Norwegian on the Web

Vocabulary 1-10 » N

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

 
  Word Transcription Inflection Translation 1st used
en nabo /en 2nɑːbo/ naboen, naboer, naboene a neighbour 5 Maria
  naiv /nɑ1iːv/ naivt, naive naive, naïve 6 Anna
en nasjonalforsamling /en nɑʃu1nɑːlfoˌʃɑmliŋ/ nasjonalforsamlingen. Nasjonalforsamlinger, nasjonalforsamlingene a national assembly 10.1
en nasjonalitet /en nɑʃunɑli1teːt/ nasjonaliteten, nasjonaliteter, nasjonalitetene a nationality 6 Peter
ei natt /æi 1nɑt/ natta, netter, nettene a night 9.2
et navn /et 1nɑvn/ navnet, navn, navnene a name 6 Peter
  nei /1næi/   no 1 Maria
  nei da /1næi dɑ/   Oh no 9.2
  nervøs /nær1vøːs/ nervøst, nervøse nervous 9.2
  neste /2neste/   next 1 Maria
  nesten /2nestn̩/   almost, nearly 9.2
et nett /et 1net/ nettet, nett, nettene a web 6 Anna
  nettopp /1netop/   just 6 Ken
en nevø /en ne1vøː/ nevøen, nevøer, nevøene a nephew 7.1
  ni /1niː/   nine 2 Maria
  Nidarosdomen /2niːdɑrusˌduːmen/   the Nidaros Cathedral 5 Anna
  Nobel /nu1bel/   Nobel 10.1
  Nobels Fredssenter /nu1bels 1freːdˌsːenter/   Nobel Peace Center 10.1
  noe (noen) /2nuːe/   something 6 Anna
  noen /2nuːen/   some, somebody, any, anybody 2 Peter
  nok /1nok/   enough 8.1
  nok /1nok/   probably, I gather 8.2
en nordmann /en 1nurmɑn/ nordmannen, nordmenn, nordmennene a Norwegian 3 Peter
  Norge /2norge/   Norway 1 Ken
  norsk /1noʃk/   Norwegian 1 Anna
et norskkurs /et 1noʃˌkʉːʃ/ norskkurset, norskkurs, norskkursene a Norwegian course 6 Peter
ei notatbok /æi nu1tɑːtˌbuːk/ notatboka, notatbøker, notatbøkene a notebook 4 Maria
  nr. /1numer/   no. 3 Ken
et nummer /et 1numer/ nummeret, nummer/numre, numrene a number 2 Anna
  ny /1nyː/ nytt, nye new 4 Anna
en nyhet /en 1nyːˌheːt/ nyheten, nyheter, nyhetene a piece of news 9.2
  nær /1næːr/ nært, nære near 6 Maria
en nærhet /en 2næːrˌheːt/ nærheten, nærheter, nærhetene a vicinity, nearness 5 Maria
en nøkkel /en 2nøkel/ nøkkelen, nøkler, nøklene a key 3 Ken
  /1noː/   now 1 Maria
  når /1nor/   when 2 Maria

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å