Lise Vikan Sandvik

Førsteamanuensis Programme for Teacher Education

+47 73595290 Jonsvannsveien 82, PLU

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Hestnes, Dagmar Hæge; Sandvik, Lise Vikan. (2010) Vurdering, Språkfag 3, Idéhefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251925372.
 • Sandvik, Lise Vikan; Hestnes, Hæge. (2010) Vurdering i språkfag. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2537-2. Idéhefter for lærere (3).

Part of book/report

 • Emstad, Anne Berit; Angelo, Elin; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Læreropplæring i det frivillige kulturlivet. Et eksempel fra dirigentopplæring i korpsbevegelsen. Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning.
 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan. (2014) Den lærende og reflekterende språklæreren. Fremmedspråksdidaktikk.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2014) Gjennomgående undervisning i grunnleggende ferdigheter. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2014) Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2013) Vurdering som læringsledelse i fremmedspråk. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2012) Utviklingsorientert forskning på skriving og vurdering. Skriv! Les!.
 • Østern, Anna-Lena; Sandvik, Lise Vikan; Strømme, Alex. (2012) Storylines åpne arkitektur i lærerutdanning. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2008) "Kjærligheten er bullshit!". Estetisk tilnærming til tekstarbeid i språkfagene, Språkfag 2, Idéhefte for lærere.

Report/dissertation

 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2014. ISBN 978-82-7923-069-4.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2013) Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. 2013. ISBN 978-82-7923-064-9.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar. (2013) Ledelse av utviklingsarbeid i vurdering Vurderingspraksiser i kroppsøvingsfaget Oppsummerende drøftinger. 2013.
 • Engvik, Gunnar; Dobson, Stephen R; Engh, Knut Roar; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Sandvik, Lise Vikan; Hartberg, Egil Weider; Tellefsen, Helga Kufaas. (2012) Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med implementering av vurdering for læring på ungdomstrinnet. 2012.

Postal address

Programme for Teacher Education Norwegian University of Science and Technology NTNU 7491 Trondheim Norway