Ola Svein Stugu

Professor Department of Historical Studies

+47 73598205 +47 47758839 Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6*6550

Background and activities

Associate Professor at NTNU 1994, Professor since 2001. Leader of NTNU's Heritage studies program 2003-2011.

Research fields: Didactics of history/ public history; cultural history/heritage studies, urban and regional history.

Extensive public activities e.g. as a columnist in Adresseavisen since 2000.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Stugu, Ola Svein. (2001) Oppsedande fortidsbilete; ein gjennomgang av fire historielæreverk for vidaregåande skole. Historisk Tidsskrift.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Å skrive bydelshistorie. Heimen.
 • Stugu, Ola Svein. (1999) Nye læreplanar og metodebasert historieundervisning. HIFO-nytt.
 • Stugu, Ola Svein. (1998) Historikaren, bodskapen og brukaren; nokre grunnproblem ved formidling av fag. Historisk Tidsskrift.
 • Stugu, Ola Svein. (1997) Den tverrfaglege byhistoria. Heimen. vol. 34 (1).

Books

 • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil; Stugu, Ola Svein; Haugaløkken, Ove Kr.. (2012) Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2916-5.
 • Stugu, Ola Svein. (2012) Norsk historie etter 1905 - vegen mot velstandslandet. Det Norske Samlaget. 2012. ISBN 978-82-521-7444-1.
 • Stugu, Ola Svein. (2008) Historie i bruk. Det Norske Samlaget. 2008. ISBN 978-82-521-7214-0.
 • Helle, Knut; Eliassen, Finn-Einar; Myhre, Jan Eivind; Stugu, Ola Svein. (2006) Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år. Pax Forlag. 2006. ISBN 82-530-2882-2.
 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.
 • Stugu, Ola Svein; Ahonen, Sirkka; Poulsen, Marianne Vega; Thorkelsson, Magnus; Zander, Ulf. (2004) Hvor går historiedidaktikken?. 2004. ISBN 82-7765-048-5. Skriftserie for historie og klassiske fag (45).
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Historiske fabrikasjonar. 2001. Skriftserie fra forrskningsprosjektet "Fabrikken" (4).
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Slettan, Dagfinn; Stugu, Ola Svein. (1999) Stedet som kulturell konstruksjon. Nr. 27 i skriftserie fra Historisk institutt. 1999. ISBN 82-7765-028-0.
 • Slettan, Dagfinn; Stugu, Ola Svein. (1997) Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale. 1997. ISBN 82-12-01008-2.
 • Stugu, Ola Svein. (1997) Kunnskapsbyen : Trondheims histore. Universitetsforlaget. 1997. ISBN 82-00-22861-4.
 • Børresen, Anne Kristine; Myhre, Jan Eivind; Stugu, Ola Svein. (1996) Historikerne som historie : rapport fra HIFO-seminaret 1995. 1996. ISBN 82-7765-014-0.

Part of book/report

 • Stugu, Ola Svein. (2012) Nytt regime - ny fortid? Historie og skolereform i Sør-Afrika. Skolen, nasjonen og medborgaren.
 • Stugu, Ola Svein. (2011) Exhibiting the War. Approaches to World War II in Museums and Exhibitions. Historicizing the Uses of the Past: Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II.
 • Stugu, Ola Svein. (2011) Kulturminnevernet og dei bevaringsverdige fortidene. 1537 - Kontinuitet eller brudd?.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Utdanningsideal og nasjonsbygging i Noreg 1840-1900. Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Velstandens tid. Trøndelags historie, bd. 3: Grenda blir global.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Identitetsregionar og andre regionar. Identitet - en ressurs for konkurransedyktige storbyer og storbyregioner?.
 • Stugu, Ola Svein. (2004) Historiedidaktikkens dilemmaer. Hvor går historiedidaktikken?.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Educational ideals and Nation building in Norway 1840-1900. Nordic Lights. Education for Nation and Civic Society in the Nordic Countries, 1850 - 2000.
 • Stugu, Ola Svein. (2000) History and National Identity in Norway. The misuses of history. Report from the Symposium "Facing Misuses of History".
 • Stugu, Ola Svein. (2000) Kva er byen i ei urbanisert verd?. Norsk byhistorie - tid for syntese? Skriftserie fra Historisk institutt nr. 30.

Postal address

Department of Historical Studies Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway