+47 73590491 +47 98291181
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling ; Skoleutvikling og ledelse - Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
  • Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik. (2016) Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-8-2450210-0-4.
  • Dahl, Thomas. (2009) Medisinens sjel. Historiske konstruksjoner av mennesket. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01475-3.
  • Dahl, Thomas; Klewe, Lars; Skov, Poul. (2004) En skole i bevægelse. Evaluering af satsning på kvalitetsudvikling i den norske gundskole. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 2004. ISBN 87-7613-060-6.
  • Dahl, Thomas; Opdahl Mo, Tone; Finstad, Nils. (2000) Tid for forandring. Arbeidsgiverpolitikk i kommunal sektor. Kommuneforlaget AS. 2000. ISBN 8244607432.
  • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1997) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitetet. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1253-9.
  • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitet. Tapir Akademisk Forlag. 1996.

Part of book/report

  • Dahl, Thomas. (2016) Learning thinking: About the role and purpose of propeadeutics. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
  • Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas; Grande, Jan. (2006) Medisinens historisitet. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
  • Grande, Jan; Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas. (2006) Medisinens historisitet - kan fortiden egentlig produsere noe nytt?. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.