Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Dahl, Thomas. (2009) Medisinens sjel. Historiske konstruksjoner av mennesket. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01475-3.
  • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1997) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitetet. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1253-9.
  • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitet. Tapir Akademisk Forlag. 1996.

Part of book/report

  • Dahl, Thomas. (2016) Learning thinking: About the role and purpose of propeadeutics. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
  • Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas; Grande, Jan. (2006) Medisinens historisitet. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
  • Grande, Jan; Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas. (2006) Medisinens historisitet - kan fortiden egentlig produsere noe nytt?. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
  • Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit. (2002) Velferden tilbake til hjemmet?. Arbeid for livet.
  • Forseth, Ulla; Dahl, Thomas; Rasmussen, Bente. (2002) Arbeid for livet - Et kundeliv. Arbeid for livet.
  • Dahl, Thomas; Mo, Tone Opdahl. (2000) Arbeidsgiver og profesjonene - utfordringer i møtet mellom ledelse og fag. Tid for forandring, Arbeidsgiverpolitikk i kommunesektoren.
  • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1996) På langs og på tvers : disiplin, profesjon og tverrfaglighet i det moderne forskningsuniversitet. Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitet.

Report/dissertation