5 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
et ansikt/²ɑnˌsikt/ansiktet, ansikter, ansikteneface05M
en bestefar/²besteˌfɑːr/bestefaren, bestefedre, bestefedrenea grandfather05M
å bestille/o be¹stile/bestiller, bestilte, har bestiltto order05M
et besøk/be¹søːk/besøket, besøk, besøkenea visit05P
ble (å bli)lydfil manglerbecame05P
brant (å brenne)/¹brɑnt/burnt (to burn)05P
å brenne/²brene/brenner, brant, har brentto burn05P
en brosjyre/bru¹ʃyːre/brosjyren, brosjyrer, brosjyrenea folder, brochure05A
bygde (å bygge)/²bygde/built (to build)05P
å bygge/²byge/bygger, bygde, har bygdto build05P
en bytur/¹byːˌtʉːr/byturen, byturer, byturenea trip to town05K
ca/¹cirkɑ/ca05P
en CD/²seːde/CD-en, CD-er, CD-enea CD05K
drakk (å drikke)¹/drɑk/drank05K
dro (å dra)/¹druː/left (to leave)05A
å /¹døː/dør, døde, har døddto die05P
døde (å dø)/²døːde/died05P
etter/¹eter/after05K
fant (å finne)/¹fɑnt/found05K
en farge/²fɑrge/fargen, farger, fargenea colour05M
fattig/²fɑti/fattig, fattigepoor05M
å finne fram/²finːe ˌfrɑm/to find one's way05K
et fiskemarked/²fiskeˌmɑrked/fiskemarkedet, fiskemarkeder, fiskemarkedenea fish market05A
foran/¹forɑn/in front of05A
forrige/¹forie/previous05A
forskjellig/fo¹ʃeli/forskjellig, forskjelligedifferent, various05M
/¹foː/few05M
Gamle bybro/²gɑmle ¹byːbru/Old Town Bridge05A
en gang/¹gɑŋ/gangen, ganger, gangenea time05P
ei gate/²gɑːte/gata, gater, gatenea street05A
gikk (å gå)/¹jik/walked, went05K
glad/¹glɑː/glad, gladehappy, glad05M
å glemme/²gleme/glemmer, glemte, har glemtto forget05M
en grav/¹grɑːv/graven, graver, gravenea grave05P
greide/²græide/managed (to manage)05A
å greie/²græie/greier, greide, har greidto manage05A
en guide/¹gɑid/guiden, guider, guidenea guide05P
ei gågate/²goːˌgɑːte/gågata, gågater, gågatenea pedestrian area05A
hadde (å ha)/²hɑde/had05A
hel/¹heːl/helt, helewhole05M
hemmelig/²hemeli/hemmelig, hemmeligesecret05M
hilsen Maria/hilsn̩ mɑ¹riːɑ/love from Maria, regards Maria05M
en historie/hi¹stuːrie/historien, historier, historienea history, story05A
hjalp (å hjelpe)/¹jɑlp/helped05A
å holde/²hole/holder, holdt, har holdtto hold, keep05M
hverandre/vær¹ɑndre/each other05M
i går/i ¹goːr/yesterday05M
i nærheten av/i ²næːrˌheːtn̩ ɑv/near, close to05M
igjen/i¹jen/again05P
en katedral/kɑte¹drɑːl/katedralen, katedraler, katedralenea cathedral05P
ei kirke/²çirke/kirka, kirker, kirkenea church05P
kjempegod/²çempeˌguː/kjempegodt, kjempegodevery good05M
kjær/¹çæːr/kjært, kjæredear05M
Kong/¹koŋ/King (as title)05P
en konge/²koŋe/kongen, konger, kongenea king05P
en lås/¹loːs/låsen, låser, låsenea lock05M
å låse/²loːse/låser, låste, har låstto lock05M
en mamma/²mɑmɑ/mammaen, mammaer, mammaenea mummy05M
en mann/¹mɑn/mannen, menn, mennenea man05K
mellom/²melom/between05P
et menneske/²meneske/mennesket, mennesker, menneskenea person, human being05M
mett/¹met/mett, mettefull05P
en mobil/mu¹biːl/mobilen, mobiler, mobilenea cell phone05K
en muffins/¹mʉfins/muffinsen, muffinser, muffinsenea muffin05K
møtte (å møte)/²møte/met05A
en nabo/²nɑːbo/naboen, naboer, naboenea neighbour05M
Nidarosdomen/²niːdɑrusˌduːmen/the Nidaros Cathedral05A
et område/²omˌroːde/området, områder, områdenean area05M
ei oppskrift/²opˌskrift/oppskrifta, oppskrifter, oppskriftenea recipe05M
en pappa/²pɑpɑ/pappaen, pappaer, pappaenea daddy05M
å passe på/²pɑse ¹poː/passer på, passet på, har passet påto take care of, look after05M
rar/¹rɑːr/rart, rarestrange, odd05M
rundt/¹rʉnt/round, about05P
satt (å sitte)/¹sɑt/sat05M
å se ut/se ¹ʉːt/ /¹seː ʉtser ut, så ut, har sett utto look, appear05P
en servitør/særvi¹tøːr/servitøren, servitører, servitørenea waiter05M
å sitte/²site/sitter, satt, har sittetto sit05M
ei sjokoladekake/ʃuku²lɑːdeˌkɑːke/sjokoladekaka, sjokoladekaker, sjokoladekakenea chocolate cake05M
en skulptur/skʉlp¹tʉːr/skulpturen, skulpturer, skulpturenea sculpture05P
snakket (å snakke)/²snɑket/spoke 05K
snill/¹snil/snilt, snillekind05M
spiste (å spise)/²spiːste/ate05K
spurte (å spørre)/²spuːʈe/asked05M
sto (å stå)/¹stuː/stood05A
et stykke/²styke/stykket, stykker, stykkenea piece05M
en sykkel/¹sykel/sykkelen, sykler, syklenea bicycle05M
så (å se)/¹soː/saw05P
en tid/tiː/ /tiːd/tiden, tider, tidenea time05M
tok (å ta)/¹tuːk/took05A
et torg/¹torg/torget, torg, torgenea square05A
traff (å treffe)/¹trɑf/met05K
travel/¹trɑːvel/busy05A
et trehus/²treːˌhʉːs/trehuset, trehus, trehusenea wooden house05M
tror (å tro)/¹truːr/believe05M
trygg/¹tryg/trygt, tryggesafe, secure05M
trøtt/¹trøt/trøtt, trøttetired05P
ei uke/²ʉːke/uka, uker, ukenea week05A
uten/²ʉːtn̩/without05M
vanskelig/²vɑnskeli/vanskelig, vanskeligedifficult05K
var (å være)/¹vɑːr/was, were05K
veldig/²veldi/very05K
en venn/¹ven/vennen, venner, vennenea friend05K
en vikingkonge/²viːkiŋˌkoŋe/vikingkongen, vikingkonger, vikingkongenea viking king05P
viktig/²vikti/viktig, viktigeimportant05P
å vise/²viːse/viser, viste, har vistto show05K
åpen/²oːpen/åpent, åpneopen05M


TXT = Text where the word is used the first time.