Master, 2-årig

Matematikk

– Søk opptak

For å bli tatt opp til et masterprogram som bygger på en lavere grad, må følgende krav være oppfylt:

  • oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende
  • bestått vurderinger i minst 80 studiepoeng i fagområdet til den aktuelle mastergraden, spesifisert i studieplanen for det aktuelle masterprogrammet
  • oppfylt øvrige opptakskrav fastsatt i studieplanen for masterprogrammet.

Søknadsfrist:

  • 15 november for opptak til vårsemesteret
  • 15. april for opptak til høstsemesteret

Søknad sendes direkte til NTNU, Søknadsweb, Søkekode 9560.

NB! Studenter som har ekstern utdanning må søke fakultetet om å få innpasset denne i god tid før søknadsfristen.