Nina Irene Gunnerud Berg

Professor Department of Geography SVT faculty administration

+47 73591796 +47 91535526
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7*7487

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud; Kramvig, Britt. (2013) Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs?. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232100965.
  • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. (2013) Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0096-5.
  • Berg, Nina Gunnerud; Jørgensen, Stig Halvard; Karlsen, Asbjørn; Aase, Asbjørn. (2009) Mennesker og steder i samspill : festskrift til Britt Dale. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2445-0.
  • Selstad, Tor; Dale, Britt Engan; Sjøholt, Peter; Berg, Nina Gunnerud. (2007) Innovative Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2142-8.
  • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Lysgård, Hans Kjetil; Løfgren, Anders. (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1934-7.

Part of book/report

  • Berg, Nina Gunnerud. (2013) Er hytter hjem? Framstillinger av «den norske hytta» i magasinet Hytteliv. Hus, hjem og sted. Geografiske perspektiver på vår samtid.
  • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Førde, Anniken; Kramvig, Britt. (2013) Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser.
  • Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. (2013) Hva er stedsidentitet, og hvordan fanger vi den opp?. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser.