+47 73598316
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6 * 6418

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Ekroll, Øystein. (2013) Nidaros Cathedral, St Olav and Russia. Tretyakov Gallery Magazine.
 • Ekroll, Øystein. (2013) The Saint, the Cathedral and the Town of Trondheim: The Creation of a Pilgrimage Cathedral and Pilgrimage Town in Twelfth-Century Norway. Revue d'histoire Nordique. vol. 16.
 • Ekroll, Øystein. (2011) De kongelige gravene i det gamle Oslo. Årsskrift (Akershus Slotts Venner).
 • Ekroll, Øystein. (2011) Det store puslespelet. Spor.
 • Ekroll, Øystein. (2011) Eit rom med utsikt. Nytt funn på Reinsklosteret. Årbok / Fortidsminneforeningen.
 • Ekroll, Øystein. (2011) Hertug Skules rom. Alle tiders.
 • Ekroll, Øystein. (2010) Om Utstein klosters bygningshistorie. Collegium Medievale. vol. 22.
 • Ekroll, Øystein. (2009) Steinkyrkjene i Hardanger: kven bygde og kven betalte. Hardanger / Hardanger historielag.

Books

 • Ekroll, Øystein; Hjorth, Søren; Vegge, Einar. (2014) Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. 2014. ISBN 978-82-7693-203-4.
 • Stige, Morten; Ekroll, Øystein. (2014) Gildeskål gamle kirke. Marmorkirka ved nordvegen. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1720-5.
 • Ekroll, Øystein. (2013) Haram kulturhistoriske lag, årbok 2013. 2013. ISBN 9788299303347.
 • Bjørlykke, Kristin; Ekroll, Øystein; Gran, Birhitta Syrstad; Herman, Marianne. (2012) Eystein Erlendsen - Erkebiskop, politiker og kirkebygger. 2012. ISBN 978-82-7693-201-0.
 • Ekroll, Øystein. (2012) Sunnmørskyrkjene - historie, kunst og arkitektur. 2012. ISBN 978-82-93273-00-4.
 • Ekroll, Øystein; Bjørlykke, K; Gran, Birgitta. (2010) Nidarosdomen - ny forskning på gammel kirke. 2010. ISBN 978-82-990773-3-0.
 • Ekroll, Øystein. (2009) Nidaros domkirke. 2009. ISBN 978-82-991445-3-7.
 • Ekroll, Øystein. (2009) Throndhjems Domkirke/The Cathedral of Throndheim. 2009. ISBN 978-82-991445-9-9.

Part of book/report

 • Ekroll, Øystein. (2014) Kyrkjene langs leia mot nord. Gildeskål gamle kirke. Marmorkirka ved nordvegen.
 • Ekroll, Øystein. (2013) Burial Monuments and commemoration in Medieval Norway. Monuments and Monumentality Across Medieval and Early Modern Europe.
 • Ekroll, Øystein. (2013) Haram Kyrkje. Haram kulturhistoriske lag, årbok 2013.
 • Ekroll, Øystein. (2013) Levanger - by, kyrkje og bru. Levangerhistorier.