Vocabulary K

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
en kafé /en kɑ1feː/ kaféen, kaféer, kaféene a café 2 Peter
en kaffe /en 1kɑfe/ kaffen a coffee 2 Peter
  kakao (uncount. noun) /kɑ1kɑːu/ kakaoen cocoa 8.1
ei kake /æi 2kɑːke/ kaka, kaker, kakene a cake 4 Maria
et kakestykke /et 2kɑːkeˌstyke/ kakestykket, kakestykker, kakestykkene a cake slice 4 Maria
  kald /1kɑl/ kaldt, kalde cold 4 Anna
  kaldere /2kɑlere/   colder 8.1
  kaldt (kald) /1kɑlt/ kald, kaldt, kalde cold 8.1
  kan (å kunne) /1kɑn/   can, be able to 2 Ken
  kanskje /2kɑɳʃe/   perhaps, maybe 1 Maria
ei kantine /æi kɑn2tiːne/ kantina, kantiner, kantinene a canteen 9.1
  Karl Johans gate /1kɑːɭ ju1hɑns ˌgɑːte/   Karl Johan's street (in Oslo) 10.1
et kart /et 1kɑʈ/ kartet, kart, kartene a map 1 Peter
en kasse /en 2kɑse/ kassen, kasser, kassene a cash register 4 Ken
å kaste opp /o 2kɑste ˌop/ kaster opp, kastet opp, har kastet opp to throw up, vomit 8.2
en katedral /en kɑte1drɑːl/ katedralen, katedraler, katedralene a cathedral 5 Peter
en kilometer /en 1çiːloˌmeːter/ kilometeren, kilometer, kilometerne a kilometre 1 Peter
  Kina /1çiːnɑ/   China 7.1
en kino /en 1çiːnu/ kinoen, kinoer, kinoene a cinema 7.2
ei kirke /æi 2çirke/ kirka, kirker, kirkene a church 5 Peter
en kjeks /en 1çeks/ kjeksen, kjekser, kjeksene a cracker, cookie 8.1
  kjemisk /1çeːmisk/ kjemisk, kjemiske chemical 9.1
  kjempebra /2çempeˌbrɑː/ kjempebra, kjempebra awesome 4 Maria
  kjempeflink /2çempeˌfliŋk/ kjempeflinkt, kjempeflinke very good, clever 3 Maria
  kjempegod /2çempeˌguː/ kjempegodt, kjempegode very good, delicious 5 Maria
  kjempemorsom /2çempeˌmuʃom/ kjempemorsomt, kjempemorsomme hilarious 7.2
  kjempesulten /2çempeˌsʉlːtn̩/ kjempesultent, kjempesultne very hungry 3 Peter
  kjempesøt /2çempeˌsøːt/ kjempesøtt, kjempesøte very cute, very sweet 7.1
å kjenne /o 2çene/ kjenner, kjente, har kjent to feel, know 10.2
å kjenne igjen /i 2çene iˌjen/   to recognize 10.2
  kjent /1çent/ kjent, kjente well-known, famous 10.1
  kjær /1çæːr/ kjært, kjære dear 5 Maria
et kjøkken /et 1çøken/ kjøkkenet, kjøkken/-er, kjøkkenene a kitchen 3 Anna
en kjøkkenbenk /en 1çøkenˌbeŋk/ kjøkkenbenken, kjøkkenbenker, kjøkkenbenkene a workbench 3 Maria
en kjøledisk /en 2çøːleˌdisk/ kjøledisken, kjøledisker, kjølediskenedisk a refrigerating counter 4 Ken
et kjøleskap /en 2çøːleˌskɑp/ kjøleskapet, kjøleskap, kjøleskapene a refrigerator 3 Peter
å kjøpe /o 2çøːpe/ kjøper, kjøpte, har kjøpt to buy 2 Peter
et kjøpesenter /et 2çøːpeˌsenter/ kjøpesenteret, kjøpesentre, kjøpesentrene a shopping centre 2 Peter
å kjøre /o 2çøːre/ kjører, kjørte, har kjørt to drive 2 Ken
en klasse /en 2klɑse/ klassen, klasser, klassene a class 7.2
