Kjell Atle Halvorsen

Programme for Teacher Education

+47 73590563 +47 91897063
Jonsvannsveien 82, PLU * * PLU *

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw. (2014) Learning for leadership : leadership challenges and learning outcomes in the national school program. Tidsskriftet FoU i praksis. vol. 8 (1).

Books

 • Birkeland, Narve F.; Sellereite, Bente; Halvorsen, Kjell Atle. (1998) Kvalitetsutvikling i etter- og videreutdanningen. 1998. ISBN 82-562-4523-9.
 • Skjold Wilhelmsen, Lars; Ask, Bodil; Halvorsen, Kjell Atle; Nørstegård, Bjørn; Lømo, Tone; Rekkedal, Torstein; Toska, Jan Atle; Salvesen, Lars. (1997) Utviklingen av fjernundervisningstilbudet i norsk høgre utdanning fram mot 2005. 1997.

Part of book/report

 • Halvorsen, Kjell Atle. (2014) Klasseledelse i teknologirike rom. Ledelse og læring i skolen.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2012) Distribuert ledelse. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2012) Ledelse og kompetanseutvikling når Lia videregående skole tar i bruk digitale hjelpemidler. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2010) Kompetent klasseledelse - ledelse, læring og mestring i teknologitette klasserom. Kompetent skoleledelse.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2009) IKT i skolen. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.

Report/dissertation

 • Solhaug, Trond; Halvorsen, Kjell Atle. (2008) IKT og Læring i videregående skole i Nord-Trøndelag. 2008.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2007) Blogg och wiki i nätbaserad lärgemenskap. 2007.
 • Halvorsen, Kjell Atle. (2006) eLev ved Levanger videregående skole. 2006.