+47 73598205 +47 47758839
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6*6550

Background and activities

Associate Professor at NTNU 1994, Professor since 2001. Leader of NTNU's Heritage studies program 2003-2011.

Research fields: Didactics of history/ public history; cultural history/heritage studies, urban and regional history.

Extensive public activities e.g. as a columnist in Adresseavisen from 2000 until 2015.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Stugu, Ola Svein. (2014) Ruvande biografi om Harry Fett. Ruvande biografi om Harry Fett. Årbok / Fortidsminneforeningen.
 • Stugu, Ola Svein. (2013) Samfundsvernet i Oppdal. Samfundsvernet i Oppdal. Bøgda vår.
 • Stugu, Ola Svein. (2011) Eit portrett av kulturminnevernet. Eit portrett av kulturminnevernet. Årbok / Fortidsminneforeningen.
 • Stugu, Ola Svein. (2010) Hardingfela (melding av Bjørn Aksdal: Hardingfela; felemakerne og instrumentets utvikling, Trondheim 2009). Hardingfela (melding av Bjørn Aksdal: Hardingfela; felemakerne og instrumentets utvikling, Trondheim 2009). Heimen.
 • Stugu, Ola Svein. (2009) Faghistorikaren og dei lokalhistoriske årbøkene. Faghistorikaren og dei lokalhistoriske årbøkene. Lokalhistorisk magasin.
 • Stugu, Ola Svein. (2004) Inge Clett Mull og den aborterte bygdehistoria. Inge Clett Mull og den aborterte bygdehistoria. Bøgda vår.
 • Stugu, Ola Svein. (2002) Per Eilert Orten: Den nye dagen gryr�, bygdabok for Aure 1800-1900. Per Eilert Orten: Den nye dagen gryr�, bygdabok for Aure 1800-1900. Heimen.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Oppsedande fortidsbilete; ein gjennomgang av fire historielæreverk for vidaregåande skole. Oppsedande fortidsbilete; ein gjennomgang av fire historielæreverk for vidaregåande skole. Historisk Tidsskrift.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Å skrive bydelshistorie. Å skrive bydelshistorie. Heimen.
 • Stugu, Ola Svein. (2000) Nasjonsbyggarar på ørkenvandring - nordiskfaget sett utanfrå. Nasjonsbyggarar på ørkenvandring - nordiskfaget sett utanfrå. Norsklæreren.
 • Stugu, Ola Svein. (1999) Finn Olstad: Sandefjords historie Bind 2, 1930-1996. Finn Olstad: Sandefjords historie Bind 2, 1930-1996. Heimen.
 • Stugu, Ola Svein. (1999) Nye læreplanar og metodebasert historieundervisning. Nye læreplanar og metodebasert historieundervisning. HIFO-nytt.
 • Stugu, Ola Svein. (1998) Historikaren, bodskapen og brukaren; nokre grunnproblem ved formidling av fag. Historikaren, bodskapen og brukaren; nokre grunnproblem ved formidling av fag. Historisk Tidsskrift.
 • Stugu, Ola Svein. (1997) Den tverrfaglege byhistoria. Den tverrfaglege byhistoria. Heimen. vol. 34 (1).

Books

 • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil; Stugu, Ola Svein; Haugaløkken, Ove Kr.. (2012) Skolen, nasjonen og medborgaren. Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2916-5.
 • Stugu, Ola Svein. (2012) Norsk historie etter 1905 - vegen mot velstandslandet. Norsk historie etter 1905 - vegen mot velstandslandet. Det Norske Samlaget. 2012. ISBN 978-82-521-7444-1.
 • Stugu, Ola Svein. (2008) Historie i bruk. Historie i bruk. Det Norske Samlaget. 2008. ISBN 978-82-521-7214-0.
 • Stugu, Ola Svein; Jensen, Karl Gunnar. (2008) Ord om kor. 150 år med Trøndernes Mandssangforening. Ord om kor. 150 år med Trøndernes Mandssangforening. 2008. ISBN 978-82-990238-1-8.
 • Helle, Knut; Eliassen, Finn-Einar; Myhre, Jan Eivind; Stugu, Ola Svein. (2006) Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år. Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år. Pax Forlag. 2006. ISBN 82-530-2882-2.
 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.
 • Stugu, Ola Svein; Ahonen, Sirkka; Poulsen, Marianne Vega; Thorkelsson, Magnus; Zander, Ulf. (2004) Hvor går historiedidaktikken?. Hvor går historiedidaktikken?. 2004. ISBN 82-7765-048-5. Skriftserie for historie og klassiske fag (45).
 • Stugu, Ola Svein; Andersen, Håkon With; Bull, Ida; Kaldal, Svein Ingar; Børresen, Anne Kristine. (2002) Historie, kritikk og politikk, festsirkft til Per Maurseth. Historie, kritikk og politikk, festsirkft til Per Maurseth. 2002. ISBN 82-7765-039-6.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Historiske fabrikasjonar. Historiske fabrikasjonar. 2001. Skriftserie fra forrskningsprosjektet "Fabrikken" (4).
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Slettan, Dagfinn; Stugu, Ola Svein. (1999) Stedet som kulturell konstruksjon. Nr. 27 i skriftserie fra Historisk institutt. Stedet som kulturell konstruksjon. Nr. 27 i skriftserie fra Historisk institutt. 1999. ISBN 82-7765-028-0.
 • Slettan, Dagfinn; Stugu, Ola Svein. (1997) Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale. Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale. 1997. ISBN 82-12-01008-2.
 • Stugu, Ola Svein. (1997) Kunnskapsbyen : Trondheims histore. Kunnskapsbyen : Trondheims histore. Universitetsforlaget. 1997. ISBN 82-00-22861-4.
 • Børresen, Anne Kristine; Myhre, Jan Eivind; Stugu, Ola Svein. (1996) Historikerne som historie : rapport fra HIFO-seminaret 1995. Historikerne som historie : rapport fra HIFO-seminaret 1995. 1996. ISBN 82-7765-014-0.