ei klasseliste /æi 2klɑseˌliste/ klasselista, klasselister, klasselistene a class list 8.1
å klatre /o 2klɑtre/ klatrer, klatret, har klatret to climb 7.2
ei klatregruppe /æi 2klɑtreˌgrʉpe/ klatregruppa, klatregrupper, klatregruppene a climbing group 7.2
å kle seg /o 1kleː ˌsæi/ kler seg, kledde seg, har kledd seg to dress 3 Peter
en klem /en 1klem/ klemmen, klemmer, klemmene a hug 8.2
en klesbutikk /en 2kleːsbʉˌtik/ klesbutikken, klesbutikker, klesbutikkene a clothing store 4 Anna
  klokka er… /2klokɑ 1æːr/ klokka er… the time is… 2 Ken
ei klokke /æi 2kloke/ klokka, klokker, klokkene a clock, watch 2 Ken
  klær (plural) /1klæːr/ klærne clothes 4 Anna
en koffert /en 1kufeʈ/ kofferten, kofferter, koffertene a suitcase 2 Anna
å koke /o 2kuːke/ koker, kokte, har kokt to boil 3 Maria
en kollega /en ko1leːgɑ/ kollegaen, kollegaer, kollegaene a colleague 10.2
  kom (å komme) /1kom/   came 6 Peter
å komme /o 2kome/ kommer, kom, har kommet to come 1 Ken
har kommet (å komme) /hɑr 2komet/   has come 6 Peter
et kompendium /et kum1pendiʉm/ kompendiet, kompendier, kompendiene a compendium 6 Anna
ei kone /æi 2kuːne/ kona, koner, konene a wife 7.1
en konferanse /en kunfe1rɑnse/ konferansen, konferanser, konferansene a conference 9.2
  Kong /1koŋ/   King (as title) 5 Peter
en konge /en 2koŋe/ kongen, konger, kongene a king 5 Peter
en konsert /en kun1sæʈ/ konserten, konserter, konsertene a concert 6 Maria
en konsulent /en kunsʉ1lent/ konsulenten, konsulenter, konsulentene consultant, adviser 6 Ken
en kontakt /en kun1tɑkt/ kontakten, kontakter, kontaktene a contact 7.1
et kontor /et kun1tuːr/ kontoret, kontorer, kontorene an office 6 Ken
en kontrakt /en kun1trɑkt/ kontrakten, kontrakter, kontraktene a contract 3 Ken
en kopp /en 1kop/ koppen, kopper, koppene a cup 2 Peter
en korrektur /en kurek1tʉːr/ korrekturen, korrekturer, korrekturene a proof, correction 9.1
et kort /et 1koʈ/ kortet, kort, kortene a card 2 Anna
å kose seg /o 2kuːse ˌsæi/ koser seg, koste seg, har kost seg to have a good time, snuggle up 4 Maria
  koselig /2kuːseli/ koselig, koselige cosy, nice 4 Maria
å koste /o 2koste/ koster, kostet, har kostet to cost 1 Peter
ei krone /æi 2kruːne/ krona, kroner, kronene a crown 1 Peter
å kunne /o 2kʉne/ kan, kunne, har kunnet (the infinitive of) can, be able to 2 Ken
et kurs /et 1kʉːʃ/ kurset, kurs, kursene a course 6 Peter
  kvalm /1kvɑlm/ kvalmt, kvalme queasy 8.2
  kvart /1kvɑʈ/   quarter 2 Maria
en kveld /en 1kvel/ kvelden, kvelder, kveldene an evening, night 8.1
  Kvikklunsj /1kvikˌløɳʃ/   Kvikklunsj 8.1
en /en 1køː/ køen, køer, køene a queue, line 4 Peter
en kølapp /en 1køːˌlɑp/ kølappen, kølapper, kølappene a queue number 4 Ken
ei kåpe /æi 2koːpe/ kåpa, kåper, kåpene a coat 4 Anna

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å