Vocabulary Å

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
  å /1oː/   to (infinitive marker) 1 Maria
  åpen /2oːpen/ åpent, åpne open 5 Maria
å åpne /o 2oːpne/ åpner, åpnet, har åpnet to open 10.2
et år /et 1oːr/ året, år, årene a year 1 Ken
  åtte /2ote/   eight 2 Ken