Postal address

Programme for Teacher Education Norwegian University of Science and Technology NTNU 7491 Trondheim Norway
profileimage

Thomas Dahl

Head of research, professor

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Dahl, Thomas. (2009) Medisinens sjel. Historiske konstruksjoner av mennesket. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01475-3.
 • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1997) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitetet. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1253-9.
 • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitet. Tapir Akademisk Forlag. 1996.

Part of book/report

 • Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas; Grande, Jan. (2006) Medisinens historisitet. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
 • Grande, Jan; Børresen, Anne Kristine; Dahl, Thomas. (2006) Medisinens historisitet - kan fortiden egentlig produsere noe nytt?. Medisinens kropp: Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.
 • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1996) På langs og på tvers : disiplin, profesjon og tverrfaglighet i det moderne forskningsuniversitet. Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitet.

Report/dissertation

 • Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Holter, Trine. (2014) Kartlegging av kompetansemiljøenes arbeid med skolebasert kompetanseutvikling - høsten 2013. 2014.
 • Dahl, Thomas. (2013) Å bygge selvtillit i matematikk ; A24072. 2013. ISBN 9788214055832.
 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.
 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas. (2012) Privatisteksamen - en vei tilbake på sporet? Rapport fra studie av privatister i Sør-Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251929363.
 • Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Aaslid, Bjørg Eva. (2012) På de samme stier som før - Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen. 2012. ISBN 978-82-14-05488-0.
 • Buland, Trond; Dahl, Thomas; Finbak, Liv; Havn, Vidar. (2008) Det er nå det begynner! Sluttrapport fra evalueringen av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!". 2008. ISBN 978-82-14-04556-7.
 • Buland, Trond; Dahl, Thomas; Finbak, Liv. (2005) Et ord sier mer enn tusen bilder. Evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing" - Delrapport 1. 2005. ISBN 82-14-03691-7.
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport B. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03502).
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport C. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03501).