Trond Hallgeir Buland

Researcher Programme for Teacher Education

+47 73590419
Jonsvannsveien 82, PLU * * PLU *

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth. (2014) Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2014) Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.

Report/dissertation

 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri. (2015) Rådgiverrollen, mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. 2015. ISBN 978-82-14-05793-5.
 • Stiberg-Jamt, Rune; Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir; Meltevik, Stine; Furrebø, Susan. (2015) Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering. 2015.
 • Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Holter, Trine. (2014) Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av skolementor. 2014. ISBN 978-82-7923-076-2.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2014. ISBN 978-82-7923-069-4.
 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2013) Sammen så veie vi flere tonn - Evaluering av prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn". Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0192-4.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2013) Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen. 2013. ISBN 978-82-7923-064-9.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar. (2013) Ledelse av utviklingsarbeid i vurdering Vurderingspraksiser i kroppsøvingsfaget Oppsummerende drøftinger. 2013.
 • Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas. (2012) Privatisteksamen - en vei tilbake på sporet? Rapport fra studie av privatister i Sør-Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251929363.
 • Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Aaslid, Bjørg Eva. (2012) På de samme stier som før - Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen. 2012. ISBN 978-82-14-05488-0.
 • Engvik, Gunnar; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Aaslid, Bjørg Eva; Mordal, Siri. (2012) Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2012.
 • Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Buland, Trond Hallgeir; Slettbakk, Rune; Ose, Solveig Osborg. (2012) Holdninger til fravær og nærvær i skole og arbeidsliv. 2012. ISBN 978-82-14-054958.
 • Buland, Trond Hallgeir; Finne, Håkon; Mathiesen, Ida Holth. (2011) Alt er småting, og det er de som teller - En idehåndbok om hvordan små kommuner kan samarbeide om skoleutvikling. 2011.
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri. (2011) På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. 2011. ISBN 978-82-14-05084-4.
 • Andersson, Helle Wessel; Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Bjørngaard, Johan Håkon; Buland, Trond Hallgeir. (2010) Psykisk helse i skolen- Effektevaluering av opplæringsprogrammene Hva er det emd Monica,STEP-ungdom møter ungdom, og Venn1.no. 2010.
 • Andersson, Helle Wessel; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Ådnanes, Marian; Buland, Trond Hallgeir. (2009) Psykisk helse i skolen.Effektevaluering av opplæringsprogrammene Hva er det med Monica?, STEP- ungdom møter ungdom, og Venn1.no. Delrapport A. 2009.