Trond Hallgeir Buland

Researcher Department of Teacher Education

+47 73590419
Jonsvannsveien 82, PLU * * PLU *

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Buland, Trond Hallgeir. (2016) Å bevege det ubevegelige. Implementering av vurdering for læring. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Buland, Trond Hallgeir; Langseth, Inger Dagrun. (2016) Foreldre og foresatte - fra tilskuer til støttespiller?. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2016) Involverte elever og relevante vurderingsoppgaver. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar. (2016) FIVIS: Problemstillinger, metoder og datakilder. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth. (2014) Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2014) Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.

Report/dissertation

 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth. (2017) Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre. 2017. ISBN 978-82-490-0881-0.
 • Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen. (2016) Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. 2016. ISBN 978-82–7732–242-1.
 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas. (2015) Omvalg - løsning eller symptom? - Rapport fra studie av omvalg i videregående skole i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 2015. ISBN 978-82-7923-071-7.
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri. (2015) Rådgiverrollen, mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. 2015. ISBN 978-82-14-05793-5.
 • Stiberg-Jamt, Rune; Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir; Meltevik, Stine; Furrebø, Susan. (2015) Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering. 2015.
 • Buland, Trond Hallgeir; Dahl, Thomas; Holter, Trine. (2014) Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av Skolementor. 2014. ISBN 978-82-7923-076-2.
 • Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Holter, Trine. (2014) Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av skolementor. 2014. ISBN 978-82-7923-076-2.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2014. ISBN 978-82-7923-069-4.
 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2013) Sammen så veie vi flere tonn - Evaluering av prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn". Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0192-4.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2013) Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. 2013. ISBN 978-82-7923-064-9.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar. (2013) Ledelse av utviklingsarbeid i vurdering Vurderingspraksiser i kroppsøvingsfaget Oppsummerende drøftinger. 2013.