Norwegian on the Web

Vocabulary 1-10 » E

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

 
  Word Transcription Inflection Translation 1st used
  Edvard /1edˌvɑʈ/   Edvard 10.1
  egentlig /1eːgentli/   really 9.1
  ei /1æi/   a, an, one 1 Ken
en ekspeditør /en ekspedi1tøːr/ ekspeditøren, ekspeditører, ekspeditørene a shop assistant 1 Peter
  ekstra /1ekstrɑ/ ekstra, ekstra extra, additional 9.1
  eldste (gammel) /2elste/   oldest, eldest 10.1
  elektrisitet (uncount. noun) /elektrisi1teːt/ elektrisiteten electricity 8.1
  elendig /e1lendi/ elendig, elendige miserable 8.2
  eller /1eler/   or 6 Maria
  en /1eːn/   a, an, one 1 Peter
  én /1eːn/   one 9.1
  en gang til /en gɑŋ 1til/   once more, one more time 9.2
en ende /en 2ene/ enden, ender, endene an end 10.1
  endelig /2endeli/   finally 2 Maria
  ene (en) /2eːne/   one 10.1
et enebarn /et 2eːneˌbɑːɳ/ enebarnet, enebarn, enebarna an only child 7.1
  engelsk /1eŋelsk/   English 1 Anna
  enkel /1eŋkel/ enkelt, enkle simple, easy 8.1
  enn /1en/   than 8.1
  ennå /2eno/   yet, still 3 Ken
  ensom /2eːnsom/ ensomt, ensomme lonely 8.2
et eple /et 2eple/ eplet, epler, eplene an apple 4 Ken
en e-post /en 1eː ˌpost/ e-posten, e-poster, e-postene an e-mail 6 Ken
  er (å være) /1æːr/   am, are, is 1 Ken
et essay /et 1esei/ essayet, essay, essayene an essay 7.1
  et /1et/   a, an 1 Peter
en etasje /en e1tɑːʃe/ etasjen, etasjer, etasjene a storey, floor 3 Ken
  ett /1et/   one 2 Peter
  etter /2eter/   after 5 Ken
en ettermiddag /en 2etermiˌdɑːg/ ettermiddagen, ettermiddager, ettermiddagene an afternoon 2 Peter
et etternavn /et 2eteˌɳɑvn/ etternavnet, etternavn, etternavnene a surname 3 Ken
  etterpå /2eterˌpoː/   afterwards 2 Peter
  Eva /2eːvɑ/   Eve, Eva 9.1
et EØS-land /et eø1esːˌlɑn/ EØS-landet, EØS-land, EØS-landene an EEA country 4 Peter

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å