Å

  WORD TRANSCRIPTION INFLECTION TRANSLATION 1st USED
  å /1oː/   to (infinitive marker) 1 Maria
  åpen /2oːpen/ åpent, åpne open 5 Maria
å åpne /o 2oːpne/ åpner, åpnet, har åpnet to open 10.2
et år /et 1oːr/ året, år, årene a year 1 Ken
  åtte /2ote/   eight 2 Ken

 


Tue, 16 Apr 2013 15:20:03 +0200