Master, 2-årig

Statistikk

- Utenlandsopphold

Studenter som ønsker utenlandsopphold anbefales å ta disse i 2. eller 3. semester.