Part of book/report

 • Stugu, Ola Svein. (2012) Nytt regime - ny fortid? Historie og skolereform i Sør-Afrika. Nytt regime - ny fortid? Historie og skolereform i Sør-Afrika. Skolen, nasjonen og medborgaren.
 • Stugu, Ola Svein. (2012) Tilnærmingar til historiebruk. Tilnærmingar til historiebruk. Historiedidaktik i Norden 9. Del I: historiemedvetande - historiebruk.
 • Stugu, Ola Svein. (2011) Exhibiting the War. Approaches to World War II in Museums and Exhibitions. Exhibiting the War. Approaches to World War II in Museums and Exhibitions. Historicizing the Uses of the Past: Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II.
 • Stugu, Ola Svein. (2011) Kulturminnevernet og dei bevaringsverdige fortidene. Kulturminnevernet og dei bevaringsverdige fortidene. 1537 - Kontinuitet eller brudd?.
 • Stugu, Ola Svein. (2006) NLI og det lokalhistoriske kunnskapsfeltet. NLI og det lokalhistoriske kunnskapsfeltet. Råd, ressurs og rettleiing, NLI gjennom 50 år.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Utdanningsideal og nasjonsbygging i Noreg 1840-1900. Utdanningsideal og nasjonsbygging i Noreg 1840-1900. Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Velstandens tid. Velstandens tid. Trøndelags historie, bd. 3: Grenda blir global.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Identitetsregionar og andre regionar. Identitetsregionar og andre regionar. Identitet - en ressurs for konkurransedyktige storbyer og storbyregioner?.
 • Stugu, Ola Svein. (2004) Historiedidaktikkens dilemmaer. Historiedidaktikkens dilemmaer. Hvor går historiedidaktikken?.
 • Stugu, Ola Svein. (2004) Stiklestad som nasjonal minnestad. Stiklestad som nasjonal minnestad. Helligdom og verdier ved to årtusenskifter : foredrag fra flere seminarer ved årtusenskiftet samt populærforedrag under Olsokdagene på Stiklestad.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Det grodde fram; dokumentarfilm mellom dokumentasjon og myte. Det grodde fram; dokumentarfilm mellom dokumentasjon og myte. Krigsbilder.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Disiplinert kompetanse - Yrkesutdanning som historisk studiefelt. Disiplinert kompetanse - Yrkesutdanning som historisk studiefelt. Historiske fabrikasjonar.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Educational ideals and Nation building in Norway 1840-1900. Educational ideals and Nation building in Norway 1840-1900. Nordic Lights. Education for Nation and Civic Society in the Nordic Countries, 1850 - 2000.
 • Stugu, Ola Svein. (2000) Historikeren mellom faglighet og identitetskonstruksjon. Noen refleksjoner over kampanjen "Bli kjent med tusenårs-jubilanten". Historikeren mellom faglighet og identitetskonstruksjon. Noen refleksjoner over kampanjen "Bli kjent med tusenårs-jubilanten". Historiedidaktikk i Norden 7, PPU-serien nr. 11.
 • Stugu, Ola Svein. (2000) History and National Identity in Norway. History and National Identity in Norway. The misuses of history. Report from the Symposium "Facing Misuses of History".
 • Stugu, Ola Svein. (2000) Kva er byen i ei urbanisert verd?. Kva er byen i ei urbanisert verd?. Norsk byhistorie - tid for syntese? Skriftserie fra Historisk institutt nr. 30.
 • Stugu, Ola Svein. (1999) Heimen og vandraren i nasjonal identitetsdanning. Heimen og vandraren i nasjonal identitetsdanning. Stedet som kulturell konstruksjon. Nr. 27 i skriftserie fra Historisk institutt.
 • Stugu, Ola Svein. (1998) Space and Place in Modern Urban History. Space and Place in Modern Urban History. Urban History; The Norwegian Tradition in a European Contex t.
 • Stugu, Ola Svein. (1997) Lokalhistoria og den nasjonale identiteten. Lokalhistoria og den nasjonale identiteten. Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale.

Report/dissertation

 • Grankvist, Rolf; Lorentzen, Svein; Stugu, Ola Svein. (1996) Streiftog i Trondheims historie : en ressursperm for ungdomsskolen. Streiftog i Trondheims historie : en ressursperm for ungdomsskolen. 1996.