8. mars 2017

Åpning Telenor-NTNU AI-Lab

Telenor-NTNU AI-Lab skal drive forskning og innovasjon innen kunstig intelligens og stordata. Lab-en skal bidra til å bygge kritisk norsk kompetanse innen kunstig intelligens og stordata. Laboratoriet skal forske på hvordan maskiner kan utvikle nye tjenester ved å finne strukturer og skjult kunnskap i store datasett, deriblant basert på data hentet fra tingenes internett-nettverk. Kunstig intelligens er et område der norske bedrifter kan ta en internasjonal rolle, og Telenor-NTNU AI-Lab vil derfor jobbe i tett samarbeid med industrien, forskningsinstitusjoner, akademia og gründere.  Forskningsorganisasjonen SINTEF skal bidra aktivt til prosjekter ved labben og sikre kontakt med norsk industri.

Telenor-NTNU AI-Lab er en storsatsing både fra Telenors og NTNUs side: Telenor bidrar med 40 millioner i økonomisk støtte, som blant annet skal finansiere et professorat innen kunstig intelligens. NTNU bidrar med infrastruktur og forskningsressurser.

Oversikt program

Oppmøte: møterom 454 i 4. etasje, IT-bygget, inngang fra Sem Sælands vei 7.

Deltagerliste

Del 1: kun inviterte gjester

Næringsminister Monica Mæland foretar åpningen, sammen med kulturminister Linda Hofstad Helleland, konsernsjef Sigve Brekke, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og rektor Gunnar Bovim. 

Kl. 11.00 – 11.45

 • Velkommen ved Torbjørn Svendsen, leder NTNU Digital
 • Tale ved Letizia Jaccheri, instituttleder ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
 • Tale ved Sigve Brekke, konsernsjef Telenor
 • Tale ved Gunnar Bovim, rektor NTNU
 • Tale ved Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF
 • Hilsningstaler fra inviterte gjester

Kl. 11.45 – 12.30

 • Formell åpning av lab-en.
 • Omvisning og demonstrasjoner/posterutstillinger

Programme – Telenor-NTNU AI-lab opening seminar

Part 2: Open to all

Register for the seminar

Agenda
Time Talks Presenter
13.00

Welcome and introduction to the seminar  programme

 

Torbjørn Svendsen, Director of NTNU Digital, NTNU and Letizia Jaccheri, Head of department, Department of Computer Science, NTNU
13:05

Panel debate: How to achieve excellence in a digital future?

Moderator: Letizia Jaccheri, Head of department, Department of Computer Science NTNU
Panelists:

 • Hege Skryseth, Executive Vice President, KONGSBERG
 • Astrid Undheim, Vice President Telenor  Research
 • Trond Runar Hagen,  Research Director, SINTEF Digital
 • Mariam Kaynia, Associate Partner, McKinsey &  Company
 • Toril A. Nagelhus Hernes, Pro-Rector for Innovation, NTNU
 
13:35 The AI summer – A historical view Agnar Aamodt – Professor, Department of Computer Science, NTNU
  An introduction to AI and Machine Learning – Telco problems and datasets Bjørn Taale Sandberg – Head of Research, Telenor
  SINTEF’s interests in AI  Morten Dalsmo – Executive Vice President, SINTEF ICT
  Biomedical optics Lise Randeberg – Professor, Department of Electronic Systems, NTNU
14.35 – 15.00 Break – Coffee  
15.00 Creativity and deep learning (painting apps, image creation, natural language) Amund Tveit – Vice President of Data, Zedge
  Deep learning by convolutional and recurrent neural networks - with applications Axel Tidemann – Research Scientist, Telenor
  Machine learning for classification of animal behaviors (title to be announced) Ben Dunn – Postdoc, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU
  Summary with more details on the principles and practical arrangements for the Telenor-NTNU AI-Lab Sigmund Akselsen, Telenor and Heri Ramampiaro, Department of Computer Science, NTNU, Telenor-NTNU AI-Lab coordinators
16.00 End of seminar  

Posters and demos

Presented outside of F1 and in the AI-lab

 • Chat bot demo. Andy Vance, Vice President and Sigve Sebastian Farstad, Software Engineer, Strategic Engineering,  Telenor
 • Start IoT. Arne Munch-Ellingsen, Senior research scientist, Telenor
 • Cyborg project. Gunnar Tufte, Professor, Department of Computer Science; Sig Omholt, Director of NTNU Biotechnology and Sverre Hendseth, Associate Professor, Department of Engineering Cybernetics
 • Power lines and image analysis for fault detection. Per Magnus Veierland, Master student, Department of Computer  Science
 • AI for recipe suggestion based on overview of purchased groceries and their use-by-date stamps. Kari Fosshaug Skjold, Master student, Department of Computer Science
 • Classification of vessels based on their sonar fingerprints.  Håkon Gimse, Master student, Department of Computer  Science
 • Reinforcement learning and TV-games. Alfredo Clemente, Master student, Department of Computer Science
 • Hackaton on Telco related problems and datasets to take place on March 17-18th. Heri Ramampiaro, Associate professor, Department of Computer Science, Sigmund Akselsen, Telenor
AI-Lab Logo
Illustration