+47 73595012 +47 91636340 Alfred Getz vei 3, Sentralbygg I*553

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Falleth, Eva; Medalen, Tor; Aarsæther, Nils. (2014) Nye planer for planlegging. Nationen.
 • Medalen, Tor. (2011) Fra SUV til USV. Adresseavisen.
 • Medalen, Tor. (2011) Kollektivfelt ikke for alle. Adresseavisen.
 • Medalen, Tor. (2009) Marcus Johansson and Abdul Khakee: Ethics in City Planning. Nordisk arkitekturforskning. vol. 21 (2/3).
 • Shetelig, Carl Fredrik Lutken; Medalen, Tor. (2006) Viktige valg på Brattøra. Adresseavisen.
 • Medalen, Tor. (2006) Fortetting = forfall?. Adresseavisen.
 • Medalen, Tor. (2005) Sammen for framtida. Adresseavisen.
 • Medalen, Tor; Wiger, Tore. (2005) Midtbyplanen må revideres. Adresseavisen.

Books

 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. (2005) Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 2005. ISBN 82-304-0012-1.
 • Medalen, Tor. (2000) Forhandlinger i fysisk planlegging. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1584-8.
 • Medalen, Tor. (1987) Konflikter i vegplanlegging. En beskrivelse og analyse av konflikter i hovedplanlegging. 1987.

Part of book/report

 • Medalen, Tor. (2010) Byplanlegging og governance. Norske byregioner, utviklingstrekk og styringsutfordringer.
 • Medalen, Tor. (2006) Planlegging, vern og utbygging. Planlegging, vern og utbygging.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor; Aars, Jacob. (2005) By-governance. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ.
 • Medalen, Tor. (2005) Byutvikling - bygge det gode liv på den riktige måten. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ.

Report/dissertation

 • Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor. (2012) BOLIGSONEPARKERING - NEDRE BRAGERNES I DRAMMEN. Hovedresultater fra en surveyundersøkelse og dybdeintervjuer. 2012. ISBN 978-82-7259-125-9. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging (3).
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2012) Behovsorientert parkering for ansatte i teknisk sektor, Kristiansand kommune. 2012. ISBN 9788272591235.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2012) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. 2012. ISBN 9788272591266.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skogstad Norddal, Kari. (2012) Transporttilgjengelighet i Drammen, Kristiansand, Stavanger-Sandnes og Trondheim. Om ABC-kart i noen norske byer. 2012. ISBN 9788272591242.
 • Medalen, Tor. (2010) Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder. Evaluering av stedsutviklingsprogrammet. 2010. ISBN 978-82-7261-201-5.

