+47 73591739 +47 90744582
Jonsvannsveien 82, PLU*D259

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Berg, Kari. (2013) Teachers’ narratives on professional identities and inclusive education :. Nordic Studies in Education. vol. 33 (4).
 • Berg, Kari. (2012) Vilkår for opplæringsomsorg- et skapende møte mellom elev og lærer. Spesialpedagogikk.
 • Berg, Kari. (2011) Magt og afmagt i offentlig omsorg. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.
 • Berg, Kari. (2010) Negotiating Identity: conflicts between the agency of the student and the official diagnosis of social workers and teachers. European Educational Research Journal (online). vol. 9 (2).
 • Berg, Kari. (2009) Utsatte elevers skolekarriere: Forhandlinger om identitetsbeskrivelser. Tidsskriftet FoU i praksis. vol. 3 (2).
 • Berg, Kari. (2008) Hjelp i asymmetriske relasjoner profesjonell relasjonsbygging og opplæring. Nordisk Pedagogik. vol. 28 (1).
 • Berg, Kari. (1999) Lik gyldighet eller likegyldighet?. ?.
 • Berg, Kari. (1996) Moderne landliv : ungdoms verdivalg og verdiformidling i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 80 (6).
 • Berg, Kari. (1990) Kirken og kulturelle endringsprosesser. Kirke og kultur. vol. 95 (4).
 • Berg, Kari. (1987) Konfirmasjonsundervisning og det moderne samfunn. Kirke og kultur. vol. 92 (6).

Books

 • Berg, Kari; Collin-Hansen, Ragnhild. (2012) Opplæringsomsorg. Utfordringer for skole og barnevern. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 978-82-05-41227-9.
 • Berg, Kari; Collin-Hansen, Ragnhild; Dahlhaug, Tor Erik; Bolstad, Torbjørn. (1999) Festskrift til 10-årsjubileet for barnevernspedagogutdanningen i Trondheim, 1989 - 1999. 1999. ISBN 8251915538.

Part of book/report

 • Berg, Kari. (2014) Mellom politikk og etikk- en analyse og diskusjon av lærernes profesjonsetiske plattform. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Berg, Kari. (2013) Identitetsforhandlinger og narrative konstruksjoner i møtet mellom utsatt elev og hans støttepersoner. Klientens stemme - hjelperens blikk.
 • Berg, Kari. (2013) Læringsledelse i møte med elevmangfoldet. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Berg, Kari. (2011) En ny elevrolle- for hvem?. Forskning Trøndelag 2011.
 • Berg, Kari. (2009) I skolens ytterkant - hvordan bryr skolen seg om utsatte elever?. Veiledningskvalitet.
 • Berg, Kari. (2005) Inkludering i balanse mellom retten til fellesskap og retten til tilpasset opplæring. Konferanserapport FoU i Praksis 2005.
 • Berg, Kari. (2001) Gagnlige og selvstendige : oppdragelse i skolen og de voksnes rolle. Den tydelege læraren : fokus på verdiar og etikk i skolen.
 • Berg, Kari. (1999) Å bruke seg selv til å bekrefte seg selv : aktivitet sett i lys av kommunikasjon og identitet. Festskrift til 10-årsjubileet for barnevernspedagogutdanningen i Trondheim.