Hans Martin Thomassen

Associate Professor Department of Social Anthropology

+47 73413055 +47 99501786
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7460

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Thomassen, Hans Martin. (2015) Blikket: den globale samtalen sett fra kunstfeltet. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning.
  • Thomassen, Hans Martin. (2009) Formidling av norske verdier - en pedagogisk utfordring i voksenopplæringen. Språklæreren som formidler av kunnskap om kultur og samfunn.

Report/dissertation

  • Lauvstad, Birgitte; Thomasen, Hans Martin. (2008) Fra husflid til verdensvev. En undersøkelse av bunadens kulturelle biografi. 2008.
  • Thomassen, Hans Martin; Larsen, Tord. (2008) Tilpasning, balanse og brikolage. Møtet mellom økologisk og konvensjonelt jordbruk i en nord-norsk bygd. 2008. ISBN 978-82-471-1242-7.