Lise Vikan Sandvik

Førsteamanuensis Programme for Teacher Education

+47 73595290

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Sandvik, Lise Vikan. (2012) Skrivekompetanse i fremmedspråk - hva innebærer det?. Skrivekompetanse i fremmedspråk - hva innebærer det?. Norsk pedagogisk tidsskrift.

Books

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Hestnes, Dagmar Hæge; Sandvik, Lise Vikan. (2010) Vurdering, Språkfag 3, Idéhefte for lærere. Vurdering, Språkfag 3, Idéhefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251925372.
 • Sandvik, Lise Vikan; Hestnes, Hæge. (2010) Vurdering i språkfag. Vurdering i språkfag. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2537-2. Idéhefter for lærere (3).

Part of book/report

 • Gjølme, Egil Galaaen; Sandvik, Lise Vikan. (2015) Uteskole som pedagogisk verktøy. Uteskole som pedagogisk verktøy. Idrettspedagogikk.
 • Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit. (2015) Ledelse som dramaturgi. Ledelse som dramaturgi. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Emstad, Anne Berit; Angelo, Elin; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Læreropplæring i det frivillige kulturlivet. Et eksempel fra dirigentopplæring i korpsbevegelsen. Læreropplæring i det frivillige kulturlivet. Et eksempel fra dirigentopplæring i korpsbevegelsen. Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning.
 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan. (2014) Den lærende og reflekterende språklæreren. Den lærende og reflekterende språklæreren. Fremmedspråksdidaktikk.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2014) Gjennomgående undervisning i grunnleggende ferdigheter. Gjennomgående undervisning i grunnleggende ferdigheter. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2014) Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2013) Vurdering som læringsledelse i fremmedspråk. Vurdering som læringsledelse i fremmedspråk. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2012) Utviklingsorientert forskning på skriving og vurdering. Utviklingsorientert forskning på skriving og vurdering. Skriv! Les!.
 • Østern, Anna-Lena; Sandvik, Lise Vikan; Strømme, Alex. (2012) Storylines åpne arkitektur i lærerutdanning. Storylines åpne arkitektur i lærerutdanning. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2008) "Kjærligheten er bullshit!". "Kjærligheten er bullshit!". Estetisk tilnærming til tekstarbeid i språkfagene, Språkfag 2, Idéhefte for lærere.

Report/dissertation

 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2014. ISBN 978-82-7923-069-4.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2013) Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. 2013. ISBN 978-82-7923-064-9.