Norwegian on the Web

Vocabulary 1-10 » G

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

 
  Word Transcription Inflection Translation 1st used
  ga (å gi) /1gɑː/ gir, ga, har gitt gave, offered 7.1
  Gamle bybro /2gɑmle 1byːbru/   Old Town Bridge 5 Anna
  gammel /2gɑmel/ gammelt, gamle old 1 Ken
en gang /en 1gɑŋ/ gangen, ganger, gangene a time 5 Peter
  ganske /2gɑnske/   quite 4 Anna
et/en gardin /et gɑ1ɖiːn/ gardinet/gardinen, gardiner, gardinene a curtain 3 Anna
ei gate /æi 2gɑːte/ gata, gater, gatene a street 5 Anna
en gave /en 2gɑːve/ gaven, gaver, gavene a gift, present 10.2
et gebyr /et ge1byːr/ gebyret, gebyrer, gebyrene a fee, charge 4 Peter
en genser /en 1genser/ genseren, gensere, genserne a sweater 4 Anna
  Ghana /1gɑːnɑ/   Ghana 9.1
å gi /o 1jiː/ gir, ga, har gitt to give 7.1
  gift /1jift/   married 1 Ken
å gifte seg /o 2jifte ˌsæi/ gifter seg, giftet seg, har giftet seg to get married, to marry 7.1
  gikk (å gå)     walked, went 5 Ken
  gir (å gi) /1jiːr/ gir, ga, har gitt gives, offers 8.1
en gitar /en gi1tɑːr/ gitaren, gitarer, gitarene a guitar 3 Maria
å gjelde /o 2jele/ gjelder, gjaldt, har gjeldt to be valid, to concern 9.2
  gjennom /1jenom/   through 3 Anna
  gjerne /2jæːɳe/   would like 2 Ken
har gjort (å gjøre) /hɑr 1juʈ/   has done 6 Anna
  gjør (å gjøre) /1jøːr/ gjøre, gjør, har gjort does, also barks 7.2
å gjøre /o 2jøːre/ gjør, gjorde, har gjort to do 1 Anna
  glad /1glɑː/ glad, glade happy, glad 5 Maria
å glede seg /o 2gleːde ˌsæi/ gleder seg, gledet seg, har gledet seg to look forward to 3 Peter
å glemme /o 2gleme/ glemmer, glemte, har glemt to forget 5 Maria
  glitter (uncount. noun) /1gliter/ glitteret tinsel 10.2
  god /1guː/   good 1 Maria
  god tur! /1guː 1tʉːr/   have a nice trip! 1 Peter
en grammatikk /en grɑmɑ1tik/ grammatikken, grammatikker, grammatikkene a grammar 7.1
  gratis /1grɑːtis/ gratis, gratis free (of charge), gratis 9.2
en grav /en 1grɑːv/ graven, graver, gravene a grave 5 Peter
  greide /2græide/   managed (to manage) 5 Anna
å greie /o 2græie/ greier, greide, har greid to manage 5 Anna
  greit /1græit/   all right 3 Ken
å grille /o 2grile/ griller, grillet, har grillet to grill 8.1
ei gruppe /æi 2grʉpe/ gruppa, grupper, gruppene a group 7.1
en gryterett /en 2gryːteˌret/ gryteretten, gryteretter, gryterettene a casserole 8.1
  grønn /1grøn/ grønt, grønne green 4 Anna
en grøt /en 1grøːt/ grøten, grøter, grøtene a porridge 10.2
  grå /1groː/ grått, gråe grey 4 Anna
en gudstjeneste /en 1gʉtsˌtjeːneste/ gudstjenesten, gudstjenester, gudstjenestene a church service 10.2
en guide /en 1gɑid/ guiden, guider, guidene a guide 5 Peter
et gulv /et 1gʉlv/ gulvet, gulv, gulvene a floor 8.2
en gutt /en 1gʉt/ gutten, gutter, guttene a boy 6 Anna
  gøy /1gøy/   fun 7.2
å /o 1goː/ går, gikk, har gått to walk, go 2 Anna
å gå på tur /o go po 1tʉːr//   to go for a hike 10.1
ei gågate /æi 2goːˌgɑːte/ gågata, gågater, gågatene a pedestrian area 5 Anna
har gått (å gå) /hɑr 1got/   has gone 6 Peter

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å