MSc programme, 2 years

Electric Power Engineering

– Admission

International Master, 2 years

For international students

For more information on application and admission, visit the Office of International Relations web pages. The International Office handles the application process.

Admission requirements:

BSc/BEng degree in Electrical Engineering or Electric Power Engineering with average grade of 1st class division or 2nd class upper division.

Language requirements:

The standard English requirements concerning students applying for a master's degree and exchange programmes at NTNU apply to this programme.

Yearly application deadline(s)

Applicants to Joint Nordic Degrees and International Master's Programmes (Quota Scheme and Self-financed) now apply through NTNU's søknadsweb (application web). Additional information.


For applicants with a bachelors degree from a Norwegian or Nordic institution

Studenter med 3-årig bachelor (ingeniørhøgskole) fra Linje for elkraftteknikk (eventuelt elektronikk/automasjon/teknisk fysikk) kan søke.

Søkere som er statsborger i Norge eller andre nordiske land og som ikke trenger å søke visum eller oppholdstillatelse i Norge skal søke til opptakskontoret.  Søknadsfrist er 15. april.

Opptaksgrense fra ingeniørhøgskole: 2.5 som tilsvarer bokstavkarakteren C.

Informasjon om søknad til studiet finnes på NTNUs Søknadsweb.

  1. Logg inn på Søknadsweb,
  2. Deretter vil du få en mulighet for å gå videre til de internasjonale masterprogrammene.

Om krav relatert matematiske metoder og statistikk

Teknologi-/sivilingeniørstudiets Matematikk 1-4 og Statistikk skal være dekket, det vil si at søkerne minst må ha bestått eksamen i fagene Matematiske metoder I, II og III eller tilsvarende + Statistikk i ingeniørutdanningen (minimum 30 studiepoeng matematikk og statistikk fra ingeniørhøgskolen).

NB! Det gis ikke sommerkurs ved NTNU tilsvarende ingeniørutdanningens Matematiske metoder III. Eksamen i Matematiske metoder III må derfor bestås i ingeniørutdanningen før opptak ved NTNU.

Søkere som mangler matematiske metoder III henvises til å konkurrere om opptak til 1. årskurs i det 5-årige studieprogrammet Energi og miljø, dvs. søke opptak via Samordna opptak.

Application deadlines

The application deadlines for master's degrees starting August 2016 have passed.

The next round of admission will open in mid-October 2016, with the following application deadlines:

Non-EU/non-EEA students: 
1 December 2016

EU / EEA / Norwegian students: 
1 March 2017

How to apply