Chapter 3

Vocabulary

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
  aldri /2ɑlːdri/   never 3 Anna
  alt (all) /1ɑlt/   all, everything 3 Ken
  andre /2ɑnːdre/   second, other 3 Anna
et bad /1bɑːd/ badet, bad, badene a bath 3 Peter
å barbere seg /bɑr1beːre sæi/ barberer seg, barberte seg, har barbert seg to shave 3 Peter
ei bokhylle /2buːkˌhyle/ bokhylla, bokhyller, bokhyllene a book shelf 3 Anna
et bord /1buːr/ bordet, bord, bordene a table 3 Ken
en bror /1bruːr/ broren, brødre, brødrene a brother 3 Maria
  brun /1brʉːn/ brunt, brune brown 3 Anna
et brød /1brøː/ brødet, brød, brødene a bread, a loaf of bread 3 Peter
  brødre     brothers 3 Maria
ei brødskive /2brøːʃiːve/ brødskiva, brødskiver, brødskivene a slice of bread 3 Peter
en bygning /2bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene a building 3 Ken
å bære /2bæːre/ bærer, bar, har båret to carry 3 Anna
  da /1dɑː/   then 3 Peter
å dele /2deːle/ deler, delte, har delt to share 3 Anna
  dessverre /des1være/   unfortunately 3 Ken
en dusj /1dʉʃ/ dusjen, dusjer, dusjene a shower 3 Peter
ei dør /1døːr/ døra, dører, dørene a door 3 Anna
  ennå /2eno/   yet, still 3 Ken
en etasje /e1tɑːʃe/ etasjen, etasjer, etasjene a storey, floor 3 Ken
et etternavn /2eteˌɳɑvn/ etternavnet, etternavn, etternavnene a surname 3 Ken
en far /1fɑːr/ faren, fedre, fedrene a father 3 Anna
  fin /1fiːn/ fint, fine fine 3 Maria
å forstå /fo1ʃʈoː/ forstår, forstod, har forstått to understand 3 Ken
en frokost /1fruːkost/ frokosten, frokoster, frokostene a breakfast 3 Peter
å fylle ut /2fyle 1ʉːt/ fyller ut, fylte ut, har fylt ut to fill in 3 Ken
  fæl /1fæːl/ fælt, fæle awful 3 Anna
en fødselsdato /1fødselsˌdɑːto/ fødselsdatoen, fødselsdatoer, fødselsdatoene a date of birth 3 Ken
  første /2føʃʈe/   first 3 Ken
et/en gardin /gɑ1ɖiːn/ gardinet/gardinen, gardiner, gardinene a curtain 3 Anna
en gitar /gi1tɑːr/ gitaren, gitarer, gitarene a guitar 3 Maria
  gjennom /2jeːnom/   through 3 Anna
en gjest /1jest/ gjesten, gjester, gjestene a guest 3 Maria
å glede seg /2gleːde sæi/ gleder seg, gledet seg, har gledet seg to look forward to 3 Peter
  greit /1græit/   all right 3 Ken
å ha lyst på /hɑ 1lyst po/ har lyst på, hadde lyst på, har hatt lyst på to want 3 Peter
  henne /2hene/   her 3 Anna
å hente /2hente/ henter, hentet, har hentet to fetch, pick up, get 3 Ken
  hjemme /2jeme/   at home 3 Anna
en hybel /1hyːbel/ hybelen, hybler, hyblene a bed-sitter, lodgings 3 Ken
  høy /1høy/ høyt, høye tall, loud 3 Anna
  inne /2ine/   in, inside 3 Peter
et instrument /instrʉ1ment/ instrumentet, instrumenter, instrumentene an instrument 3 Maria
ei inventarliste /inven1tɑːˌɭiste/ inventarlista, inventarlister, inventarlistene a list of furniture, inventory 3 Ken
en italiener /itɑli1eːner/ italieneren, italienere, italienerne Italian 3 Peter
en jus /1ju:s/ jusen, juser, jusene a juice 3 Peter
  kjempeflink /2çempeˌfliŋk/ kjempeflinkt, kjempeflinke very good, clever 3 Maria
  kjempesulten /2çempeˌsʉlːtn̩/ kjempesultent, kjempesultne very hungry 3 Peter
et kjøkken /1çøken/ kjøkkenet, kjøkken/-er, kjøkkenene a kitchen 3 Anna
en kjøkkenbenk /2çøkenbeŋk/ kjøkkenbenken, kjøkkenbenker, kjøkkenbenkene a workbench 3 Maria
et kjøleskap /2çøːleˌskɑp/ kjøleskapet, kjøleskap, kjøleskapene a refrigerator 3 Peter
å kle seg /1kleːsæi/ kler seg, kledde seg, har kledd seg to dress 3 Peter
å koke /2kuːke/ koker, kokte, har kokt to boil 3 Maria
en kontrakt /kun1trɑkt/ kontrakten, kontrakter, kontraktene a contract 3 Ken
å lage /2lɑːge/ lager, lagde, har lagd  to make 3 Peter
å legge /2lege/ legger, la, har lagt to lay, put 3 Anna
ei liste /2liste/ lista, lister, listene a list 3 Ken
  lykke til! /2lyke 1til/   good luck! 3 Ken 
en lyst /1lyst/ lysten, lyster, lystene a wish, desire, inclination 3 Peter
