Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Dahl, Thomas. (2009) Medisinens sjel. Historiske konstruksjoner av mennesket. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01475-3.
 • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1997) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitetet. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1253-9.
 • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitet. Tapir Akademisk Forlag. 1996.

Part of book/report

 • Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas; Grande, Jan. (2006) Medisinens historisitet. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
 • Grande, Jan; Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas. (2006) Medisinens historisitet - kan fortiden egentlig produsere noe nytt?. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
 • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1996) På langs og på tvers : disiplin, profesjon og tverrfaglighet i det moderne forskningsuniversitet. Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitet.

Report/dissertation

 • Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Holter, Trine. (2014) Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av skolementor. 2014. ISBN 978-82-7923-076-2.
 • Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Holter, Trine. (2014) Kartlegging av kompetansemiljøenes arbeid med skolebasert kompetanseutvikling - høsten 2013. 2014.
 • Dahl, Thomas. (2013) Å bygge selvtillit i matematikk ; A24072. 2013. ISBN 9788214055832.
 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.
 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas. (2012) Privatisteksamen - en vei tilbake på sporet? Rapport fra studie av privatister i Sør-Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251929363.
 • Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Aaslid, Bjørg Eva. (2012) På de samme stier som før - Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen. 2012. ISBN 978-82-14-05488-0.
 • Buland, Trond; Dahl, Thomas; Finbak, Liv; Havn, Vidar. (2008) Det er nå det begynner! Sluttrapport fra evalueringen av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!". 2008. ISBN 978-82-14-04556-7.

Postal address

Programme for Teacher Education Norwegian University of Science and Technology NTNU 7491 Trondheim Norway