Master’s degree programme, 2 years, Trondheim

Electric Power Engineering

– Admission

International Master, 2 years

For international students

For more information on application and admission, visit the Office of International Relations web pages. The International Office handles the application process.

Admission requirements:

BSc/BEng degree in Electrical Engineering or Electric Power Engineering with average grade of 1st class division or 2nd class upper division.

Language requirements:

The standard English requirements concerning students applying for a master's degree and exchange programmes at NTNU apply to this programme.

Yearly application deadline(s)

Applicants to Joint Nordic Degrees and International Master's Programmes (Quota Scheme and Self-financed) now apply through NTNU's søknadsweb (application web). Additional information.


For applicants with a bachelors degree from a Norwegian or Nordic institution

Studenter med 3-årig bachelor (ingeniørhøgskole) fra Linje for elkraftteknikk (eventuelt elektronikk/automasjon/teknisk fysikk) kan søke.

Karaktersnittet fra din bachelorutdanning må være C eller bedre for at du skal være kvalifsert.

Informasjon om søknad til studiet finnes på NTNUs Søknadsweb.

  1. Logg inn på Søknadsweb,
  2. Deretter vil du få en mulighet for å gå videre til de internasjonale masterprogrammene.

Om krav relatert matematiske metoder og statistikk

Teknologi-/sivilingeniørstudiets Matematikk 1-4 og Statistikk skal være dekket, det vil si at søkerne minst må ha bestått eksamen i fagene Matematiske metoder I, II og III eller tilsvarende + Statistikk i ingeniørutdanningen (minimum 30 studiepoeng matematikk og statistikk fra ingeniørhøgskolen).

NB! Det gis ikke sommerkurs ved NTNU tilsvarende ingeniørutdanningens Matematiske metoder III. Eksamen i Matematiske metoder III må derfor bestås i ingeniørutdanningen før opptak ved NTNU.

Søkere som mangler matematiske metoder III henvises til å konkurrere om opptak til 1. årskurs i det 5-årige studieprogrammet Energi og miljø, dvs. søke opptak via Samordna opptak.

Application deadlines

Non-EU/non-EEA students: 
1 December 2017

EU / EEA / Norwegian students: 
1 March 2017