Postal address

Department of Historical Studies Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway
profileimage

Ola Svein Stugu

Professor

Background and activities

Associate Professor at NTNU 1994, Professor since 2001. Leader of NTNU's Heritage studies program 2003-2011.

Research fields: Didactics of history/ public history; cultural history/heritage studies, urban and regional history.

Extensive public activities e.g. as a columnist in Adresseavisen since 2000.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Stugu, Ola Svein. (2001) Oppsedande fortidsbilete; ein gjennomgang av fire historielæreverk for vidaregåande skole. Historisk Tidsskrift.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Å skrive bydelshistorie. Heimen.
 • Stugu, Ola Svein. (1999) Nye læreplanar og metodebasert historieundervisning. HIFO-nytt.
 • Stugu, Ola Svein. (1998) Historikaren, bodskapen og brukaren; nokre grunnproblem ved formidling av fag. Historisk Tidsskrift.
 • Stugu, Ola Svein. (1997) Den tverrfaglege byhistoria. Heimen. volum 34 (1).

Books

 • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil; Stugu, Ola Svein; Haugaløkken, Ove Kr.. (2012) Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2916-5.
 • Stugu, Ola Svein. (2012) Norsk historie etter 1905 - vegen mot velstandslandet. Det Norske Samlaget. 2012. ISBN 978-82-521-7444-1.
 • Stugu, Ola Svein. (2008) Historie i bruk. Det Norske Samlaget. 2008. ISBN 978-82-521-7214-0.
 • Helle, Knut; Eliassen, Finn-Einar; Myhre, Jan Eivind; Stugu, Ola Svein. (2006) Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år. Pax Forlag. 2006. ISBN 82-530-2882-2.
 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.
 • Stugu, Ola Svein; Ahonen, Sirkka; Poulsen, Marianne Vega; Thorkelsson, Magnus; Zander, Ulf. (2004) Hvor går historiedidaktikken?. 2004. ISBN 82-7765-048-5. Skriftserie for historie og klassiske fag (45).
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Historiske fabrikasjonar. 2001. Skriftserie fra forrskningsprosjektet "Fabrikken" (4).
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Slettan, Dagfinn; Stugu, Ola Svein. (1999) Stedet som kulturell konstruksjon. Nr. 27 i skriftserie fra Historisk institutt. 1999. ISBN 82-7765-028-0.
 • Slettan, Dagfinn; Stugu, Ola Svein. (1997) Det nasjonale i det lokale, det lokale i det nasjonale. 1997. ISBN 82-12-01008-2.
 • Stugu, Ola Svein. (1997) Kunnskapsbyen : Trondheims histore. Universitetsforlaget. 1997. ISBN 82-00-22861-4.
 • Børresen, Anne Kristine; Myhre, Jan Eivind; Stugu, Ola Svein. (1996) Historikerne som historie : rapport fra HIFO-seminaret 1995. 1996. ISBN 82-7765-014-0.

Part of book/report

 • Stugu, Ola Svein. (2012) Nytt regime - ny fortid? Historie og skolereform i Sør-Afrika. Skolen, nasjonen og medborgaren..
 • Stugu, Ola Svein. (2011) Exhibiting the War. Approaches to World War II in Museums and Exhibitions. Historicizing the Uses of the Past: Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II.
 • Stugu, Ola Svein. (2011) Kulturminnevernet og dei bevaringsverdige fortidene. 1537 - Kontinuitet eller brudd?.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Utdanningsideal og nasjonsbygging i Noreg 1840-1900. Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen.
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Velstandens tid. Trøndelags historie, bd. 3: Grenda blir global..
 • Stugu, Ola Svein. (2005) Identitetsregionar og andre regionar. Identitet - en ressurs for konkurransedyktige storbyer og storbyregioner?.
 • Stugu, Ola Svein. (2004) Historiedidaktikkens dilemmaer. Hvor går historiedidaktikken?.
 • Stugu, Ola Svein. (2001) Educational ideals and Nation building in Norway 1840-1900. Nordic Lights. Education for Nation and Civic Society in the Nordic Countries, 1850 - 2000.
 • Stugu, Ola Svein. (2000) History and National Identity in Norway. The misuses of history. Report from the Symposium "Facing Misuses of History".
 • Stugu, Ola Svein. (2000) Kva er byen i ei urbanisert verd?. Norsk byhistorie - tid for syntese? Skriftserie fra Historisk institutt nr. 30..