Vocabulary H

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
å ha /o 1hɑː/ har, hadde, har hatt to have 1 Ken
  ha det bra! /1hɑː de 1brɑː/   goodbye! be fine! 1 Maria
  ha det! /1hɑː de/   so long! 1 Maria
å ha lyst på /o hɑ 1lyst po/ har lyst på, hadde lyst på, har hatt lyst på to want 3 Peter
å ha lyst til å … /o hɑ 1lyst til o/ har lyst til, hadde lyst til, har hatt lyst til want to, would like to 4 Maria
  hadde (å ha) /2hɑde/   had 5 Anna
  hallo /hɑ1luː/   hello 1 Maria
en hals /en 1hɑls/ halsen, halser, halsene a throat, neck 8.2
en halstablett /en 2hɑlstɑˌblet/ halstabletten, halstabletter, halstablettene a lozenge, throat pastille 8.2
  halv /1hɑl/   half 2 Maria
  ham /1hɑm/   him 2 Anna
  han /1hɑn/   he, him 1 Ken
å handle /o 2hɑndle/ handler, handlet, har handlet to shop 4 Ken
en handlekurv /en 2hɑndleˌkʉrv/ handlekurven, handlekurver, handlekurvene a shopping basket 4 Maria
en handlevogn /en 2hɑndleˌvoŋn/ handlevognen, handlevogner, handlevognene a shopping cart 4 Ken
  hans /1hɑns/   his 7.1
  hei /1hæi/   hi 2 Anna
  hel /1heːl/ helt, hele whole, entire 5 Maria
  heldigvis /2heldiˌviːs/   fortunately 4 Ken
  hele (hel) /2heːle/     9.2
ei helg /æi 1helg/ helga, helger, helgene a weekend 8.1
  heller /1heler/   rather 7.2
en helseforsikring /en 2helsefoˌʃikriŋ/ helseforsikringen, helseforsikringer, helseforsikringene a health insurance 4 Peter
et helårskort /et 2heːlˌoːʃˌkoʈ/ helårskortet, helårskort, helårskortene a year round ticket 6 Maria
  hemmelig /2hemeli/ hemmelig, hemmelige secret 5 Maria
  henne /2hene/   her 3 Anna
  hennes /2henes/   her, hers 7.1
  Henrik /1henrik/   Henrik, (Henry) 10.1
å hente /o 2hente/ henter, hentet, har hentet to fetch, pick up, get 3 Ken
  her /1hæːr/   here 1 Maria
å hete /o 2heːte/ heter, het, har hett to be called 1 Ken
å hilse /o 2hilse/ hilser, hilste, har hilst to greet 1 Maria
  hilsen Maria /2hilsn̩ mɑ1riːɑ/   love from Maria, "regards, Maria" 5 Maria
en historie /en hi1stuːrie/ historien, historier, historiene a history, story 5 Anna
  hit /1hiːt/   here 8.2
  hjalp (å hjelpe) /1jɑlp/   helped 5 Anna
en hjelp /en 1jelp/ hjelpen a help 2 Anna
å hjelpe /o 2jelpe/ hjelper, hjalp, har hjulpet to help 2 Anna
et hjem /et 1jem/   a home 4 Ken
  hjem /1jem/   home 7.1
et hjemland /et 1jemˌlɑn/ hjemlandet, hjemland, hjemlandene a native country 7.2
  hjemme /2jeme/   at home 3 Anna
en hobby /en 1hoby/ hobbyen, hobbyer, hobbyene a hobby, pastime 7.2
å holde /2hole/ holder, holdt, har holdt to hold, keep 5 Maria
et hotell /et hu1tel/ hotellet, hoteller, hotellene a hotel 8.1
et hotellrom /et hu2telˌrum/ hotellrommet, hotellrom, hotellrommene a hotel room 9.2
ei hovedgate /æi 2huːvedˌgɑːte/ hovedgata, hovedgater, hovedgatene a main street 10.1
et hovedpunkt /et 2huːvedˌpuŋt/ hovedpunktet, hovedpunkt, hovedpunktene a main point 9.1
en hovedstad /en 2huːvedˌstɑːd/ hovedstaden, hovedstader, hovedstadene a capital 10.1
  huff /1hʉf/   exclamation: Oh! Ugh! 8.1
et humør /et hʉ1møːr/ humøret (uncountable noun) a mood 4 Maria
  hun /1hʉn/   she 1 Ken
et hus /et 1hʉːs/ huset, hus, husene a house, building 6 Maria
å huske /o 2hʉske/ husker, husket, har husket to remember 6 Anna
å huske på /o 2hʉske ˌpoː/ husker på, husket på, har husket på to remember 9.2
  hva /1vɑː/   what 1 Ken
  hver /1væːr/ hvert every, each 7.2
  hverandre /vær2ɑndre/   each other 5 Maria
  hvilken /1vilken/   which, what 2 Maria
  hvilket /1vilket/   which 4 Ken
  hvis /1vis/   if 7.2
  hvit /1viːt/ hvitt, hvite white 10.2
  hvor /1vur/   where 1 Ken
  hvor langt /vu 1ɭɑŋt/   how far 1 Peter
  hvor lenge /vu 2ɭeŋe/   how long 6 Peter
  hvordan /1vuɖɑn/   how 1 Maria
en hybel /en 1hyːbel/ hybelen, hybler, hyblene a bed-sitter, lodgings 3 Ken
  hyggelig /2hygeli/   nice, pleasant 1 Maria
  hyggelig å hilse på deg! /2hygeli å 2hilse po dæi/   nice to meet you! 1 Maria
  hyggeligere /2hygeliere/   nicer, kinder 8.1
ei hytte /æi 2hyte/ hytta, hytter, hyttene a cabin 8.1
en hyttetur /en 2hyteˌtʉːr/ hytteturen, hytteturer, hytteturene a trip to a cottage 8.1
å høre /o 2høːre/ hører, hørte, har hørt to hear 6 Peter
  hørte (å høre) /2høːʈe/   heard 6 Peter
en høst /en 1høst/ høsten, høster, høstene an autumn 8.1
en høstferie /en 2høstˌfeːrie/ høstferien, høstferier, høstferiene an autumn vacation 10.1
  høy /1høy/ høyt, høye tall, loud, high 3 Anna
  høyre /1høyre/   right 2 Peter
  høyt (høy) /1høyt/   loud, high, tall 9.2
å håpe /o 2hoːpe/ håper, håpet, har håpet to hope 6 Peter

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å