

 • Hoff, Inge. (2013) Vurdering av slitasjeegenskaper av materiale fra Visnes ved hjelp av treaksialforsøk. 2013.
 • Skoglund, Kjell Arne; Tørum, Erik; Hoff, Inge. (2012) Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. 2012. ISBN 978-82-14-05414-9. SINTEF Rapport (SINTEF Byggforsk) (SBF 2012 A0232).
 • Hoff, Inge; Lalagüe, Anne. (2010) Analysis of pavement structural performance for future climate. 2010.
 • Hoff, Inge. (2010) Bruk av armering i veger. 2010.
 • Hoff, Inge; Thodesen, Carl Christian. (2010) Study of Water Effects on Asphalt and Porous Asphalt. 2010.
 • Eide, Egil; Hoff, Inge; Værnes, Einar. (2001) Undersøkelse av ballast under jernbane ved hjelp av georadar. 2001.