  lyst på (å ha lyst på noe) /1lyst po/   wanting something 3 Peter
  mat /1mɑːt/ maten (uncountable noun) food 3 Peter
  melk /1melk/ melken (uncountable noun) milk 3 Peter
en middag /2midɑg/  middagen, middager, middagene a dinner 3 Maria
et mobilnummer /mu1biːlˌnumer/ mobilnummeret, mobilnummer/mobilnumre, mobilnumrene a cell phone number 3 Ken
en mobiltelefon /mu1biːlteleˌfuːn/ mobiltelefonen, mobiltelefoner, mobiltelefonene a cellular phone 3 Ken
  moderne /mu1dæːɳe/ moderne, moderne modern 3 Maria
ei mor /1muːr/ mora, mødre, mødrene a mother 3 Anna
  musikk /mʉ1sik/ musikken (uncountable noun) music 3 Maria
et møbel /1møːbel/ møbelet, møbler, møblene a piece of furniture 3 Ken
en nordmann /1nurmɑn/ nordmannen, nordmenn, nordmennene a Norwegian 3 Peter
  nr /1numer/   no. 3 Ken
en nøkkel /2nøkel/ nøkkelen, nøkler, nøklene a key 3 Ken
en ost /1ust/ osten, oster, ostene a cheese 3 Peter
et pass /1pɑs/ passet, pass, passene a passport 3 Ken
et piano /pi1ɑːnu/ pianoet, pianoer, pianoene a piano 3 Maria
å pusse /2pʉse/ pusser, pusset, har pusset to brush 3 Peter
en resepsjonist /resepʃu1nist/ resepsjonisten, resepsjonister, resepsjonistene a receptionist 3 Ken
et rom /1rum/ rommet, rom, rommene a room 3 Ken
  salami /sɑ1lɑːmi/ salamien (uncountable noun) salami 3 Peter
  seg /1sæi/   himself, herself, itself, oneself, themselves 3 Peter
ei seng /1seŋ/ senga, senger, sengene a bed 3 Ken
å sette /2sete/ setter, satte, har satt to put, place, set 3 Anna
å sette seg /2sete sæi/ setter seg, satte seg, har satt seg to sit down 3 Peter
å si /1siː/ sier, sa, har sagt to say 3 Maria
en sjokolade /ʃuku1lɑːde/ sjokoladen, sjokolader, sjokoladene a chocolate 3 Anna
et skap /1skɑːp/ skapet, skap, skapene a cupboard 3 Anna
ei skinke /2ʃiŋke/ skinka, skinker, skinkene a ham 3 Peter
ei skive /2ʃiːve/ skiva, skiver, skivene a slice 3 Peter
et skjema /2ʃeːmɑ/ skjemaet, skjema, skjemaene a form 3 Ken
å skrive /2skriːve/ skriver, skrev, skrevet to write 3 Ken
å skrive under /2skriːve 1uner/ skriver under, skrev under, har skrevet under to sign 3 Ken
et skrivebord /2skriːveˌbuːr/ skrivebordet, skrivebord, skrivebordene a desk 3 Anna
  spennende /2spenene/ spennende, spennende exciting 3 Peter
å spille /2spile/ spiller, spilte, har spilt to play 3 Maria
å stave /2stɑːve/ staver, stavet, har stavet to spell 3 Ken
  stille /2stile/   quiet 3 Anna
en stol /1stuːl/ stolen, stoler, stolene a chair 3 Ken
  stor /1stuːr/ stort, store big 3 Anna
å stå opp /sto 1op/ /2stoːˌop/ står opp, sto opp, har stått opp to get up 3 Peter
  super /1sʉːper/ supert, supre super 3 Maria
et søsken /2søsken/ søskenet, søsken, søsknene a brother or sister, sibling 3 Maria
ei søster /1søster/ søstera, søstre, søstrene a sister 3 Maria
  så fint (…)! /soː 1fiːnt/   what a nice (...)! 3 Maria
et tall /1tɑl/ tallet, tall, tallene a figure, number 3 Ken
ei tann /1tɑn/ tanna, tenner, tennene a tooth 3 Peter
  te /1teː/ teen (uncountable noun) tea 3 Anna
å tenke /2teŋke/ tenker, tenkte, har tenkt to think 3 Anna
  tenner     teeth 3 Peter
ei trapp /1trɑp/ trappa, trapper, trappene a staircase, stairs 3 Ken
å treffe /2trefe/ treffer, traff, har truffet to meet 3 Peter
å tørke /2tørke/ tørker, tørket, har tørket to dry 3 Peter
å tørke seg /2tørke sæi/ tørker seg, tørket seg, har tørket seg to dry oneself 3 Peter
  under /1ʉner/   under, below 3 Anna
  ut /1ʉːt/   out 3 Ken
  ute /2ʉːte/   out, outside 3 Ken
  utstyr (uncount. noun) /2ʉːtˌstyːr/ utstyret, utstyr, utstyrene equipment 3 Ken
  vann /1vɑn/ vannet (uncountable noun) water 3 Maria
en vannkoker /2vɑnˌkuːker/ vannkokeren, vannkokere, vannkokerne a kettle 3 Maria
  ved siden av /ve 1siːdn̩ ɑv/   beside 3 Anna
  vet (å vite) /1veːt/   know(present tense) 3 Peter
et vindu /2vindʉ/ vinduet, vinduer, vinduene a window 3 Anna
å vite /2viːte/ vet, visste, har visst to know 3 Peter