Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Haugsbakken, Halvdan; Langseth, Inger Dagrun. (2014) YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture and Education. volum 6 (2).
 • Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teknologi i et lærerstyrt undervisningsdesign for fremmedspråk. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2007) Planlegging - ei tvangstrøye eller et spennende utgangspunkt for læring i digitale omgivelser. En undersøkelse rundt arbeidsplaner i skolen. PPU serien.
 • Karlsen, Geir; Ramberg, Per Johan; Hestnes, Dagmar Hæge; Langseth, Inger Dagrun. (2005) Dramaturgi og iscenesettelse som utgangspunkt for fremmedspråkundervisning. PPU serien.

Books

 • Riksaasen, Rita; Langseth, Inger Dagrun. (2014) Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232103027. NTNU skole- og utdanningsforskning (5).
 • Ramberg, Per Johan; Hoel, Torlaug Løkensgard; Langseth, Inger Dagrun; Hestnes, Dagmar Hæge; Hestbek, Per Christian. (2007) Språkfag 1. Idehefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2243-2.

Part of book/report

 • Langseth, Inger Dagrun. (2014) Begrep som verktøy for læring og undervisning. Aksjonsforskning med økt lærerprofesjonalitet og bedre praksis som mål. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Klasseledelse i teknologitette klasserom. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Grut, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. Case Studies in Education: Leadership and Innovation.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) Fagdidaktisk utviklingsarbeid. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning..
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) "Følg med, for nå skal vi gjennomgå grammatikk". Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere..
 • Langseth, Inger Dagrun. (2010) Stillasbygging - i fremmedspråk og engelsk. Vurdering for læring i fag.
 • Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun. (2009) Å være digital i fremmedspråk. Å være digital i alle fag.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2009) Elevvurdering i fremmedspråk. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.
 • Langseth, Inger Dagrun; Høihilder, Eli Karin. (2009) Spørsmålsstilling i elevgruppen. Presentasjonsmappe og standpunktvurdering (kapittel s 105- 110 i bok redigert av Høihilder: "Elevvurdering. Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring").
 • Langseth, Inger Dagrun. (2007) Muntlig språklæring. Å lære å snakke et fremmedspråk er å kle seg naken..... Språkfag 1. Idehefte for lærere.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2007) Vi snakker om været på fransk. Digital Kompetanse i grunnskolen En metodebok for lærere.

Report/dissertation

 • Engvik, Gunnar; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Aaslid, Bjørg Eva; Mordal, Siri. (2012) Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2012.

Postal address

Programme for Teacher Education Norwegian University of Science and Technology NTNU 7491 Trondheim Norway