Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Langseth, Inger Dagrun. (2015) Fighting Covert Discrimination by Concept Learning. A study of the pedagogical value of one Pestalozzi training resource in Norway. Nordic Journal of Modern Language Methodology. vol. 3 (2).
 • Haugsbakken, Halvdan; Langseth, Inger Dagrun. (2014) YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture and Education. vol. 6 (2).
 • Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teknologi i et lærerstyrt undervisningsdesign for fremmedspråk. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2007) Planlegging - ei tvangstrøye eller et spennende utgangspunkt for læring i digitale omgivelser. En undersøkelse rundt arbeidsplaner i skolen. PPU serien.
 • Karlsen, Geir; Ramberg, Per Johan; Hestnes, Dagmar Hæge; Langseth, Inger Dagrun. (2005) Dramaturgi og iscenesettelse som utgangspunkt for fremmedspråkundervisning. PPU serien.

Books

 • Riksaasen, Rita; Langseth, Inger Dagrun. (2014) Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232103027. NTNU skole- og utdanningsforskning (5).
 • Ramberg, Per Johan; Hoel, Torlaug Løkensgard; Langseth, Inger Dagrun; Hestnes, Dagmar Hæge; Hestbek, Per Christian. (2007) Språkfag 1. Idehefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2243-2.

Part of book/report

 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Langseth, Inger Dagrun. (2014) Begrep som verktøy for læring og undervisning. Aksjonsforskning med økt lærerprofesjonalitet og bedre praksis som mål. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2014) Fagdidaktisk utviklingsarbeid. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Arbeidsplaner i skolen. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Klasseledelse i teknologitette klasserom. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Vurderingspraksiser i engelskfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Grut, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. Case Studies in Education: Leadership and Innovation.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) Fagdidaktisk utviklingsarbeid. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) "Følg med, for nå skal vi gjennomgå grammatikk". Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2010) Stillasbygging - i fremmedspråk og engelsk. Vurdering for læring i fag.
 • Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun. (2009) Å være digital i fremmedspråk. Å være digital i alle fag.