Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Klakegg, Ole Jonny; Kjølle, Kari; Mehaug, Cecilie Gillesen; Olsson, Nils; Shiferaw, Asmamaw Tadege; Woods, Ruth. (2013) 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0273-0.

Part of book/report

  • Blakstad, Siri Hunnes; Kjølle, Kari. (2013) Workpractice - impact on users' assessment of usability. 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013.
  • Kjølle, Kari. (2013) Oppgradering av boligblokker. Et viktig bidrag i møte med demografiske endringer. REBO - Bærekraftig oppdatering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008-2012.
  • Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars. (2013) Sustainable low cost housing for the socially disadvantaged: the Vassneset example. 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013.
  • Kjølle, Kari; Blakstad, Siri Hunnes. (2011) Involving end-users’ experience and awareness: using boundary objects in briefing. Proceedings of the 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation – Shaping the Construction/Society Nexus. Volume 1 - Clients and users.
  • Kjølle, Kari; Gustafsson, C.. (2010) Boundary objects in design. Performance Improvement in Construction Management.

Report/dissertation