B

  WORD TRANSCRIPTION INFLECTION TRANSLATION 1st USED
et bad /et 1bɑːd/ badet, bad, badene a bath 3 Peter
  bagasje (uncount. noun) /bɑ1gɑːʃe/ bagasjen luggage 2 Ken
en bagett /en bɑ1get/ bagetten, bagetter, bagettene a baguette 4 Maria
å bake /o 2bɑːke/ baker, bakte, har bakt to bake 10.2
et bakeri /et bɑke1riː/ bakeriet, bakerier, bakeriene a bakery 4 Maria
en ballett /en bɑ1let/ balletten, balletter, ballettene a ballet 7.2
et ballspill /et 2bɑlˌspil/ ballspillet, ballspill, ballspillene a ball game 7.2
en banan /en bɑ1nɑːn/ bananen, bananer, bananene a banana 4 Ken
å banke /o 2bɑŋke/ banker, banket, har banket to knock 4 Maria
å barbere seg /o bɑr1beːre ˌsæi/ barberer seg, barberte seg, har barbert seg to shave 3 Peter
  Barcelona /bɑrse1luːnɑ/   Barcelona 1 Maria
  bare /2bɑːre/   just, only 1 Maria
  bare bra! /2bɑːre 1brɑː/   just fine! 1 Maria
  bare hyggelig! /2bɑːre 2hygeli/   you're welcome! 6 Ken
et barn /et 1bɑːɳ/ barnet, barn, barna a child 7.1
en barnehage /en 2bɑːɳeˌhɑːge/ barnehagen, barnehager, barnehagene a kindergarten 7.1
  bedre /1beːdre/   better 8.1
en bedring /en 2beːdring/ bedringen, bedringer, bedringene a recovery 8.2
  begge /2bege/   both 6 Peter
å begynne /o be1jyne/ begynner, begynte, har begynt to begin 4 Maria
et begynnerkurs /et be1jynerˌkʉːʃ/ begynnerkurset, begynnerkurs, begynnerkursene a beginner course 7.2
  Beijing /bæi1dʒiŋ/   Beijing 7.1
en bekreftelse /en be1kreftelse/ bekreftelsen, bekreftelser, bekreftelsene a confirmation 4 Peter
  bekymret /be1çymret/ bekymret, bekymrede worried, anxious 8.1
en bensinstasjon /en ben1siːnstɑˌʃuːn/ bensinstasjonen, bensinstasjoner, bensinstasjonene a petrol station 1 Peter
  berømt /be1rømt/ berømt, berømte famous 10.1
en beskjed /en be1ʃeː/ beskjeden, beskjeder, beskjedene a message 8.1
  best /1best/ best, beste best 7.2
en bestefar /en 2besteˌfɑːr/ bestefaren, bestefedre, bestefedrene a grandfather 5 Maria
  besteforeldre (count. noun) /2bestefoˌreldre/ besteforeldrene grandparents 7.1
å bestemme /o be1steme/ bestemmer, bestemte, har bestemt to decide 4 Maria
ei bestemor /æi 2besteˌmuːr/ bestemora, bestemødre, bestemødrene a grandmother 7.1
et besøk /et be1søːk/ besøket, besøk, besøkene a visit 5 Peter
å besøke /o be1søːke/ besøker, besøkte, har besøkt to visit 10.1
å betale /o be1tɑːle/ betaler, betalte, har betalt to pay 2 Ken
å bety /o be1tyː/ betyr, betydde, har betydd to mean 2 Maria
et bibliotek /et biblio1teːk/ biblioteket, biblioteker, bibliotekene a library 6 Anna
en bil /en 1bi:l/ bilen, biler, bilene a car 1 Peter
et bilde /et 2bilde/ bildet, bilder, bildene a picture 6 Maria
en billett /en bi1let/ billetten, billetter, billettene a ticket 2 Maria
  billig /2bili/ billig, billige inexpensive, cheap 4 Ken
å bli /o 1bliː/ blir, ble, har blitt to become, will be, turn out 1 Peter
ei bløtkake /æi 2bløːtˌkɑːke/ bløtkaka, bløtkaker, bløtkakene a layer cake 9.1
