12.12.2012

Visjonen: Eksperimenter overflødige

Skrevet av Albert Collett

I fjor kom BMW og Toyota. I år Honda og GM. Hvert år banker noen av verdens største bilfabrikker på døra hos SIMLab på NTNU i Trondheim.

SIMLab-direktør Magnus Langseth. Foto: Ole Morten Melgård

- Vi spurte Honda rett ut hvorfor de kom, forteller direktør Magnus Langseth. Svaret var kort og konsist: «Vi har sjekket. Dere er en av de to-tre ledende forskningsinstitusjonene i verden på deres felt.»

Langseth bestemte seg for å sette Honda på prøve. Han beskrev tema for en doktoravhandling, fortalte hva den ville koste, og sendte av gårde en e-post. Det drøyde bare noen timer før svaret kom: «Vi er med.»*

 

Kuler og kræsj

På barnespråk heter forskningsfeltet «kræsj bom bang». På engelsk finnes forklaringen i navnet Structural Impact Laboratory.

SIMLab finner ut hvilke egenskaper materialene må ha for at for eksempel støtfangerne på Audi, Renault og de andre store bilmerkene skal behandle fotgjengerne mest mulig skånsomt. SIMLab finner også ut hvordan vi kan beskytte oss hvis det smeller.

Statusen som senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI, sikrer stor grad av finansiering fra Norges Forskningsråd og de industrielle partnerne. Det åtteårige programmet går ut i 2014.

Etter mange oppfordringer fra de som har evaluert senteret, forbereder SIMLab nå søknad til SFI-utlysningen neste år. Søknaden vil kombinere de gode resultatene i inneværende periode med nye muligheter for bruk, og for å utvikle kompetansen videre.

 

Generisk

En SFI skal drive «pre competitive research», forskning på stadiet før konkurranse.

- Folk blir forundret over hvor generisk forskningen vår er. Prinsippene er de samme enten det handler om en stol eller en oljeplattform. Det er lastene som varierer, forklarer Langseth.

Det betyr at jakten på teknologier for å skape et tryggere samfunn har stor overføringsverdi fra SIMLabs hovedområde bil, til sikker olje- og gassutvinning langs norskekysten, og til sikkerhet mot terror.

Fra årsskiftet har SIMLab hatt en egen professor med terrorisme, industriulykker og naturkatastrofer som spesiale. Dessverre finnes det mange bygninger som er attraktive for terrorister. Ulik konstruksjon kan utgjøre forskjellen mellom ti og tusen drepte.

 

Visjonen

SIMLabs visjon er å utvikle så gode modeller at eksperimenter blir overflødige. På vegen dit utvikler forskerne nå et modellbibliotek, en syntese, som partnerne kan ta i bruk når de for eksempel skal utvikle lettere og sterkere bilmodeller.

- Her blir det siste innen avansert modellering av stål, aluminium og plast gjort tilgjengelig, sier Langseth. Dette blir sikret gjennom publisering i anerkjente, internasjonale tidsskrifter med review-ordning.

- Vi samarbeider med de beste miljøene i verden innen vårt fagområde, og sikrer dermed at forskningen hele tiden er i tet. Innen materialforskningen følger vi den internasjonale trenden med å gå ned i skala, det vil si å forstå de fysiske mekanismene bak det vi observerer i laboratoriet. Dette danner grunnlag for mer fysisk baserte ingeniørmodeller som våre partnere bruker. De sier i klartekst at denne kombinasjonen gjør forskningen vår unik, og verdt å være med på. 

 

Styrking av staben

I løpet av året er tre nye doktorgrader forsvart. SIMLab har også fått styrket staben.

- Fem av våre beste masterkandidater kom og ville ta en doktorgrad. Det fant vi heldigvis midler til, sier Langseth.

 

* Honda er ikke med i SFI-programmet til SIMLab som går ut i 2014. Det toget har gått. Det sier sitt at de ønsker å skyte inn midler til tross for at de ikke er partner i SFI-en.