Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Borgersen, Terje. (2015) "The Family of Man": Fortidens filantropi og nåtidens minnesmerke. Kunst og kultur. vol. 98 (4).
 • Borgersen, Terje. (2011) Hvem er Edvard Munch i kunst og Kultur?. Kunst og kultur.
 • Borgersen, Terje. (2001) "Bildene av 'de andre'" - Anmeldelse av Kari Andén-Papadopolos doktor-avhandling: Kameran i krig - den fotografiska iscensättingen av Vietnamkriget i svensk press. Norsk Medietidsskrift. vol. 1.
 • Borgersen, Terje. (2001) "Fotosjokk - en effekt". M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. vol. 1/2-01.
 • Borgersen, Terje. (2000) "Fabrikkfascinasjon og kunstproduksjon - om kunst og industri". Skriftserie fra prosjektet Fabrikken.
 • Borgersen, Terje. (2000) "Forord". Skriftserie fra prosjektet Fabrikken.
 • Borgersen, Terje. (2000) "Reproduksjonen i den estetiske modernismens tidsalder". KUBE.
 • Borgersen, Terje. (1998) Med blikk for det flyktige. Anmeldelse av Jorunn Veiteberg: Den norske plakaten. Norsk Medietidsskrift.
 • Borgersen, Terje. (1997) Modernisme i tverrfaglig perspektiv : en innledning. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 19 (1).
 • Borgersen, Terje. (1997) Mytene om kunstneren. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. vol. 2 (1).
 • Borgersen, Terje. (1996) Å tegne tidens ansikt : et essay om Haakon Bugge Mahrts modernisme (1931). Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.

Books

 • Borgersen, Terje. (2013) Uro - om Kjartan Slettemark i norsk og svensk presse fra 1965 til 2009 / Commotion - on Kjartan Slettemark in the Norwegian and Swedish press from 1965 to 2009. 2013. ISBN 9788281540835.
 • Borgersen, Terje. (2009) I fotografiet – fortidens øyeblikk. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2472-6.
 • Borgersen, Terje. (2008) Stille bilder - om bildeopplivelser. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2329-3.
 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.
 • Borgersen, Terje. (2004) Artes mechanicae og artes liberales - om renessanseverkstedet. Spartacus. 2004. ISBN 82-304-0004-0.
 • Borgersen, Terje. (2004) Fabrikken på plakaten. Spartacus. 2004. ISBN 82-304-0004-0.
 • Borgersen, Terje. (2004) Fabrikkens bilder. Spartacus. 2004. ISBN 82-304-0004-0.
 • Borgersen, Terje. (2004) Flytende bilder - Bildet i skriftkulturen. Analyse. Teori. Metode. Cappelen Damm Akademisk. 2004. ISBN 82-02-21262-6.
 • Borgersen, Terje. (2004) Produksjon og reproduksjon - estetikk i industrialismen og postindustrialismens tidsalder. Spartacus. 2004. ISBN 82-304-0004-0.