Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Seland, Monica. (2011) Livet i den fleksible barnehagen. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 978-82-15-01811-9.

Part of book/report

  • Seland, Monica. (2013) "Nei! Jeg vil ikke!" Hvordan forstå barns motstand i barnehagen som en del av deres danning til demokrati?. Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen.
  • Kjørholt, Anne Trine; Seland, Monica. (2012) Kindergarten as a bazaar : freedom of choice and new forms of regulation. The modern child and the flexible labour market. Early childhood education and care.
  • Seland, Monica. (2012) Barnehagens nye rom sett i lys av diskurser om livslang læring. Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø.
  • Seland, Monica. (2011) Individet og fellesskapet. Valgfrihet og medvirkning som konkurrerende praksiser i dagens barnehage. Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.

Report/dissertation

  • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica. (2015) Barns trivsel i Oslobarnehagen 2015. 2015.
  • Bratterud, Åse; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica. (2012) Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. 2012. ISBN 978-82-91927-18-3. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (21).
  • Seland, Monica. (2009) Det moderne barn og den fleksible barnehagen. En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet. 2009. ISBN 9788247119310.