  blå /1bloː/ blått, blåe blue 4 Anna
å blåse /o 2bloːse/ blåser, blåste, har blåst to blow, be windy 8.1
å bo /o 1buː/ bor, bodde, har bodd to live 1 Ken
ei bok /æi 1buːk/ boka, bøker, bøkene a book 4 Maria
en bokhandel /en 2buːkˌhɑndel/ bokhandelen, bokhandler, bokhandlene a bookstore 4 Maria
ei bokhylle /æi 2buːkˌhyle/ bokhylla, bokhyller, bokhyllene a book shelf 3 Anna
ei bolle /æi 2bole/ bolla, boller, bollene a bun 4 Ken
et bord /et 1buːr/ bordet, bord, bordene a table 3 Ken
  bordtennis (uncount. noun) /2buːˌʈenis/ bordtennisen table tennis 7.2
  bort /1buʈ/   away, off, over 8.2
  borte /2buʈe/   away, off, over 8.1
  bra /1brɑː/ bra, bra fine, good, well 1 Maria
  brant (å brenne) /1brɑnt/   burnt (to burn) 5 Peter
å brenne /o 2brene/ brenner, brant, har brent to burn 5 Peter
et brev /et 1breːv/ brevet, brev, brevene a letter 4 Peter
en bror /en 1bruːr/ broren, brødre, brødrene a brother 3 Maria
en brosjyre /en bru2ʃyːre/ brosjyren, brosjyrer, brosjyrene a folder, brochure 5 Anna
å bruke /o 2brʉːke/ bruker, brukte, har brukt to use 2 Maria
et brukernavn /et 2brʉːkeˌɳɑvn/ brukernavnet, brukernavn, brukernavnene a username 9.2
  brun /1brʉːn/ brunt, brune brown 3 Anna
en brus /en 1brʉːs/ brusen, brus, brusene a (bottle of) soda pop 1 Peter
et brød /et 1brøː/ brødet, brød, brødene a bread, a loaf of bread 3 Peter
ei brødhylle /æi 2brøːdˌhyle/ brødhylla, brødhyller, brødhyllene a bread rack 4 Ken
  brødre (en bror) /2brøːdre/   brothers 3 Maria
ei brødskive /æi 2brøːʃiːve/ brødskiva, brødskiver, brødskivene a slice of bread 3 Peter
  burde (å burde) /2bʉɖe/   should 10.2
en bursdag /en 1bʉʃˌdɑːg/ bursdagen, bursdager, bursdagene a birthday 9.1
en buss /en 1bʉs/ bussen, busser, bussene a bus 2 Anna
en bussjåfør /en 1bʉsʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene a bus driver 2 Anna
ei bussrute /æi 1bʉsˌrʉːte/ bussruta, bussruter, bussrutene a bus route 2 Maria
en busstur /en 1bʉsˌtʉːr/ bussturen, bussturer, bussturene a bus trip 2 Anna
en butikk /en bʉ1tik/ butikken, butikker, butikkene a shop 4 Anna
en by /en 1byː/ byen, byer, byene a city 1 Maria
  bygde (å bygge) /2bygde/   built (to build) 5 Peter
et bygg /et 1byg/ bygget, bygg, byggene a building 6 Ken
å bygge /o 2byge/ bygger, bygde, har bygd to build 5 Peter
en bygning /en 2bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene a building 3 Ken
å bytte /o 2byte/ bytter, byttet, har byttet to change, exchange 2 Maria
en bytur /en 1byːˌtʉːr/ byturen, byturer, byturene a trip to town 5 Ken
  bærbar /2bæːrˌbɑːr/ bærbart, bærbare portable 9.2
en bærbar PC /en 2bæːrˌbɑːr 2peːse/   a laptop 9.2
å bære /o 2bæːre/ bærer, bar, har båret to carry 3 Anna
  bøker (ei bok) /1bøːker/   books 6 Ken
  både - og /2boːde 1oːg/   both - and 7.1
et bål /et 1boːl/ bålet, bål, bålene a fire 8.1
en båt /en 1boːt/ båten, båter, båtene a boat 1 Maria

 


Fri, 19 Apr 2013 10:43:39 +0200