Norwegian on the Web

Vocabulary 1-10 » V

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

 
  Word Transcription Inflection Translation 1st used
  vanlig /2vɑːnli/ vanlig, vanlige usual, customary 10.2
  vanligvis /2vɑːnliˌviːs/   usually 7.2
  vann /1vɑn/ vannet (uncountable noun) water 3 Maria
en vannkoker /en 2vɑnˌkuːker/ vannkokeren, vannkokere, vannkokerne a kettle 3 Maria
  vanskelig /2vɑnskeli/ vanskelig, vanskelige difficult 5 Ken
  vant til /1vɑnt ˌtil/   used to 8.1
  var (å være) /1vɑːr/   was, were 5 Ken
  varm /1vɑrm/ varmt, varme warm, hot 4 Anna
å varme /o 2vɑrme/ varmer, varmet, har varmet to warm 8.1
en varmegrad /en 2vɑrmeˌgrɑːd/ varmegraden, varmegrader, varmegradene one degree above zero 8.1
  varmere /2vɑrmere/   warmer 8.1
å vaske /o 2vɑske/ vasker, vasket, har vasket to wash, clean 7.2
  ved /1veː/   at, by, near, on, to 6 Ken
  ved siden av /ve 2siːdn̩ ˌɑːv/   beside 3 Anna
et vedlegg /et 2veːdˌleg/ vedlegget, vedlegg, vedleggene an attachment 9.1
en vei /en 1væi/ veien, veier, veiene a road 2 Ken
en veileder /en 2væiˌleːder/ veilederen, veiledere, veilederne a supervisor, guide 9.1
  veldig /2veldi/   very 5 Ken
  velkommen /vel1komen/   welcome 1 Peter
en venn /en 1ven/ vennen, venner, vennene a friend 5 Ken
ei venninne /æi ve2nine/ venninna, venninner, venninnene a (female) friend 7.2
  vennlig /2venli/ vennlig, vennlige friendly, kind 9.1
  venstre /1venstre/   left 2 Peter
å vente /o 2vente/ venter, ventet, har ventet to wait 2 Anna
  verken - eller /1værken 1eler/   neither - nor 10.2
ei veske /æi 2veske/ veska, vesker, veskene a handbag 2 Anna
  vet (å vite) /1veːt/   know(present tense) 3 Peter
  vi /viː/   we 1 Maria
  Vigelandsparken /2viːgelɑnsˌpɑrken/   the Vigeland Park 10.1
en vikingkonge /en 2viːkiŋˌkoŋe/ vikingkongen, vikingkonger, vikingkongene a Viking king 5 Peter
et vikingskip /et 2viːkiŋˌʃiːp/ vikingskipet, vikingskip, vikingskipene a Viking ship 10.1
  Vikingskipshuset /2viːkiŋˌʃiːpsˌhʉːse/   the Viking Ship Museum 10.1
  viktig /2vikti/ viktig, viktige important 5 Peter
  vil (å ville) /1vil/   wants to, will 2 Ken
å ville /o 2vile/ vil, ville, har villet wants to, will 2 Ken
et vindu /et 2vindʉ/ vinduet, vinduer, vinduene a window 3 Anna
en vinter /en 1vinter/ vinteren, vintre, vintrene a winter 8.1
  virkelig /2virkeli/   really 8.1
å vise /o 2viːse/ viser, viste, har vist to show 5 Ken
å vise fram  /o 2viːse ˌfrɑm/ viser fram, viste fram, har vist fram to show 4 Peter
et viskelær /et 2viskeˌlæːr/ viskelæret, viskelær, viskelærene an eraser 6 Peter
  visste (å vite) /2viste/   knew 6 Peter
å vite /o 2viːte/ vet, visste, har visst to know 3 Peter
en volleyball /en 1voliˌbɑl/ volleyballen, volleyballer, volleyballene a volleyball 6 Maria
  vond /1vun/ vondt, vonde painful, sore 8.2
  vondt i halsen /1vunt i 1hɑlsn̩/    a sore throat 8.2
  vær (uncount. noun) /1væːr/ været weather 8.1
  vær så god! /væʃe1guː/   you're welcome! please! here you are! 1 Maria
å være /o 2væːre/ er, var, har vært to be, exist 1 Ken
har vært (å være) /hɑr 1væʈ/   has been 6 Ken
å våkne /o 2voːkne/ våkner, våknet, har våknet to wake up 8.2

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å