Ø

  WORD TRANSCRIPTION INFLECTION TRANSLATION 1st USED
  øst /1øst/   east 2 Peter
  Østlandet /2østˌlɑne/   Eastern Norway 10.1
et øyeblikk /et 2øyeˌblik/ øyeblikket, øyeblikk, øyeblikkene a moment 2 Ken

 


Tue, 16 Apr 2013 15:19:45 +0200