Others

 • Frøyen, Yngve; Medalen, Tor. (2014) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Om parkering som del av tilgjengelighetsbegrepet. Nettverkssamling for ATP-nettverket . ATP-nettverket, Vegdirektoratet; Oslo. 2014-01-22 - 2014-01-22.
 • Frøyen, Yngve; Medalen, Tor. (2013) Parking policies as a tool for reducing greenhouse gas emissions. AESOP-ACSP Joint Congress . AESOP og ACSP; Dublin. 2013-07-15 - 2013-07-19.
 • Frøyen, Yngve; Medalen, Tor. (2013) Tror på parkering kun ved behov. Universitetsavisa [Fagblad]. 2013-12-04.
 • Medalen, Tor. (2013) Debattdeltaker. Frokostmøte med bl.a. miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Frokostmøte . Miljøverndepartementet og deres program Framtidens byer; Trondheim. 2013-03-19 - 2013-03-19.
 • Medalen, Tor. (2013) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Workshop - parkeringspolitikk . Trondheim kommune; Lerkendal stadion, Trondheim. 2013-04-25 - 2013-04-25.
 • Medalen, Tor. (2013) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Den store parkeringskonferansen . Statens vegvesen, Virke og Norpark; Oslo. 2013-05-24 - 2013-05-25.
 • Medalen, Tor. (2013) Klimagassreduserende parkeringspolitikk som del av ditto areal- og transportpolitikk. Trondheim Parkering KF Styresamling . Trondheim Parkering KF; Stjørdal. 2013-09-23 - 2013-09-23.
 • Medalen, Tor. (2012) Bruk av ATP-modellen i tilgjengelighetsanalyser som grunnlag for klimagassreduserende parkeringspolitikk. ATP-nettverkets årskonferanse . Vegdirektoratet m.fl.; Oslo. 2012-12-13.
 • Medalen, Tor. (2012) Hva er fortetting?. Kursdagene 2012 . Tekna og NTNU; Trondheim. 2012-01-03 - 2012-01-04.
 • Medalen, Tor. (2012) Hvilke utfordringer sliter vi med i dag, fordi man tidligere har vedtatt dårlige (lite fremtidsrettede) løsninger?. Miljøpakken, hvilke veger, kollektivtiltak og sykkelveger bør inn i bompakken? . Næringsforeningen i Trondheim; Trondheim. 2012-03-27.
 • Medalen, Tor. (2012) Ny parkeringspolitikk - Hvordan forene klimagassreduksjon med behovet for bil?. Transnovakonferansen 2012 . Transnova; Stjørdal (Hell). 2012-05-09.
 • Medalen, Tor. (2011) Byen og hovedstadsdregionen - bærekraftige arealbruksstrategier. Oslo kommunes oppstartseminar ifb kommuneplanen 2013 . Oslo kommune; Oslo. 2011-04-14 - 2011-04-14.
 • Medalen, Tor. (2011) Kommentar til presentasjon av Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Storsamling i programmet Framtidens byer . Miljøverndepartementet; Trondheim. 2011-04-05 - 2011-04-06.
 • Medalen, Tor. (2011) Regionalt plansamarbeid om areal og transport mellom Oslo og Akershus - befolknings- og kollektivtransportdrevet by- og regionutvikling. Kursdagene 2011; Byomforming 2011 Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv. . Tekna; Trondheim. 2011-01-04 - 2011-01-05.
 • Medalen, Tor. (2010) Hva kan vi lære av dansk og tysk regional planlegging?. KOnferanse om regional planlegging i Oslofjordområdet . Tverrfaglig arena for byutvikling; Ås. 2010-12-07 - 2010-12-07.
 • Medalen, Tor. (2010) Tett på tettstedene. Arkitektnytt [Avis]. 2010-11-18.
 • Medalen, Tor. (2005) Co-ordinated land-use and transportation planning - Norwegian style. Transit oriented development; "making it happen" . PLanning and transport research centre, Perth, Australia; Freemantle. 2005-07-05 - 2005-07-08.
 • Medalen, Tor. (2002) Miljøvennlig transport. Vi ønsker det , men følger vi opp? Trender i norsk bytransport. Kursdagene NTNU . [Mangler data]; Trondheim. 2002-01-10.
 • Medalen, Tor. (2000) Areal- og transportplanleggiing. Staten styrer, kommunen bestemmer, markedet rår. Kursdagene 2000 Fortetting 2 år etter. . [Mangler data]; Trondheim 4.-5. januar, 2000.
 • Medalen, Tor. (2000) Fra offentlig styring til grunneierstyrrt planlegging og utbygging?. Areal og eiendom 2000 . [Mangler data]; Sørmarka, 15.-17.mars, 2000.
 • Medalen, Tor. (1999) Fysisk planlegging i skjæringspunktet mellom marked og demokratisk kontroll. Konsernsamling Asplan Viak . [Mangler data]; Oslo, 26.-27..8.1999.
 • Medalen, Tor. (1999) Hvilke utfordringer står de store byene for?. Nasjonal transportplan 2002-2011 . [Mangler data]; Trondheim 7.-8.januar, 1999.
 • Medalen, Tor. (1999) Land-use planning in an urban environment. Sommerskole . Board of European Students; Trondheim, 16.08.1999. 1999-08-16.

Postal address

Department of Urban Design and Planning Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway