Vocabulary L

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
  lagd (å lage) /1lɑgd/   made 10.2
å lage /o 2lɑːge/ lager, lagde, har lagd to make 3 Peter
en laks /en 1lɑks/ laksen, lakser, laksene a salmon 10.2
å lande /o 2lɑne/ lander, landet, har landet to land 2 Anna
  lang /1lɑŋ/ langt, lange long 6 Anna
  langt /1lɑŋt/   far 1 Peter
  ledig /2leːdi/ ledig, ledige vacant 1 Maria
en lege /en 2leːge/ legen, leger, legene a doctor, GP 8.2
en legevakt /en 2leːgeˌvɑkt/ legevakten, legevakter, legevaktene a casualty clinic 8.2
en legevaktsentral /en 2leːgevɑktsenˌtrɑːl/ legevaktsentralen, legevaktsentraler, legevaktsentralene telephone central for emergency clinic 8.2
å legge /o 2lege/ legger, la, har lagt to lay, put 3 Anna
å legge seg /o 2lege ˌsæi/ legger seg, la seg, har lagt seg to go to bed, lie down 8.2
å legge ved /o 2lege ˌveː/ legger ved, la ved, har lagt ved to attach 4 Peter
ei lekse /æi 2lekse/ leksa, lekser, leksene a lesson, homework 7.1
  lenge /2leŋe/ lenger, lengst long 7.1
  lenge siden /2leŋe ˌsiːdn̩/   long ago 9.2
å lese /o 2leːse/ leser, leste, har lest to read 4 Maria
å ligge /o 2lige/ ligger, lå, har ligget to stand, lie 2 Maria
å like /o 2liːke/ liker, likte, har likt to like 4 Anna
en lillebror /en 2lile̩bruːr/ lillebroren, lillebrødre, lillebrødrene a little/baby brother 7.1
ei liste /æi 2liste/ lista, lister, listene a list 3 Ken
  lita (liten) /2liːtɑ/   little, small 7.2
  liten /2liːtn̩/ lita (f), lite (n), små (pl) small 4 Maria
  litt /1lit/   a little 1 Anna
ei lommebok /æi 2lumeˌbuːk/ lommeboka, lommebøker, lommebøkene a wallet 4 Ken
en lunsj /1løɳʃ/ lunsjen, lunsjer, lunsjene a lunch 6 Anna
å lure /2lʉːre/ lurer, lurte, har lurt to wonder 10.2
  lutefisk (uncount. noun) /2lʉːteˌfisk/ lutefisken lutefisk 10.2
  lykke til! /2lyke 1til/   good luck! 3 Ken
et lys /et 1lyːs/ lyset, lys, lysene a candle 4 Maria
  lys /1lyːs/ lyst, lyse bright, light, blond(e) 6 Ken
  lysegrå /2lyːseˌgroː/ lysegrått, lysegråe light grey 4 Anna
en lysestake /en 2lyːseˌstɑːke/ lysestaken, lysestaker, lysestakene a candlestick 4 Maria
en lyst /1lyst/ lysten, lyster, lystene a wish, desire, inclination 3 Peter
  lyst på (cf. å ha lyst på) /1lyst po/   wanting something 3 Peter
  lyst til (cf. å ha lyst til å ...) /1lyst til/   wanting to do something 4 Maria
å lære /o 2læːre/ lærer, lærte, har lært to learn 6 Peter
en lærer /en 2læːrer/ læreren, lærere, lærerne a teacher 6 Peter
å løpe /o 2løːpe/ løper, løp, har løpt to run 8.2
en lørdag /en 1løːˌɖɑːg/ lørdagen, lørdager, lørdagene a Saturday 6 Maria
et lån /et 1loːn/ lånet, lån, lånene a loan 6 Peter
å låne /o 2loːne/ låner, lånte, har lånt to borrow 6 Anna
en lås /en 1loːs/ låsen, låser, låsene a lock 5 Maria
å låse /o 2loːse/ låser, låste, har låst to lock 5 Maria

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å