IME SIG: Multicore Programming

Members

(Some of the faculty members have indicated their scientific interests by keywords)

Objective

Vedtatt på møte 14/4-2009

  1. Samarbeid om minst 2 prosjekt-søknader pr. år med minst 2 institutt representert, hvorav minst 1 av disse får uttelling (Målet vurderes oppjustert noe i 2010 da vi antas å ha kommet bedre i gang)
  2. Innsending av minst 2 felles publikasjoner med 2 el. fler institutt representert, hvorav minst 1 av disse blir akseptert
  3. Holde egne møter for å stimulere arbeid mot disse ulike målene.
  4. Jobbe for å koordinere undervisningen.
  5. Ønske om å fortsette samarbeidet ved årets utløp
  6. Meget kort årsrapport hvert år ca. medio februar

Utdyping av pkt. 2 ovenfor:

  • Målet vurderes oppjustert noe i 2010 da vi antas å ha kommet bedre i gang
  • Det første året er det viktigere å ha som som målsetning å lage en oversikt over ideer (tema som kan være grunnlag for felles publikasjoner) heller enn et antall publikasjoner. Det var videre enighet om at prosjektoppgaver/diplomer kunne være en gunstig måte å dra i gang samarbeid på.
  • For det første året til SIG'en ble vi enige om følgende 3-trinns modell: (i) Identifisere felles interesser/problemstillinger og beskrive dem som "forskningsinteresser i grenseflater". Minst 4 slike i 2009. (ii) Prøve å dra i gang disse som prosjekt og masteroppgaver m.m. (iii) Slike prosjekter vil etterhvert kunne utvikle seg til publikasjoner og prosjekter. Minst 1 slik publikasjon i 2009.

Contact

Associate Professor Anne Cathrine Elster.
Subscribe to mailing list