Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Haugsbakken, Halvdan; Langseth, Inger Dagrun. (2014) YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture and Education. volum 6 (2).
 • Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teknologi i et l?rerstyrt undervisningsdesign for fremmedspr?k. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2007) Planlegging - ei tvangstr?ye eller et spennende utgangspunkt for l?ring i digitale omgivelser. En unders?kelse rundt arbeidsplaner i skolen. PPU serien.
 • Karlsen, Geir; Ramberg, Per Johan; Hestnes, Dagmar H?ge; Langseth, Inger Dagrun. (2005) Dramaturgi og iscenesettelse som utgangspunkt for fremmedspr?kundervisning. PPU serien.

Books

 • Riksaasen, Rita; Langseth, Inger Dagrun. (2014) Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232103027. NTNU skole- og utdanningsforskning (5).
 • Ramberg, Per Johan; Hoel, Torlaug L?kensgard; Langseth, Inger Dagrun; Hestnes, Dagmar H?ge; Hestbek, Per Christian. (2007) Spr?kfag 1. Idehefte for l?rere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2243-2.

Part of book/report

 • Langseth, Inger Dagrun. (2014) Begrep som verkt?y for l?ring og undervisning. Aksjonsforskning med ?kt l?rerprofesjonalitet og bedre praksis som m?l. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning.
 • Fj?rtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende dr?ftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning p? individuell vurdering i skolen.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Klasseledelse i teknologitette klasserom. Klasseledelse - for elevenes l?ring.
 • Grut, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. Case Studies in Education: Leadership and Innovation.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) Fagdidaktisk utviklingsarbeid. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i l?rerutdanning..
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) "F?lg med, for n? skal vi gjennomg? grammatikk". Grammatikkundervisning. Spr?khefte 4. Id?hefter for l?rere..
 • Langseth, Inger Dagrun. (2010) Stillasbygging - i fremmedspr?k og engelsk. Vurdering for l?ring i fag.
 • Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun. (2009) ? v?re digital i fremmedspr?k. ? v?re digital i alle fag.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2009) Elevvurdering i fremmedspr?k. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver p? elev- og l?ringsvurdering.
 • Langseth, Inger Dagrun; H?ihilder, Eli Karin. (2009) Sp?rsm?lsstilling i elevgruppen. Presentasjonsmappe og standpunktvurdering (kapittel s 105- 110 i bok redigert av H?ihilder: "Elevvurdering. Metoder for ungdomstrinnet og videreg?ende oppl?ring").
 • Langseth, Inger Dagrun. (2007) Muntlig spr?kl?ring. ? l?re ? snakke et fremmedspr?k er ? kle seg naken..... Spr?kfag 1. Idehefte for l?rere.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2007) Vi snakker om v?ret p? fransk. Digital Kompetanse i grunnskolen En metodebok for l?rere.

Report/dissertation

 • Engvik, Gunnar; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Fj?rtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Aaslid, Bj?rg Eva; Mordal, Siri. (2012) Vurdering i skolen. Intensjoner og forst?elser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskning p? individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2012.

Postal address

Programme for Teacher Education Norwegian University of Science and Technology NTNU 7491 Trondheim Norway