Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Langseth, Inger Dagrun. (2015) Fighting Covert Discrimination by Concept Learning. A study of the pedagogical value of one Pestalozzi training resource in Norway. Fighting Covert Discrimination by Concept Learning. A study of the pedagogical value of one Pestalozzi training resource in Norway. Nordic Journal of Modern Language Methodology. vol. 3 (2).
 • Haugsbakken, Halvdan; Langseth, Inger Dagrun. (2014) YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture and Education. vol. 6 (2).
 • Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teknologi i et lærerstyrt undervisningsdesign for fremmedspråk. Teknologi i et lærerstyrt undervisningsdesign for fremmedspråk. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2007) Planlegging - ei tvangstrøye eller et spennende utgangspunkt for læring i digitale omgivelser. En undersøkelse rundt arbeidsplaner i skolen. Planlegging - ei tvangstrøye eller et spennende utgangspunkt for læring i digitale omgivelser. En undersøkelse rundt arbeidsplaner i skolen. PPU serien.
 • Karlsen, Geir; Ramberg, Per Johan; Hestnes, Dagmar Hæge; Langseth, Inger Dagrun. (2005) Dramaturgi og iscenesettelse som utgangspunkt for fremmedspråkundervisning. Dramaturgi og iscenesettelse som utgangspunkt for fremmedspråkundervisning. PPU serien.

Books

 • Riksaasen, Rita; Langseth, Inger Dagrun. (2014) Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232103027. NTNU skole- og utdanningsforskning (5).
 • Ramberg, Per Johan; Hoel, Torlaug Løkensgard; Langseth, Inger Dagrun; Hestnes, Dagmar Hæge; Hestbek, Per Christian. (2007) Språkfag 1. Idehefte for lærere. Språkfag 1. Idehefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2243-2.

Part of book/report

 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Langseth, Inger Dagrun. (2014) Begrep som verktøy for læring og undervisning. Aksjonsforskning med økt lærerprofesjonalitet og bedre praksis som mål. Begrep som verktøy for læring og undervisning. Aksjonsforskning med økt lærerprofesjonalitet og bedre praksis som mål. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2014) Fagdidaktisk utviklingsarbeid. Fagdidaktisk utviklingsarbeid. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Arbeidsplaner i skolen. Arbeidsplaner i skolen. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Klasseledelse i teknologitette klasserom. Klasseledelse i teknologitette klasserom. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Vurderingspraksiser i engelskfaget. Vurderingspraksiser i engelskfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Grut, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. Case Studies in Education: Leadership and Innovation.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) Fagdidaktisk utviklingsarbeid. Fagdidaktisk utviklingsarbeid. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) "Følg med, for nå skal vi gjennomgå grammatikk". "Følg med, for nå skal vi gjennomgå grammatikk". Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2010) Stillasbygging - i fremmedspråk og engelsk. Stillasbygging - i fremmedspråk og engelsk. Vurdering for læring i fag.
 • Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun. (2009) Å være digital i fremmedspråk. Å være digital i fremmedspråk. Å være digital i alle fag.