Hans Martin Thomassen

Associate Professor Department of Social Anthropology

+47 73598215 +47 99501786
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7460

Background and activities

Background and research interests

Martin Thomassen holds a BA in International Development and Social Change from the Department of Geography, Clark University, Mass. (1983), a Cand.Pol. in Social Anthropology from the University of Oslo (1992) and a Ph.D in Social Anthropology from NTNU (2008).

He started working at the Department of Social Anthropology at NTNU in 1993 as a seminar leader. Between 1997-2007 he worked as a university lecturer. He then became associate professor in 2008. He served as head of Department between 2009-2013.

He is currently engaged in two externally financed research projects:

The Hot Lava Edge of Cultural Flows

ISP Denaturalizing Difference

Journal publications

Part of book/report

Report/dissertation

 • Thomassen, Hans Martin; Larsen, Tord. (2008) Tilpasning, balanse og brikolage. Møtet mellom økologisk og konvensjonelt jordbruk i en nord-norsk bygd. 2008. ISBN 978-82-471-1242-7.
 • Hovstein, Anna Synnøve; Hans Martin Thomassen: "We are doers!" – The social life of silence: Risk awareness and risk perception at the foot of Katla, Iceland.
 • Mersland, Kristina Jeanette; Hans Martin Thomassen: Aktivisering og terapi gjennom samhandling med dyr – En studie av dyreassisterte intervensjoner i Trøndelag.

 • Storvold, Aina; Hans Martin Thomassen: Huleboerne i Granada. - En studie av sosial marginalisering og livsstils-eksperimentering i globaliseringens tidsalder.

 • Søderstrøm, Marie Brøske; Hans Martin Thomassen: "Art is part of our revolution". En etnografisk studie av dabke som motstand og scenen som arena for samfunnsdebatt i Palestina.

 • Wolelaw, Habtie; Hans Martin Thomassen: The Dynamics between Tourism and Local Cultural Practices amont the Hamar of Southern Ethiopia. Master of Science in Globalization.

 • Fornes, Georg; Hans Martin Thomassen: Mótmæli. Perspektiver på finanskollapsen i Island. Veileder: Masteroppgave høst 2011.

 • Lund, Nina; Hans Martin Thomassen: Opplevelser og erfraringer av en buddhistisk praksis i en norsk hverdagskontekst. Masteroppgave juni 2010.

 • Mwango, Mutale; Hans Martin Thomassen: Cross-cultural Management and Global Organizations. The Dilemma of a 21st Century Manager, MSc in Globalization, juni 2010.

 • Tunheim, Marte Myhre; Hans Martin Thomassen: Cimientos de la Esperanza. Masteroppgave august 2010.

 • Lande, Sunniva Reitan; Hans Martin Thomassen: Kunsten å improvisere. En studie om mestringsstrategier i en kubansk kontekst. Mastergradsoppgave vår 2009.

 • Skog, Anja Helene; Hans Martin Thomassen: Identitetsreiser. En studie av senmoderne frivillighetsturister i Costa Rica. Mastergradsoppgave vår 2009

 • Skaalvold, Julia Desiree; Hans Martin Thomassen: La lucha sigue! (Kampen fortsetter). Identitetspolitikk blant bribri indianerne i Talamanca, Costa Rica. Mastergradsoppgave høst 2009

 • Lauvstad, Birgitte; Hans Martin Thomassen: Fra husflid til verdensvev. En undersøkelse av bunadens kulturelle biografi. Masteroppgave høst 2008.

Others

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Others

 • Johansen, Stein Erik; Kjølset, Jahn Ivar; Thomassen, Hans Martin; Åsheim, Eirik. (2015) Trøndersport fra bakgården. Under Dusken [Tidsskrift]. 2015-09-08.