Background and activities

Head of NTNU's "School Laboratory" (Resource Centre for  STEM Education) 

Main research area: Chemistry teaching. 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Eggen, Per-Odd; Skaugrud, Brit. (2015) An Easy-To-Assemble Three-Part Galvanic Cell. Journal of Chemical Education. vol. 92 (6).
 • Gebremariam, Kidane Fanta; Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise. (2014) Revisiting the Daniell Cell. Australian Journal of Education in Chemistry. vol. 73.
 • Du Toit, Maria; Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise; Partali, Vassilia; Schmid, Rudolf. (2012) Normal- and reverse-phase paper chromatography of leaf extracts of Dandelions. Journal of Chemical Education. vol. 89 (10).
 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise; Lykknes, Annette; Wittje, Roland. (2012) Reconstructing Iconic Experiments in Electrochemistry: Experiences from a History of Science Course. Science & Education. vol. 21 (2).
 • Eggen, Per-Odd. (2011) Current Chemistry Experiments and Practice in Electrochemistry Education. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education. vol. 7 (1/11).
 • Eggen, Per-Odd. (2009) A Simple Hydrogen Electrode. Journal of Chemical Education. vol. 86 (3).
 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise; Grønneberg, Truls. (2007) Small-scale and low-cost electrodes for "standard" reduction potential measurements. Journal of Chemical Education. vol. 84 (4).
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls; Kvittingen, Lise. (2006) Small-scale and low-cost galvanic cells. Journal of Chemical Education. vol. 83.
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls; Kvittingen, Lise. (2005) Galvanic cells. Small-Scale and Low-Cost. Journal of Chemical Education. vol. August.
 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise. (2004) A Small-Scale and Low-Cost Apparatus for the Electrolysis of Water. Journal of Chemical Education. vol. 81 (9).
 • Strømme, Alex; Eggen, Per-Odd. (1997) Synspunkter på ny læreplan i biologi for videregående skole. Biolog. vol. 15 (1/2).

Part of book/report

 • Bøe, Ulla-Britt; Eggen, Per-Odd. (2014) Sauebeite i granplantefelt : registrering av vekstvilkår og skader på gran. Natur og næring i samspill.
 • Eggen, Per-Odd. (2008) Eksamen i biologi. Biologididaktikk.

Report/dissertation

 • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning; Øren, Frode. (2015) Naturfagene i norsk skole Anno 2015. 2015.
 • Rossing, Nils Kristian; Eggen, Per-Odd. (2012) Kolorimeter - Utvikling og utprøving. 2012.
 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise. (2010) Current Chemistry. 2010. ISBN 978-82-471-2148-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (1).
 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise. (2010) Current Chemistry Experiments and Practice in Electrochemistry Education. 2010. ISBN 978-82-471-2148-1.
 • Hugerat, Muhamad; Schwartz, Peter; Livneh, Mordechai; Kvittingen, Lise; Sjursnes, Birte; Eggen, Per Odd. (2006) Mocroscale Chemistry - Experimentation For All Ages, side 222-225: Two simple and smallscale experiments with enzymes. 2006.
 • Hugerat, Muhamad; Schwartz, Peter; Livneh, Mordechai; Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls; Kvittingen, Lise. (2006) Microscale Chemistry - Experimentation For All Ages, side 119-120: Simple electrochemical cells. 2006.