Postal address

Programme for Teacher Education Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim
profileimage

Peter Van Marion

Professor

Short biography Max 160 characters [0/160]

Director of Skolelaboratoriet - NTNU's Resourse Centre for Matematics, Science and Technology Education.

Long biography

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Marion, Peter van. (2006) Feltarbeid i naturfag og biologi. Sl-serien.
 • Marion, Peter van. (2003) Science Education in Norway. Countdown to the next reform. Journal of Baltic Science Education. volum 2 (4).
 • Marion, Peter van; Hernes, Frank. (2003) Studie- og yrkesvalg blant lærerstudenter ved NTNU. UNIPED (Tromsø). volum 1 (1).

Books

 • Marion, Peter Van; Stølevik, Einar; Svendsen, Bodil; Thyrhaug, Tone; Hov, Hilde; Trongmo, Øyvind. (2013) Senit SF Naturfag. 2013. ISBN 978-82-05-44440-9.
 • Marion, Peter Van; Svendsen, Bodil; Stølevik, Einar. (2013) Senit YF Naturfag. 2013. ISBN 978-82-05-41822-6.
 • Marion, Peter Van; Hov, Hilde; Thyrhaug, Tone; Trongmo, Øyvind. (2009) Senit SF Naturfag vg1. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2009. ISBN 978-82-05-38690-7.
 • Marion, Peter Van; Hov, Hilde; Thyrhaug, Tone; Trongmo, Øyvind. (2009) Senit YF Naturfag vg1. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2009. ISBN 978-82-05-39119-2.
 • Marion, Peter Van; Strømme, Alex. (2008) Biologididaktikk. Høyskoleforlaget. 2008. ISBN 978-82-7634-595-7.
 • Marion, Peter van; Hov, Hilde; Thyrhaug, Tone; Trongmo, Øyvind. (2006) Senit, naturfag YF, Stråling og radioaktivitet. 2006. ISBN 978-82-05-35064-9.
 • Marion, Peter van; Hov, Hilde; Thyrhaug, Tone; Trongmo, Øyvind. (2006) Senit, naturfag YF. Bioteknologi. 2006. ISBN 978-82-05-35478-4.
 • Marion, Peter van; Hov, Hilde; Thyrhaug, Tone; Trongmo, Øyvind. (2006) Senit, naturfag YF. Bærekraftig utvikling. 2006. ISBN 978-82-05-35060-1.
 • Marion, Peter van; Hov, Hilde; Thyrhaug, Tone; Trongmo, Øyvind. (2006) Senit, naturfag YF. Energi for fremtiden. 2006. ISBN 978-82-05-34829-5.
 • Marion, Peter van; Hov, Hilde; Thyrhaug, Tone; Trongmo, Øyvind. (2006) Senit, naturfag YF. Ernæring og helse. 2006. ISBN 978-82-05-35062-5.
 • Marion, Peter van; Hov, Hilde; Thyrhaug, Tone; Trongmo, Øyvind. (2006) Senit. Naturfag vg1, studieforberedende. 2006. ISBN 82-05-34827-8.

Part of book/report

 • Marion, Peter Van. (2011) Diskusjon, konklusjon og anbefalinger. Kompetanseutvikling for realfaglærere. Erfaringer og muligheter..
 • Marion, Peter Van. (2011) Forord. Kompetanseutvikling for realfaglærere. Erfaringer og muligheter..
 • Marion, Peter Van. (2011) Kompetanseutvikling av lærere i realfag. Hva sier forskningen?. Kompetanseutvikling for realfaglærere. Erfaringer og muligheter..
 • Marion, Peter Van. (2011) S-TEAM. Kompetanseutvikling for realfaglærere. Erfaringer og muligheter..
 • Marion, Peter Van. (2011) Summary. Kompetanseutvikling for realfaglærere. Erfaringer og muligheter..
 • Jorde, Doris; Marion, Peter Van; Strømme, Alex. (2008) Biologi - et fag for framtiden. Biologididaktikk.